Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Внутрішні нормативні документи

Внутрішні документи

Статут АТ «Кредобанк» (2023)

Статут АТ «Кредобанк» (2022)

Статут АТ «Кредобанк» (2020)

Статут АТ «Кредобанк» (2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію АТ «Кредобанк»

Банківська ліцензія

Витяг з Державного реєстру банків

Положення про Загальні Збори акціонерів АТ «Кредобанк» (2024)

Положення про Правління АТ «Кредобанк» (2020)

Положення про Правління АТ «Кредобанк» (2019)

Положення про Наглядову Раду АТ «Кредобанк» (2023)

Положення про Наглядову Раду АТ «Кредобанк» (2021)

Положення про Наглядову Раду АТ «Кредобанк» (2019)

Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «Кредобанк» (2024)

Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «Кредобанк» (2022)

Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «Кредобанк» (2021)

Політика винагороди в АТ «Кредобанк» (2024)

Положення про принципи працевлаштування і оплати праці Членів Правління АТ «Кредобанк» (2024)

Положення про принципи працевлаштування і оплати праці Членів Правління АТ «Кредобанк» (2023)

Положення про принципи працевлаштування і оплати праці Членів Правління АТ «Кредобанк» (2022)

Положення про принципи працевлаштування і оплати праці Членів Правління АТ «Кредобанк» (2021)

Положення про принципи винагороди впливових осіб АТ «Кредобанк» (2024)

Положення про принципи винагороди впливових осіб та осіб МРТ (2023)

Положення про принципи винагороди впливових осіб та осіб MRT (2022)

Кодекс корпоративного управління, який застосовує АТ «Кредобанк»

Відповідно до п. 122 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 червня 2023 року № 608 АТ «КРЕДОБАНК» інформує про відсутність у нього внутрішнього положення, яке регулює взаємодію з акціонерами та іншими стейкхолдерами (окрім Положення про Загальні Збори акціонерів АТ «Кредобанк»), оскільки (1) АТ «КРЕДОБАНК» є акціонерним товариством з одним акціонером та (2) обов’язковість наявності положень, які регулюють взаємодію з акціонерами та іншими стейкхолдерами, не передбачена законом.

Цілодобовий контакт-центр