Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Приватним клієнтам

Правила здійснення грошових переказів фізичними особами

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам у АТ «КРЕДОБАНК» (діють до 15.09.2019 включно)

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам у АТ «КРЕДОБАНК» (діють з 16.09.2019)

Правила добровільного страхування життя (ПАТ СК ПЗУ України Життя)

Перелік документів, на підставі яких у Банку здійснюється ідентифікація та верифікація клієнтів-фізичних осіб

Правила користування банківською платіжною карточкою

Умови міграції з банківських платіжних карток (БПК) типу Debit MasterCard на БПК типу MasterCard World Debit

Порядок обробки персональних даних та права суб'єктів персональних даних

Договір про порядок підписання правочинів

Умови автоматичної конвертації

Політика протидії відмиванню кримінальних доходів, фінансуванню тероризму та зброї масового знищенняПАТ «КРЕДОБАНК»

Polityka przeciwdzialania praniu dochodow kryminalnych, finansowaniu terroryzmu oraz broni masowego razenia KREDOBANK SA

Policy for counteracting to legalization (laundering) of the proceeds of crime, terrorist financing and financing proliferation of weapons of mass destruction JSC «KREDOBANK»

Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)