Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Приватним клієнтам

Інформація для ознайомлення споживачів фінансових послуг

Правила здійснення грошових переказів фізичними особами

Пам’ятка щодо політично значущих осіб

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам в АТ «Кредобанк» (діє з 01.07.2024)

Умови програми лояльності «KREDOBONUS» (діє з 01.01.2024)

Посібник користувача системи онлайн-банкінгу (діє з 30.05.2024)

Правила здійснення електронного документообігу в АТ «КРЕДОБАНК»

Правила добровільного страхування життя (ПАТ СК ПЗУ України Життя)

Правила та умови користування сервісом мобільних платежів (діє з 11.02.2022)

Перелік документів, на підставі яких у банку здійснюється ідентифікація та верифікація клієнтів-фізичних осіб

Правила користування банківськими платіжними картками (діє з 30.05.2024)

Умови міграції з банківських платіжних карток (БПК) типу Debit MasterCard на БПК типу MasterCard World Debit

Повідомлення про порядок обробки і захист персональних даних

Договір про порядок підписання правочинів (діє з 04.09.2023)

Договір про надання разових касових платіжних послуг без відкриття рахунку (діє з 04.09.2023)

Умови автоматичної конвертації

Витяг з Політики з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення АТ «КРЕДОБАНК» (діє з 09.02.2024)

Wyciąg. Polityka zapobiegania i przeciwdziałania legalizacji (praniu) dochodów pochodzących z przestępstwa, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu proliferacji broni masowego rażenia Kredobanku S.A. (діє з 09.02.2024)

Витяг Політики з питань реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) АТ «КРЕДОБАНК» (діє з 09.02.2024)

Wyciąg. Polityka realizacji specjalnych ekonomicznych i innych środków ograniczających (sankcji) przez KREDOBANK SA (діє з 09.02.2024)

Правила проведення та умови «Програми Mastercard Більше» (з 26.05.2021)

Особливості ідентифікації клієнтів згідно вимог звітності CRS

Особливості ідентифікації клієнтів згідно вимог FATCA

Форма самостійної оцінки для цілей CRS (Форма CRS-I)

Форма самостійної оцінки для цілей FATCA (Заява W8-BEN)

Форма самостійної оцінки для цілей FATCA (Заява W9)

Документи, що можуть бути використані для з’ясування фінансового стану клієнта фізичної особи/фізичної особи-підприємця


Шаблони кредитних договорів

Лізинг

Договір про фінансовий лізинг (фіксована процентна ставка)

Договір про фінансовий лізинг (змінювальна процентна ставка)

Автокредитування

Кредитний договір на автокредитування (фіксована процентна ставка) (діє з 20.12.2023)

Додаток до кредитного договору на автокредитування (фіксована процентна ставка) (діє з 20.12.2023)

Кредитний договір на автокредитування (змінювальна процентна ставка) (діє з 20.12.2023)

Додаток до кредитного договору на автокредитування (змінювальна процентна ставка) (діє з 20.12.2023)

Іпотека

Кредитний договір (іпотечний кредит, диференційована схема погашення) (діє з 20.12.2023)

Кредитний договір (іпотечний кредит, ануїтетна схема погашення) (діє з 20.12.2023)

Споживчий кредит

Договір про надання банківських послуг споживчого кредиту (Готівка Стандарт, Готівка VIP та Готівка VIP+, Рефінансування Стандарт, Рефінансування VIP та Рефінансування VIP+) (діє з 25.03.2024)

Типова форма договору кредитний ліміт (овердрафт)

Типова форма договору кредитна картка

Цілодобовий контакт-центр