Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Юридичним особам та фізичним особам-підприємцям

Правила надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним-особам підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК» (діє з 03.06.2024)

Правила надання послуг фінансового лізингу для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в АТ «КРЕДОБАНК» (діє з 01.05.2024)

Посібник користувача системи онлайн-банкінгу (діє з 29.06.2023)

Повідомлення про порядок обробки і захист персональних даних

Порядок дій при надсиланні фінансової звітності в АТ «КРЕДОБАНК» за допомогою кваліфікованого електронного підпису

Пам’ятка щодо політично значущих осіб

Правила здійснення електронного документообігу в АТ «КРЕДОБАНК»


Стандартні форми документів
ПолітикаВитяг з Політики з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення АТ «КРЕДОБАНК»
(діє з 09.02.2024)
Wyciąg. Polityka zapobiegania i przeciwdziałania legalizacji (praniu) dochodów pochodzących z przestępstwa, finansowaniu terroryzmu
i finansowaniu proliferacji broni masowego rażenia Kredobanku S.A.
(діє з 09.02.2024)

Витяг Політики з питань реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) АТ «КРЕДОБАНК» діє з 09.02.2024)
Wyciąg. Polityka realizacji specjalnych ekonomicznych i innych środków ograniczających (sankcji) przez KREDOBANK SA (діє з 09.02.2024)

Відкриття-закриття
поточних рахунків

Додаток 1. Договір до банківського рахунку (діє з 11.12.2023)
Додаток 1.1. Додаток до Договору банківського рахунку (Заява про відкриття поточного рахунку для ЮО) (діє з 06.05.2023)
Додаток 1.2. Додаток до Договору банківського рахунку (Заява про відкриття поточного рахунку для ФОП) (діє з 11.12.2023)
Додаток 1.3. Заява на зміну тарифного пакету
Додаток 1.4. Інформаційне повідомлення про відкриття рахунку (діє з 11.12.2023)
Додаток 1.5. Заява про закриття поточного рахунку (діє з 06.05.2023)
Додаток 1.6. Виписка по рахунку (діє з 11.12.2023)
Додаток 1.7. Заява на активацію послуги внесення готівкових коштів через пристрій (діє з 11.12.2023)

Купівля, продаж, обмін
(конвертація) іноземної
валюти

Додаток 2.1. Купівля валюти
Додаток 2.2. Продаж валюти
Додаток 2.3. Обмін валюти
Додаток 2.4. Продаж валюти (Регулярний) (діє з 06.05.2023)
Додаток 2.5. Форвард купівля валюти (діє з 06.05.2023)

Регулярні платежі


Додаток 3.1. Розпорядження на списання коштів (Регулярний платіж) (діє з 06.05.2023)
Додаток 3.2. Розпорядження на списання коштів (в межах Сash pooling) (діє з 06.05.2023)

Переказ готівки

Додаток 4.1. Розпорядження на Переказ готівки (діє з 05.07.2021)
Додаток 4.2. Реєст здійснених Переказів готівки
Додаток 4.3. Договір про переказ готівки (діє з 06.05.2023)

Зарплатний проект


Додаток 5.1. Договір обслуговування зарплатного проєкту (діє з 06.05.2023)
Додаток 5.2. Інформаційне повідомлення про відкриття рахунку (діє з 07.03.2021)
Додаток 5.3. Супровідна відомість в межах обслуговування Зарплатного проєкту (діє з 07.03.2021)
Додаток 5.4. Додаток до Договору про обслуговування зарплатного проєкту (Заява про відкриття поточних рахунків
на користь фізичних осіб)
(діє з 06.05.2023)
Додаток 5.5. Список на відкриття рахунків Учасникам Зарплатного проєкту (діє з 06.05.2023)
Додаток 5.6. Договір про внесення змін до Договору обслуговування зарплатного проєкту (діє з 06.05.2023)

Система «Клієнт—
Інтернет—Банк»

