Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Вимоги та правила співпраці банку з СОД

  • стаж роботи СОД на ринку оцінки не менше одного року;
  • стаж роботи за спеціальністю та кваліфікація оцінювачів на ринку оцінки не менше одного року;
  • конкурентні тарифи на послуги СОД по оцінці забезпечення (по видах);
  • стислі терміни виконання звітів по оцінці забезпечення (по видах);
  • відповідність звітів СОД вимогам Законів України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про оцінку земель», національних стандартів № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» та № 2 «Оцінка нерухомого майна», міжнародних стандартів оцінки;
  • відповідність звітів вимогам Банку.
Цілодобовий контакт-центр