Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Квартальна звітність

Рік 2024

Проміжна фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 2024 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 N 373.

Окрема фінансова звітність I квартал 2024 року
Kredobank IFRS Separate 03−2024 UKR

Консолідована фінансова звітність I квартал 2024 року
Kredobank IFRS Consolidated 03−2024 UKR (контейнер з кваліфікованими електронними підписами)

Рік 2023

Проміжна фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 2023 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 N 373.

Окрема фінансова звітність I квартал 2023 року
Kredobank IFRS Separate 03−2023 UKR

Консолідована фінансова звітність I квартал 2023 року
Kredobank IFRS Consolidated 03−2023 UKR

Окрема фінансова звітність IІ квартал 2023 року
Kredobank IFRS Separate 06−2023 UKR

Консолідована фінансова звітність IІ квартал 2023 року
Kredobank IFRS Consolidated 06−2023 UKR

Окрема фінансова звітність IІІ квартал 2023 року
Kredobank IFRS Separate 09−2023 UKR

Консолідована фінансова звітність IІІ квартал 2023 року
Kredobank IFRS Consolidated 09−2023 UKR

Рік 2022

Проміжна фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 2022 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 N 373.

Окрема фінансова звітність I квартал 2022 року
Kredobank IFRS Stand Alone 03−2022 UKR

Консолідована фінансова звітність I квартал 2022 року
Kredobank IFRS Consolidated 03−2022 UKR

Окрема фінансова звітність IІ квартал 2022 року
Kredobank IFRS Stand Alone 06−2022 UKR

Консолідована фінансова звітність IІ квартал 2022 року
Kredobank IFRS Consolidated 06−2022 UKR

Окрема фінансова звітність ІIІ квартал 2022 року
Kredobank IFRS Stand Alone 09−2022 UKR

Консолідована фінансова звітність ІIІ квартал 2022 року
Kredobank IFRS Consolidated 09−2022 UKR

Рік 2021

Проміжна фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 2021 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 N 373.

Окрема фінансова звітність I квартал 2021 року
Kredobank IFRS Stand Alone 03−2021 UKR

Консолідована фінансова звітність I квартал 2021 року
Kredobank IFRS Consolidated 03−2021 UKR

Окрема фінансова звітність IІ квартал 2021 року.
Kredobank IFRS Stand Alone 06−2021 UKR

Консолідована фінансова звітність II квартал 2021 року
Kredobank IFRS Consolidated 06−2021 UKR

Окрема фінансова звітність IІІ квартал 2021 року
Kredobank IFRS Stand Alone 09−2021 UKR

Консолідована фінансова звітність III квартал 2021 року
Kredobank IFRS Consolidated 09−2021 UKR

Рік 2020

Проміжна фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 2020 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 N 373.

Окрема фінансова звітність I квартал 2020 року
Kredobank IFRS Stand Alone 03−2020_UKR

Консолідована фінансова звітність I квартал 2020 року
Kredobank IFRS Consolidated 03−2020_UKR.pdf

Окрема фінансова звітність II квартал 2020 року
Kredobank IFRS Stand Alone 06−2020_UKR.pdf

Консолідована фінансова звітність II квартал 2020 року
Kredobank IFRS Consolidated 06−2020_UKR.pdf

Окрема фінансова звітність IІI квартал 2020 року
Kredobank IFRS Stand Alone 09−2020_UKR.pdf

Консолідована фінансова звітність IІI квартал 2020 року
Kredobank IFRS Consolidated 09−2020_UKR.pdf

Рік 2019

Проміжна фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 2019 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 24.10.2011N 373.

Окрема фінансова звітність I квартал 2019 року
Kredobank IFRS Stand Alone 03−2019_UKR.pdf

Консолідована фінансова звітність I квартал 2019 року
Kredobank IFRS Consolidated 03−2019_UKR.pdf

Окрема фінансова звітність II квартал 2019 року
Kredobank IFRS Stand Alone 06−2019_UKR.pdf

Консолідована фінансова звітність II квартал 2019 року
Kredobank IFRS Consolidated 06−2019_UKR.pdf

Окрема фінансова звітність ІІІ квартал 2019 року
Kredobank IFRS Stand Alone 09−2019_UKR.pdf

Консолідована фінансова звітність IIІ квартал 2019 року
Kredobank IFRS Consolidated 09−2019_UKR.pdf

Рік 2018

Проміжна фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2018 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 24.10.2011 N 373.

