Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Страхові компанії — партнери АТ «КРЕДОБАНК», що здійснюють страхування заставного майна клієнтів банку юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Клієнт самостійно вибирає страхову компанію, відповідно до умов кредитного договору, з переліку страхових компаній-партнерів АТ «КРЕДОБАНК».

Страхова компанія/ Вид Страхування
Страхування нерухомого
майна*
Страхування рухомого
майна
Страхування транспортних
засобів (КАСКО)**
Страхування
спецтехніки***
Страхування цивільної
відповідальності****
ПРАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА»
ідентифікаційний код юридичної особи 20 782 312
www.pzu.com.ua

+

+

+

+

+
ПРАТ «СК «УНІКА»
ідентифікаційний код юридичної особи 20 033 533
www.uniqa.ua

+

+

+

+

+
АТ «СК «АРКС»
ідентифікаційний код юридичної особи 20 474 912
www.arx.com.ua

+

+

+

+

+
ПРАТ «СК «ВУСО»
ідентифікаційний код юридичної особи 31 650 052
www.vuso.ua

+

+

+

+

+
ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»
ідентифікаційний код юридичної особи 33 908 322
www.arsenal-ic.ua

+

+

+

+

+
ПАТ «СК «УСГ»
ідентифікаційний код юридичної особи 30 859 524
www.ukringroup.ua
+
+
+
+
+
ПРАТ «АСК «СКАРБНИЦЯ»
ідентифікаційний код юридичної особи 13 809 430
www.skarbnytsia.ua

+

+

+

+

+
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ББС ІНШУРАНС»
(попередня назва СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»)

ідентифікаційний код юридичної особи 20 344 871
www.bbs.ua

+

+

+

+

— 
ПРАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
ідентифікаційний код юридичної особи 24 175 269
www.kniazha.ua

+

+

+

+

+
ПРАТ «СК «УНІВЕРСАЛЬНА»
ідентифікаційний код юридичної особи 20 113 829
www.universalna.com

+

+

+

+

+
ПРАТ «УПСК»
ідентифікаційний код юридичної особи 20 602 681
www.upsk.com.ua

+

+

+

+

+
ПРАТ «СТ «ГАРАНТІЯ»
ідентифікаційний код юридичної особи 14 229 456
www.guarantee.com.ua

+

+

+

+

+
ПАТ «СК «ЄВРОІНС УКРАЇНА»
ідентифікаційний код юридичної особи 22 868 348
www.euroins.com.ua

+

+

+

+

+
АТ «СГ «ТАС» (приватне)
ідентифікаційний код юридичної особи 30 115 243
www.sgtas.ua

+

+

+

+

+
ТДВ «НІКО Страхування»
ідентифікаційний код юридичної особи 33 831 166
www.insurance.niko.ua

— 

— 

+

— 

— 
ТДВ «СК «ГАРДІАН»
ідентифікаційний код юридичної особи 35 417 298
www.grdn.com.ua

+

+

+

+

+
ТДВ «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ»
ідентифікаційний код юридичної особи 36 086 124
www.express-insurance.com.ua

— 

— 

+

— 

— 
ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ»
ідентифікаційний код юридичної особи 35 429 675
www.insurance.vidi.ua

— 

— 

+

— 

— 

* здійснюється шляхом укладення договору Обов’язкового страхування нерухомого майна (нерухомості), що є предметом іпотеки, від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.

** страхова сума — ринкова вартість транспортного засобу на момент укладення договору страхування.

***трактори, тракторні причепи і прирівняні до них машини, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожно-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші машини, які підлягають відомчій реєстрації в порядку, визначеному Постановою КМУ № 694 від 08.07.2009р. (зі змінами) з видачею Свідоцтва про реєстрацію машини. Страхова сума — не менша від заставної вартості. Страхування на умовах неповне АВТО КАСКО (за виключенням ризику ДТП).

**** страхування на умовах Обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Зверніть увагу! Не потрібно надавати до банку договори страхування та документи про оплату страхових платежів у випадку пролонгації чи укладенні нових договорів страхування на наступний період (за виданими кредитами) зі страховими компаніями — партнерами банку.

Цілодобовий контакт-центр