Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Внутрішні нормативні документи

Внутрішні документи

Статут АТ «Кредобанк» (2023)

Статут АТ «Кредобанк» (2022)

Статут АТ «Кредобанк» (2020)

Статут АТ «Кредобанк» (2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію АТ «Кредобанк»

Банківська ліцензія

Витяг з Державного реєстру банків

Положення про Правління АТ «Кредобанк» (2020)

Положення про Правління АТ «Кредобанк» (2019)

Положення про Наглядову Раду АТ «Кредобанк» (2023)

Положення про Наглядову Раду АТ «Кредобанк» (2021)

Положення про Наглядову Раду АТ «Кредобанк» (2019)

Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «Кредобанк» (2022)

Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «Кредобанк» (2021)

Принципи (Кодекс) корпоративного управління АТ «Кредобанк»

Положення про принципи працевлаштування і оплати праці Членів Правління АТ «Кредобанк» (2023)

Положення про принципи працевлаштування і оплати праці Членів Правління АТ «Кредобанк» (2022)

Положення про принципи працевлаштування і оплати праці Членів Правління АТ «Кредобанк» (2021)

Положення про принципи винагороди впливових осіб та осіб МРТ (2023)

Положення про принципи винагороди впливових осіб та осіб MRT (2022)

Цілодобовий контакт-центр