Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Архів

Для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців

Правила користування банківською платіжною карткою

Заява на відкриття поточного рахунку для здійснення операцій з використанням корпоративних БПК (діє до 24.01.2018)

Заява про відкриття поточного рахунку (діє до 24.01.2018)

Заява про закриття поточного рахунку (діє до 24.01.2018)

Заява про відкриття поточного рахунку для здійснення операцій з використанням корпоративних БПК (діє до 24.01.2018)

Генеральний договір банківського вкладу (діє до 22.10.2017)

Договір Вкладу на вимогу Вільний (діє з 11.09.2017 по 22.10.2017)

Договір вкладу Стандарт Особливий он-лайн (діє до 22.10.2017)

Правила надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям (дійсні до 05.11.2017)

Правила надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям (дійсні до 16.07.2018)

Правила надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям (дійсні до 25.02.2019)

Правила надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям (дійсні до 28.03.2019)

Правила надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК»

Правила надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК» (діють до 23.03.2020)

Правила надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК» (діють до 22.06.2020)

Правила надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК» (діють до 27.08.2020)

Правила надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК» (діють до 02.10.2020)

Правила надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК» (діють до 13.10.2020)

Правила надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним-особам підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК» (діють до 05.12.2020)

Правила надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним-особам підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК» (діють до 06.03.2021)

Правила надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним-особам підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК» (діють до 31.03.2021)

Правила надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним-особам підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК» (діють до 03.06.2021)

Правила надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним-особам підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК» (діють до 04.07.2021)

Правила надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним-особам підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК» (діють до 27.08.2021)

Правила надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним-особам підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК» (діють до 25.09.2021)

Правила надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним-особам підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК» (діють до 31.10.2021)

Правила надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним-особам підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК» (діють до 15.11.2021)

Правила надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним-особам підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК» (діє з 15.11.2021 до 10.12.2021)

Правила надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним-особам підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК» (діє з 11.12.2021 до 30.01.2022)

Правила надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним-особам підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК» (діє з 31.01.2022 до 10.04.2022)

Договір банківського вкладу Накопичувальний Особливий (діє до 22.10.2017)

Договір банківського вкладу Ринковий Особливий (діє до 22.10.2017)

Договір банківського вкладу Стандарт Особливий (діє до 22.10.2017)

Договір про порядок підписання правочинів (діє до 01.02.2018)

Договір про порядок підписання правочинів (діє до 27.02.2019)

Договір про порядок підписання правочинів (діє до 25.04.2019)

Оферта (пропозиція) АТ «КРЕДОБАНК» на укладення договору банківського депозиту «Стандарт» (on-line) (діє до 28.03.2019)

Процентні ставки по депозитах МСБ (дійсні до 28.03.2019)

Додаток 1. Договір до банківського рахунку

Додаток 1. Договір до банківського рахунку (діє з 29.01.2021 до 13.01.2022)

Додаток 1.1. Заява на відкриття поточного рахунку для ЮО (діє до 28.02.2022)

Додаток 1.2. Заява на відкриття поточного рахунку для ФОП (діє до 28.02.2022)

Додаток 4.1. Розпорядження на Переказ готівки

Додаток 5.1. Заява про відкриття рахунків учасникам Зарплатних проектів

Додаток 5.1. Договір обслуговування зарплатного проєкту (діє з 07.03.2021 до 04.07.2021)

Додаток 5.2. Список учасників Зарплатного проекту

Додаток 5.3. Список УЗП які припиняють трудові відносини з Клієнтом

Додаток 5.4. Зведена відомість зарахування зарплати

Додаток 5.5. Список УЗП на ліміт овердрафту

Додаток 5.5. Список на відкриття рахунків Учасникам Зарплатного проєкту (07.03.2021−14.11.2021)

Додаток 5.6. Зразок факсиміле

Додаток 5.6. Договір про внесення змін до Договору обслуговування зарплатного проєкту (діє з 07.03.2021 до 04.07.2021)

Додаток 5.7. Інформаційне повідомлення про відкриття рахунку

Додаток 6.7. Заява на депозит

Додаток 7.1. Анкета-Заява БПК (діє до 27.08.2020)

Додаток 8.2.2. Договір банківського вкладу «Вклад на вимогу Комфортний» (діє з 11.09.2017р.)

