Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Внутрішні нормативні документи

Внутрішні документи

Статут АТ «КРЕДОБАНК»

Statut 2020

Статут АТ «КРЕДОБАНК»
statut_2019

Свідоцтво про державну реєстрацію АТ «КРЕДОБАНК»
certificate

Банківська ліцензія
licenziya

Положення про Правління АТ «КРЕДОБАНК»
Regulations on the Board 2019

Положення про Наглядову Раду АТ «КРЕДОБАНК»

Regulations on Supervisory Board 2019

Regulations on Supervisory Board 2021

Положення про винагороду членів Наглядової Ради

Кодекс корпоративного управління АТ «КРЕДОБАНК»

ПРИНЦИПИ (КОДЕКС) КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АТ «КРЕДОБАНК»

Положення про принципи працевлаштування і оплати праці Членів Правління

Цілодобовий контакт-центр