Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Приватним клієнтам

Інформація для ознайомлення споживачів фінансових послуг

Правила здійснення грошових переказів фізичними особами

Пам’ятка щодо політично значущих осіб

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам в АТ «Кредобанк» (діє з 07.01.2024)

Умови програми лояльності «WELCOME-БОНУС» (діє з 22.02.2023)

Умови програми лояльності «KREDOBONUS» (діє з 01.01.2024)

Посібник користувача системи онлайн-банкінгу (діє з 29.06.2023)

Правила здійснення електронного документообігу в АТ «КРЕДОБАНК»

Правила добровільного страхування життя (ПАТ СК ПЗУ України Життя)

Правила та умови користування сервісом мобільних платежів (діє з 11.02.2022)

Перелік документів, на підставі яких у банку здійснюється ідентифікація та верифікація клієнтів-фізичних осіб

Правила користування банківськими платіжними картками (діє з 18.09.2023)

Умови міграції з банківських платіжних карток (БПК) типу Debit MasterCard на БПК типу MasterCard World Debit

Повідомлення про порядок обробки і захист персональних даних

Договір про порядок підписання правочинів (діє з 04.09.2023)

Договір про надання разових касових платіжних послуг без відкриття рахунку (діє з 04.09.2023)

Умови автоматичної конвертації

Витяг з Політики з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення АТ «КРЕДОБАНК» (діє з 09.02.2024)

Wyciąg. Polityka zapobiegania i przeciwdziałania legalizacji (praniu) dochodów pochodzących z przestępstwa, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu proliferacji broni masowego rażenia Kredobanku S.A. (діє з 09.02.2024)

Витяг Політики з питань реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) АТ «КРЕДОБАНК» (діє з 09.02.2024)

Wyciąg. Polityka realizacji specjalnych ekonomicznych i innych środków ograniczających (sankcji) przez KREDOBANK SA (діє з 09.02.2024)

Правила проведення та умови «Програми Mastercard Більше» (з 26.05.2021)

Особливості ідентифікації клієнтів згідно вимог звітності CRS

Особливості ідентифікації клієнтів згідно вимог FATCA

Форма самостійної оцінки для цілей CRS (Форма CRS-I)

Форма самостійної оцінки для цілей FATCA (Заява W8-BEN)

Форма самостійної оцінки для цілей FATCA (Заява W9)


Шаблони кредитних договорів

Лізинг

Договір про фінансовий лізинг (фіксована процентна ставка)

Договір про фінансовий лізинг (змінювальна процентна ставка)

Автокредитування

Кредитний договір на автокредитування (фіксована процентна ставка) (діє з 20.12.2023)

Додаток до кредитного договору на автокредитування (фіксована процентна ставка) (діє з 20.12.2023)

Кредитний договір на автокредитування (змінювальна процентна ставка) (діє з 20.12.2023)

Додаток до кредитного договору на автокредитування (змінювальна процентна ставка) (діє з 20.12.2023)

Іпотека

Кредитний договір (іпотечний кредит, диференційована схема погашення) (діє з 20.12.2023)

Кредитний договір (іпотечний кредит, ануїтетна схема погашення) (діє з 20.12.2023)

Споживчий кредит

Договір про надання банківських послуг споживчого кредиту (Готівка Стандарт, Готівка VIP та Готівка VIP+, Рефінансування Стандарт, Рефінансування VIP та Рефінансування VIP+) (діє з 20.12.2023)

Цілодобовий контакт-центр