Додаток 9.1. Заява про реєстрацію/внесення змін до реєстрації та обслуговування договору, що передбачає виконання боргових зобов’язань перед нерезидентом (-ами) за залученими від нерезидентів кредитами, показниками в іноземній валюті (дійсний до 28.03.2019)

Додаток 9.2. Інформаційне повідомлення про надання згоди на обслуговування/зміни обслуговування Позики від нерезидента (дійсний до 28.03.2019)

Додаток 9.3. Інформаційне повідомлення про відмову в обслуговуванні/внесенні змін в умови обслуговування Позики від нерезидента (дійсний до 28.03.2019)

Додаток 2.4. Продаж валюти (Регулярний)

Додаток 2.4. Продаж валюти (Регулярний)

Додаток 6.1. Заява на підключення до КБ (загальна) (діє до 31.03.2021)

Додаток 6.2.Заява на підключення до КБ. Перегляд (діє до 31.03.2021)

Додаток 6.3.Заява на підключення до КБ. Окремі рахунки (діє до 31.03.2021)

Додаток 10. Договір користування сейфом

Політика запобігання конфліктам інтересів в АТ «КРЕДОБАНК» (діє до 18.06.2020)

Політика протидії відмиванню кримінальних доходів, фінансуванню тероризму та зброї масового знищення АТ «КРЕДОБАНК» (діє до 23.09.2020)

Витяг з Політики з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення АТ «КРЕДОБАНК» (діє до 01.10.2021)

Polityka przeciwdzialania praniu dochodow kryminalnych, finansowaniu terroryzmu oraz broni masowego razenia KREDOBANK SA (діє до 23.09.2020)

Policy for counteracting to legalization (laundering) of the proceeds of crime, terrorist financing and financing proliferation of weapons of mass destruction JSC «KREDOBANK» (діє до 23.09.2020)

Клієнтам малого та середнього бізнесу

Додаток 8.1.1. Генеральний договір банківського вкладу (діє по 01.12.2020)

Додаток 8.1.1. Генеральний договір банківського вкладу (діє з 02.12.2020 до 13.01.2022)

Додаток 8.1.1.1. Додатковий договір до Генерального договору Стандарт Особливий (діє по 01.12.2020)

Додаток 8.1.1.2. Додатковий договір до Генерального договору Ринковий Особливий (діє по 01.12.2020)

Додаток 8.1.2. Договір Вкладу на вимогу Вільний (діє по 01.12.2020)

Додаток 8.1.2. Договір Вкладу на вимогу Вільний Особливий (діє з 02.12.2020 до 13.01.2022)

Додаток 8.1.3. Договір вкладу Стандарт Особливий он-лайн (діє по 01.12.2020)

Додаток 8.1.3. Договір вкладу Стандарт Особливий он-лайн (діє з 02.12.2020 до 13.01.2022)

Додаток 8.1.4. Договір банківського вкладу Накопичувальний Особливий (діє по 01.12.2020)

Додаток 8.1.4. Договір банківського вкладу Накопичувальний Особливий (діє з 02.12.2020 до 13.01.2022)

Додаток 8.1.5. Договір банківського вкладу Ринковий Особливий (діє по 01.12.2020)

Додаток 8.1.5. Договір банківського вкладу Ринковий Особливий (діє з 02.12.2020 до 13.01.2022)

Додаток 8.1.6. Договір банківського вкладу Стандарт Особливий (діє по 01.12.2020)

Додаток 8.1.6. Договір банківського вкладу Стандарт Особливий (діє з 02.12.2020 до 13.01.2022)

Клієнтам корпоративного бізнесу

Додаток 8.1.2. Договір Вкладу на вимогу Вільний (діє по 01.12.2020)

Додаток 8.2.1. Генеральний договір банківського вкладу (діє по 01.12.2020)

Додаток 8.2.1.1. Додатковий договір до Генерального договору Стандарт плюс (діє по 01.12.2020)

Додаток 8.2.1.2. Додатковий договір до Генерального договору Ринковий плюс (діє по 01.12.2020)

Додаток 8.2.1.3. Додатковий договір до Генерального договору Стандарт — призупинено до продажу (діє по 01.12.2020)

Додаток 8.2.1.3. Додатковий договір до Генерального договору Стандарт — призупинено до продажу (02.12.2020−06.04.2022)

Додаток 8.2.1.4. Додатковий договір до Генерального договору Ринковий — призупинено до продажу (діє по 01.12.2020)

Додаток 8.2.1.4. Додатковий договір до Генерального договору Ринковий -призупинено до продажу (02.12.2020−06.04.2022)

Додаток 8.2.1.5. Додатковий договір до Генерального договору Прогресивний — призупинено до продажу (діє по 01.12.2020)

Додаток 8.2.1.5. Додатковий договір до Генерального договору Прогресивний -призупинено до продажу (02.12.2020−06.04.2022)

Додаток 8.2.1.6. Додатковий договір до Генерального договору Прогресивний — призупинено до продажу (діє по 01.12.2020)

Додаток 8.2.1.6. Додатковий договір до Генерального договору Прогресивний -призупинено до продажу (02.12.2020−06.04.2022)

Додаток 8.2.1.7. Додатковий договір до Генерального договору Ресурсний (діє по 01.12.2020)

Додаток 8.2.1.8. Додатковий договір до Генерального договору Ресурсний плюс (діє по 01.12.2020)

Для фізичних осіб

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам у АТ «КРЕДОБАНК» (діє з 24.07.2020 до 11.08.2020)

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам у АТ «КРЕДОБАНК» (діє з 12.08.2020 до 16.08.2020)

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам у АТ «КРЕДОБАНК» (діє з 17.08.2020 до 31.08.2020)

