Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Приватним клієнтам

Інформація для ознайомлення споживачів фінансових послуг

Правила здійснення грошових переказів фізичними особами

Пам’ятка щодо політично значущих осіб

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам в АТ «Кредобанк» (діє з 29.03.2022)

Умови програми лояльності «WELCOME-БОНУС» (діє з 03.12.2021)

Посібник користувача системи онлайн-банкінгу (діє з 14.03.2022)

Правила здійснення електронного документообігу в АТ «КРЕДОБАНК»

Правила добровільного страхування життя (ПАТ СК ПЗУ України Життя)

Правила та умови користування сервісом мобільних платежів (діє з 11.02.2022)

Перелік документів, на підставі яких у банку здійснюється ідентифікація та верифікація клієнтів-фізичних осіб

Правила користування банківськими платіжними картками (діє з 25.12.2020)

Умови міграції з банківських платіжних карток (БПК) типу Debit MasterCard на БПК типу MasterCard World Debit

Повідомлення про порядок обробки і захист персональних даних

Договір про порядок підписання правочинів (діє з 07.10.2021)

Умови автоматичної конвертації

Витяг з Політики з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення АТ «КРЕДОБАНК»

Wyciąg. Polityka zapobiegania i przeciwdziałania legalizacji (praniu) dochodów pochodzących z przestępstwa, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu proliferacji broni masowego rażenia Kredobanku S.A.

Договір про фінансовий лізинг (фіксована процентна ставка)

Договір про фінансовий лізинг (змінювальна процентна ставка)

Кредитний договір на автокредитування (фіксована процентна ставка) (діє з 08.03.2022)

Додаток до кредитного договору на автокредитування (фіксована процентна ставка) (діє з 08.03.2022)

Кредитний договір на автокредитування (змінювальна процентна ставка) (діє з 08.03.2022)

Додаток до кредитного договору на автокредитування (змінювальна процентна ставка) (діє з 08.03.2022)

Кредитний договір (іпотечний кредит, диференційована схема погашення) (діє з 08.03.2022)

Кредитний договір (іпотечний кредит, ануїтетна схема погашення) (діє з 08.03.2022)

Кредитний договір (доступна іпотека, диференційована схема погашення) (діє з 08.03.2022)

Кредитний договір (доступна іпотека, ануїтетна схема погашення) (діє з 08.03.2022)

Договір про надання банківських послуг споживчого кредиту (Готівка Стандарт, Готівка VIP та Готівка VIP+)

Договір про надання банківських послуг споживчого кредиту (Рефінансування Стандарт, Рефінансування VIP та Рефінансування VIP+)

Програма лояльності «Переказ на рахунок «Złotówka»

Правила проведення та умови «Програми Mastercard Більше» (з 26.05.2021)

Цілодобовий контакт-центр