Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Приватним клієнтам

Інформація для ознайомлення споживачів фінансових послуг

Правила здійснення грошових переказів фізичними особами

Пам’ятка щодо політично значущих осіб

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам в АТ «Кредобанк» (з 15.08.2021)

Умови програми лояльності «WELCOME-БОНУС»

Посібник користувача системи онлайн-банкінгу (діє з 01.04.2021)

Правила здійснення електронного документообігу в АТ «КРЕДОБАНК»

Правила добровільного страхування життя (ПАТ СК ПЗУ України Життя)

Правила та умови користування сервісом GOOGLE PAY

Перелік документів, на підставі яких у Банку здійснюється ідентифікація та верифікація клієнтів-фізичних осіб

Правила користування банківськими платіжними картками (діє з 25.12.2020)

Умови міграції з банківських платіжних карток (БПК) типу Debit MasterCard на БПК типу MasterCard World Debit

Повідомлення про порядок обробки і захист персональних даних

Договір про порядок підписання правочинів (діє з 07.10.2021)

Умови автоматичної конвертації

Витяг з Політики з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення АТ «КРЕДОБАНК»

Wyciąg. Polityka zapobiegania i przeciwdziałania legalizacji (praniu) dochodów pochodzących z przestępstwa, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu proliferacji broni masowego rażenia Kredobanku S.A.

Договір про фінансовий лізинг (фіксована процентна ставка)

Договір про фінансовий лізинг (змінювальна процентна ставка)

Кредитний договір на автокредитування (фіксована процентна ставка) (діє з 13.08.2021)

Додаток до кредитного договору на автокредитування (фіксована процентна ставка) (діє з 13.08.2021)

Кредитний договір на автокредитування (змінювальна процентна ставка) (діє з 13.08.2021)

Додаток до кредитного договору на автокредитування (змінювальна процентна ставка) (діє з 13.08.2021)

Кредитний договір (іпотечний кредит, диференційована схема погашення)

Кредитний договір (іпотечний кредит, ануїтетна схема погашення)

Кредитний договір (доступна іпотека, диференційована схема погашення)

Кредитний договір (доступна іпотека, ануїтетна схема погашення)

Договір про надання банківських послуг споживчого кредиту (Готівка Стандарт, Готівка VIP та Готівка VIP+)

Договір про надання банківських послуг споживчого кредиту (Рефінансування Стандарт, Рефінансування VIP та Рефінансування VIP+)

Програма лояльності «Переказ на рахунок «Złotówka»

Правила проведення та умови «Програми Mastercard Більше» (з 26.05.2021)

Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)