Додаток 6.1. Заява на підключення до КБ (загальна) (діє з 11.12.2023)
Додаток 6.2.Заява на підключення до КБ. Перегляд (діє з 06.05.2023)
Додаток 6.3.Заява на підключення до КБ. Окремі рахунки (діє з 06.05.2023)
Додаток 6.4.Заява на iFobs. SMS (діє з 06.05.2023)
Додаток 6.5.Заява на iFobs. Email (діє з 06.05.2023)
Додаток 6.6.Заява на блокування видалення Користувачів (діє з 06.05.2023)
Додаток 6.8. Правила інформаційної безпеки (діє з 11.12.2023)
Додаток 6.9. Акт про передачу ОТП токенів
Додаток 6.10. Договір про дистанційне банківське обслуговування з використанням IFOBS (діє з 06.05.2023)

Виготовлення та
використання БПК

Додаток 7.1. Анкета-Заява БПК (діє з 06.05.2023)
Додаток 7.2. Анкета-Заява на припинення дії БПК
Додаток 7.3. Заява на зміну БПК
Додаток 7.4. Заява на зміну паролю на БПК (діє з 26.10.2023)
Додаток 7.5. Лист щодо здійснення операцій корегування лімітів витрат на корпоративній БПК (діє з 26.10.2023)
Додаток 7.6. Заява на підключення/відключення Мобінформ (діє з 26.10.2023)

Вклади

Клієнтам малого та середнього бізнесу:

Додаток 8.1. Генеральний договір банківського вкладу (діє з 01.06.2023)
Додаток 8.1.1. Додатковий договір до Генерального договору банківського вкладу Стандарт (діє з 01.06.2023)
Додаток 8.2. Договір банківського Вкладу на вимогу Вільний (діє з 01.06.2023)
Додаток 8.3. Договір банківського вкладу Стандарт (діє з 01.06.2023)
Додаток 8.5. Заява про закриття вкладного (депозитного) рахунку (діє з 06.05.2023)
Додаток 8.7. Оферта про укладення договору банківського вкладу «Стандарт» (діє з 29.06.2023)
Додаток 8.8. Акцепт про укладення договору банківського вкладу «Стандарт» (діє з 29.06.2023)


Клієнтам корпоративного бізнесу:

Додаток 8.1. Генеральний договір банківського вкладу (діє з 01.06.2023)
Додаток 8.1.1. Додатковий договір до Генерального договору банківського вкладу Стандарт (діє з 01.06.2023)
Додаток 8.1.2. Додатковий договір до Генерального договору банківського вкладу Ринковий плюс (діє з 01.06.2023)
Додаток 8.1.3. Додатковий договір до Генерального договору банківського вкладу Ринковий (діє з 01.06.2023)
Додаток 8.2. Договір банківського Вкладу на вимогу Вільний (діє з 01.06.2023)
Додаток 8.3. Договір банківського вкладу Стандарт (діє з 01.06.2023)
Додаток 8.4. Договір банківського вкладу Ринковий плюс (діє з 01.06.2023)
Додаток 8.5. Заява про закриття вкладного (депозитного) рахунку (діє з 06.05.2023)
Додаток 8.6. Договір банківського вкладу Ринковий (діє з 01.06.2023)

Позика від
нерезидента


Додаток 9.1. Заява про обслуговування Договору, що передбачає виконання боргових зобов’язань перед нерезидентом (-ами)
за залученими від нерезидентів кредитами, позиками
(діє з 06.05.2023)


Індивідуальний
сейф

Додаток 10. Договір про надання в користування індивідуального сейфу (діє з 23.06.2023)

Цінні папери

Додаток 11. Договір на придбання цінних паперів при андеррайтингу
Форма самостійної оцінки для цілей CRS
Особливості ідентифікації клієнтів згідно вимог звітності CRS
Форма самостійної оцінки (ФОП_кінцевий бенефіціарний власник) для цілей CRS (Форма_CRS-I)
Форма самостійної оцінки (Юридична особа) для цілей CRS (Форма_CRS-E)

Форма самостійної оцінки для цілей FATCA
Особливості ідентифікації клієнтів згідно вимог FATCA
Форма самостійної оцінки (ФОП_Юридична особа) для цілей FATCA (Заява_W9)
Форма самостійної оцінки (ФОП) для цілей FATCA (Заява_W8-BEN)
Форма самостійної оцінки (Юридична особа) для цілей FATCA (Заява_W8-BEN-E)

  1. Правила користування банківською платіжною карткою (вступають в дію з 10.03.2020)


Архів

Цілодобовий контакт-центр