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам у АТ «КРЕДОБАНК» (діє з 01.09.2020 по 29.09.2020)

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам у АТ «КРЕДОБАНК» (діє з 30.09.2020 по 04.10.2020)

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам у АТ «КРЕДОБАНК» (діє з 05.10.2020 по 22.10.2020)

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам у АТ «КРЕДОБАНК» (діє з 23.10.2020 по 30.11.2020)

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам в АТ «КРЕДОБАНК» (діє з 01.12.2020 по 24.12.2020)

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам в АТ «КРЕДОБАНК» (діє 25.12.2020)

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам в АТ «КРЕДОБАНК» (діє з 26.12.2020 по 17.01.2021)

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам в АТ «КРЕДОБАНК» (діє з 18.01.2021 по 6.03.2021)

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам в АТ «Кредобанк» (діє з 07.03.2021 по 25.05.2021)

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам в АТ «Кредобанк» (діє з 26.05.2021 по 24.06.2021)

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам в АТ «Кредобанк» (діє з 25.06.2021 по 04.07.2021)

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам в АТ «Кредобанк» (з 05.07.2021 по 14.08.2021)

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам в АТ «Кредобанк» (з 15.08.2021 по 05.12.2021)

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам в АТ «Кредобанк» (з 06.12.2021 по 21.01.2022)

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам в АТ «Кредобанк» (з 22.01.2022 по 10.02.2022)

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам в АТ «Кредобанк» (з 11.02.2022 по 28.03.2022)

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам в АТ «Кредобанк» (з 29.03.2022 до 31.05.2022)

Правила користування банківською платіжною карткою (діє до 25.12.2020)

Договір про порядок підписання правочинів (діє до 12.01.2021)

Договір про порядок підписання правочинів (діє до 17.05.2021)

Договір про порядок підписання правочинів (діє до 16.08.2021)

Договір про порядок підписання правочинів (діє до 06.10.2021)

Договір про надання банківських послуг споживчого кредиту (Готівка Стандарт, Готівка VIP та Готівка VIP+)

Договір про надання банківських послуг споживчого кредиту (Рефінансування Стандарт, Рефінансування VIP та Рефінансування VIP+)

Кредитний договір на автокредитування (фіксована процентна ставка) (діє до 12.08.2021)

Додаток до кредитного договору на автокредитування (фіксована процентна ставка) (діє до 12.08.2021)

Кредитний договір на автокредитування (змінювальна процентна ставка) (діє до 12.08.2021)

Договір про фінансовий лізинг (фіксована процентна ставка)

Договір про фінансовий лізинг (змінювальна процентна ставка)

Кредитний договір на автокредитування (фіксована процентна ставка) (з 13.08.2021 по 08.02.2022)

Кредитний договір на автокредитування (фіксована процентна ставка) (з 09.02.2022 по 08.03.2022)

Додаток до кредитного договору на автокредитування (фіксована процентна ставка) (з 13.08.2021 по 08.02.2022)

Додаток до кредитного договору на автокредитування (фіксована процентна ставка) (з 09.02.2022 по 08.03.2022)

Кредитний договір на автокредитування (змінювальна процентна ставка) (з 13.08.2021 по 08.02.2022)

Кредитний договір на автокредитування (змінювальна процентна ставка) (з 09.02.2022 по 08.03.2022)

Додаток до кредитного договору на автокредитування (змінювальна процентна ставка) (з 13.08.2021 по 08.02.2022)

Додаток до кредитного договору на автокредитування (змінювальна процентна ставка) (з 09.02.2022 по 08.03.2022)

Витяг з Політики з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення АТ «КРЕДОБАНК» (діє до 01.10.2021)

Умови програми лояльності «WELCOME-БОНУС» (діє до 02.12.2021)

Кредитний договір (іпотечний кредит, диференційована схема погашення) (діє до 27.01.2022)

Кредитний договір (іпотечний кредит, диференційована схема погашення) (з 28.01.2022 до 07.03.2022)

Кредитний договір (іпотечний кредит, ануїтетна схема погашення) (діє до 27.01.2022)

Кредитний договір (іпотечний кредит, ануїтетна схема погашення) (з 28.01.2022 до 07.03.2022)

Кредитний договір (доступна іпотека, диференційована схема погашення) (діє до 27.01.2022)

Кредитний договір (доступна іпотека, диференційована схема погашення) (з 28.01.2022 до 07.03.2022)

Кредитний договір (доступна іпотека, ануїтетна схема погашення) (діє до 27.01.2022)

Кредитний договір (доступна іпотека, ануїтетна схема погашення) (з 28.01.2022 до 07.03.2022)

Правила та умови користування сервісом GOOGLE PAY (діє до 10.02.2022)

Посібник користувача системи онлайн-банкінгу (діє з 01.04.2021 по 13.03.2022)

Посібник користувача системи онлайн-банкінгу (з 14.03.2022 до 31.05.2022)

Цілодобовий контакт-центр