Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Історія

2000

Банк займає 8 позицію за депозитами фізичних осіб, за активами — 12 місце серед всіх банків України.

3 вересня — АТ «ЗУКБ» отримав членство у міжнародній платіжній системі Europay Іnternatіonal S.A.

28 грудня — за результатами ХІV емісії акцій статутний фонд збільшився до 75 086 669,16 грн, частка іноземних акціонерів досягла 90%.

Цілодобовий контакт-центр