Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Юридичним особам та фізичним особам-підприємцям

Правила надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним-особам підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК» (діє з 11.04.2022)

Посібник користувача системи онлайн-банкінгу (діє з 01.04.2021)

Повідомлення про порядок обробки і захист персональних даних

Порядок дій при надсиланні фінансової звітності в АТ «КРЕДОБАНК» за допомогою кваліфікованого електронного підпису

Пам’ятка щодо політично значущих осіб


Стандартні форми документів
ПолітикаВитяг з Політики з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення АТ «КРЕДОБАНК»

Wyciąg. Polityka zapobiegania i przeciwdziałania legalizacji (praniu) dochodów pochodzących z przestępstwa,
finansowaniu terroryzmu i finansowaniu proliferacji broni masowego rażenia Kredobanku S.A.


Відкриття-закриття
поточних рахунків

Додаток 1. Договір до банківського рахунку (діє з 14.01.2022)
Додаток 1.1. Заява на відкриття поточного рахунку для ЮО (діє з 01.03.2022)
Додаток 1.2. Заява на відкриття поточного рахунку для ФОП (діє з 01.03.2022)
Додаток 1.3. Заява на зміну тарифного пакету
Додаток 1.4. Інформаційне повідомлення про відкриття рахунку
Додаток 1.5. Заява про закриття поточного рахунку
Додаток 1.6. Виписка по рахунку
Додаток 1.7. Заява на активацію послуги внесення готівкових коштів через пристрій

Купівля, продаж, обмін
(конвертація) іноземної
валюти

Додаток 2.1. Купівля валюти
Додаток 2.2. Продаж валюти
Додаток 2.3. Обмін валюти
Додаток 2.4. Продаж валюти (Регулярний)
Додаток 2.5. Форвард купівля валюти

Регулярні платежі

Додаток 3.1. Розпорядження на виконання Регулярного платежу

Переказ готівки

Додаток 4.1. Розпорядження на Переказ готівки (діє з 05.07.2021)
Додаток 4.2. Реєст здійснених Переказів готівки
Додаток 4.3. Договір про переказ готівки (діє з 05.07.2021)

Зарплатний проект

Додаток 5.1. Договір обслуговування зарплатного проєкту (діє з 05.07.2021)
Додаток 5.2. Інформаційне повідомлення про відкриття рахунку (діє з 07.03.2021)
Додаток 5.3. Супровідна відомість в межах обслуговування Зарплатного проєкту (діє з 07.03.2021)
Додаток 5.4. Заява про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб (діє з 07.03.2021)
Додаток 5.5. Список на відкриття рахунків Учасникам Зарплатного проєкту (діє з 15.11.2021)
Додаток 5.6. Договір про внесення змін до Договору обслуговування зарплатного проєкту (діє з 05.07.2021)

Система «Клієнт—
Інтернет—Банк»
Додаток 6.1. Заява на підключення до КБ (загальна) (діє з 01.04.2021)
Додаток 6.2.Заява на підключення до КБ. Перегляд (діє з 01.04.2021)
Додаток 6.3.Заява на підключення до КБ. Окремі рахунки (діє з 01.04.2021)
Додаток 6.4.Заява на iFobs. SMS
Додаток 6.5.Заява на iFobs. Email
Додаток 6.6.Заява на блокування видалення Користувачів
Додаток 6.8. Правила інформаційної безпеки
Додаток 6.9. Акт про передачу ОТП токенів
Додаток 6.10. Договір про дистанційне банківське обслуговування з використанням IFOBS

Виготовлення та
використання БПК
Додаток 7.1. Анкета-Заява БПК (діє з 28.08.2020)
Додаток 7.2. Анкета-Заява на припинення дії БПК
Додаток 7.3. Заява на зміну БПК
Додаток 7.4. Заява на перевипуск БПК
Додаток 7.5. Заява на зміну добових лімітів на БПК
Додаток 7.6. Заява на зміну паролю на БПК
Додаток 7.7. Лист щодо здійснення здійснення операцій корегування лімітів витрат на корпоративній БПК
Додаток 7.8. Заява на підключення/відключення Мобінформ (діє з 31.01.2022)

Вклади

Клієнтам малого та середнього бізнесу:
Додаток 8.1.1. Генеральний договір банківського вкладу (діє з 14.01.2022)
Додаток 8.1.1.1. Додатковий договір до Генерального договору Стандарт Особливий (діє з 02.12.2020)
Додаток 8.1.1.2. Додатковий договір до Генерального договору Ринковий Особливий (діє з 02.12.2020)
Додаток 8.1.2. Договір Вкладу на вимогу Вільний Особливий (діє з 14.01.2022)
Додаток 8.1.3. Договір вкладу Стандарт Особливий он-лайн (діє з 14.01.2022)
Додаток 8.1.4. Договір банківського вкладу Накопичувальний Особливий (діє з 14.01.2022)
Додаток 8.1.5. Договір банківського вкладу Ринковий Особливий (діє з 14.01.2022)
Додаток 8.1.6. Договір банківського вкладу Стандарт Особливий (діє з 14.01.2022)


Клієнтам корпоративного бізнесу:
Додаток 8.1.2. Договір Вкладу на вимогу Вільний Особливий (діє з 02.12.2020)
Додаток 8.2.1. Генеральний договір банківського вкладу (діє з 02.12.2020)
Додаток 8.2.1.1. Додатковий договір до Генерального договору Стандарт плюс (діє з 02.12.2020)
Додаток 8.2.1.2. Додатковий договір до Генерального договору Ринковий плюс (діє з 02.12.2020)
Додаток 8.2.1.7. Додатковий договір до Генерального договору Ресурсний (діє з 02.12.2020)
Додаток 8.2.1.8. Додатковий договір до Генерального договору Ресурсний плюс (діє з 02.12.2020)

Позика від
нерезидента

Додаток 9.1. Заява про реєстрацію/внесення змін до реєстрації та обслуговування договору, що передбачає виконання
боргових зобов’язань перед нерезидентом (-ами) за залученими від нерезидентів кредитами, показникам в іноземній валютіІндивідуальний
сейф

Додаток 10. Договір про надання в користування індивідуального сейфу (діє з 07.03.2021)
  1. Правила користування банківською платіжною карткою (вступають в дію з 10.03.2020)


Архів

Цілодобовий контакт-центр