Окрема фінансова звітність I квартал 2018 року
Kredobank IFRS Stand Alone 03−2018_UKR

Консолідована фінансова звітність I квартал 2018 року
Kredobank IFRS Consolidated 03−2018_UKR

Окрема фінансова звітність II квартал 2018 року
Kredobank IFRS Stand Alone 06−2018_UKR

Консолідована фінансова звітність Il квартал 2018 року
Kredobank IFRS Consolidated 06−2018_UKR

Окрема фінансова звітність IIl квартал 2018 року
Kredobank IFRS Stand Alone 09−2018_UKR

Консолідована фінансова звітність Ill квартал 2018 року
Kredobank IFRS Consolidated 09−2018_UKR.pdf

Рік 2017

Проміжна фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2017 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 24.10.2011 N 373.

Консолідована фінансова звітність I квартал 2017 року
Kredobank IFRS Consolidated 03−2017_UKR

Окрема фінансова звітність I квартал 2017 року
Kredobank IFRS Consolidated 06−2017_UKR

Консолідована фінансова звітність II квартал 2017 року
Kredobank IFRS Stand Alone 03−2017_UKR

Окрема фінансова звітність ІI квартал 2017 року
Kredobank IFRS Stand Alone 06−2017_UKR

Консолідована фінансова звітність III квартал 2017 року
Kredobank IFRS Consolidated 09−2017_UKR.pdf

Окрема фінансова звітність III квартал 2017 року
Kredobank IFRS Stand Alone 09−2017_UKR.pdf

Рік 2016

Проміжна фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 24.10.2011 № 373.

Консолідована фінансова звітність I квартал 2016 року
Kredobank IFRS Consolidated 03−2016_UKR

Окрема фінансова звітність I квартал 2016 року
Kredobank IFRS Stand Alone 03−2016_UKR

Консолідована фінансова звітність II квартал 2016 року
Kredobank IFRS Consolidated 06−2016_UKR

Окрема фінансова звітність II квартал 2016 року
Kredobank IFRS Stand Alone 06−2016_UKR

Консолідована фінансова звітність III квартал 2016 року
Kredobank IFRS Consolidated 09−2016_UKR.pdf

Окрема фінансова звітність III квартал 2016 року
Kredobank IFRS Stand Alone 09−2016_UKR

Рік 2015

Квартальна звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2015 рік, у відповідності до вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 24.10.2011 № 373.

I квартал 2015 року — Quarter_2015_I

II квартал 2015 року — Quarter_2015_II

IIІ квартал 2015 року — Quarter_2015_IІI

Рік 2014

Квартальна звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2014 рік, у відповідності до вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 24.10.2011 № 373.

I квартал 2014 року — Quarter_2014_I

II квартал 2014 року — Quarter_2014_II

III квартал 2014 року — Quarter_2014_III

IV квартал 2014 року — Quarter_2014_IV

Рік 2013

Квартальна звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2013 рік, у відповідності до вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 24.10.2011 № 373.

I квартал 2013 року — Quarter_2013_I

ІІ квартал 2013 року — Quarter_2013_II

ІІI квартал 2013 року — Quarter_2013_III

IV квартал 2013 року — Quarter_2013_IV

На виконання вказівки Національного банку України нижче опубліковані виправлені примітки «Дивіденди» до проміжних фінансових звітів ПАТ «Кредобанк» за І, ІІ та ІІІ квартали 2013 р.

Примітка «Дивіденди» до звіту за І квартал 2013 року — Prymitka_Dyvidendy 01.04.13

Примітка «Дивіденди» до звіту за ІІ квартал 2013 року — Prymitka_Dyvidendy 01.07.13

Примітка «Дивіденди» до звіту за ІІІ квартал 2013 року — Prymitka_Dyvidendy 01.10.13

Рік 2012

Квартальна звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2012 рік, у відповідності до вимог Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 24.10.2011 № 373.

I квартал 2012 року — Quarter_2012_I

II квартал 2012 року — Quarter_2012_II

ІІІ квартал 2012 року — Quarter_2012_ ІІІ

ІV квартал 2012 року — Quarter_2012_IV

Рік 2011

Квартальна звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2011 рік, складена згідно вимог Постанови Правління НБУ № 480 «Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України».

ІІ квартал 2011 року — файл Quarter_2011_II

ІІI квартал 2011 року — файл Quarter_2011_III

ІV квартал 2011 року — файл Quarter_2011_IV

Цілодобовий контакт-центр