Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Вимоги та правила співпраці банку з СОД

  • досвід практичної діяльності СОД на ринку України з оцінки майна не менше ніж п’ять років, з яких не менше ніж три роки за напрямками оцінки майна визначених видів забезпечення;
  • досвід практичної діяльності оцінювачів, які виконують оцінку в складі СОД, не менше ніж два роки, з яких не менше ніж один рік за напрямками оцінки майна визначених видів забезпечення;
  • конкурентні тарифи на послуги СОД по оцінці забезпечення (по видах);
  • стислі терміни виконання звітів по оцінці забезпечення (по видах);
  • відповідність звітів СОД вимогам Законів України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про оцінку земель», національних стандартів № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» та № 2 «Оцінка нерухомого майна», міжнародних стандартів оцінки;
  • відповідність звітів вимогам банку.
Цілодобовий контакт-центр