Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Історія

2024

Сьогодення

АТ "КРЕДОБАНК" віднесений до групи "Банки іноземних банківських груп" за класифікацією Національного банку України. Регіональна мережа АТ "КРЕДОБАНК" нараховує 68 відділень й охоплює більшість областей України. Крім того, банк активно розвиває свій картковий бізнес та встановив близько 241 власних банкоматів. Клієнтами банку є понад 56 тис. юридичних осіб та підприємців та 618 тис. фізичних осіб. Здійснюючи свою діяльність на території 22 областей України та м. Києва, Кредобанк в той же час залишається регіональним лідером на території Львівської області та Західної України.  

Банк є стабільним та прозорим фінансовим партнером як для українських, так і для європейських фінансових кіл.  

АТ "КРЕДОБАНК" активно впроваджує нові банківські технології, європейські стандарти якості обслуговування клієнтів, розширює спектр фінансових послуг, динамічно реагує на ринкову кон'юнктуру та прагне налагодити довгострокові, взаємовигідні ділові відносини зі своїми клієнтами.

Основні показники АТ “КРЕДОБАНК” станом на 01.01.2024 р.:

56 126,1
млн.грн
Чисті активи
14 507,4
млн.грн
Кредитний портфель (брутто)
16 016,1
млн.грн
Кошти фізичних осіб
30 425,0
млн.грн
Кошти юридичних осіб
2 249,0
млн.грн
Статутний капітал
1 211,5
млн.грн
Прибуток


Згідно з рейтингом Національного банку України станом на 01.01.2024 р. АТ «КРЕДОБАНК» займає:

13 місце
за величиною активів
11 місце
за обсягом кредитів наданих фізичним особам
12 місце
за обсягом коштів фізичних осіб
12 місце
за обсягом коштів юридичних осіб
13 місце
за величиною балансового капіталу
13 місце
за величиною прибутку

АТ «КРЕДОБАНК» здійснює свою діяльність як універсальний комерційний банк відповідно до Банківської ліцензії №43 від 11.10.2011 р. та Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 11.10.2011 р. № 43 із додатком до неї, виданих Національним Банком України.

І. На підставі ліцензії Банк здійснює такі банківські операції:

 1. залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від юридичних і фізичних осіб;
 2. відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;
 3. розміщення залучених у вклади коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

ІІ. На підставі генеральної ліцензії Банк здійснює такі валютні операції:

 1. неторговельні операції з валютними цінностями;
 2. операції з готівковою іноземною валютою та чеками;
 3. ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; 
 4. ведення кореспондентських рахунків банків в іноземній валюті та банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
 5. відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України та у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 6. залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України та на міжнародних ринках;
 7. торгівля іноземною валютою на валютному ринку України та на міжнародних ринках;
 8. залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України та на міжнародних ринках;
 9. торгівля банківськими металами на валютному ринку України та на міжнародних ринках.

ІІІ. На підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Банк здійснює:

 1. брокерську діяльність;
 2. дилерську діяльність;
 3. андерайтинг;
 4. депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

ІV. Відповідно до чинного законодавства України Банк здійснює також діяльність щодо:

 1. інвестицій;
 2. випуску власних цінних паперів;
 3. зберігання цінностей або надання в оренду індивідуальних банківських сейфів;
 4. інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;
 5. надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.

АТ «КРЕДОБАНК» — член Незалежної асоціації банків України, Асоціації банків Львівщини, Європейської  Бізнес Асоціації, Американської торгової палати, Професійної асоціації корпоративного управління, Асоціації платників податків України, Львівської торгово-промислової палати, Представництва "Польсько-Української Господарчої Палати", Професійної Асоціації учасників Ринків капіталу деривативів, Міжнародного товариства польських підприємців, Асоціації "УкрСВІФТ", Асоціації "ЄМА", Асоціації "українське об'єднання лізингодавців", Конфедерації будівельників України, а також міжнародних платіжних систем Mastercard і Vіsa Іnternatіonal, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 

Більше про історію та розвиток Кредобанку можна дізнатися переглянувши наступну презентацію.

Акціонер банку

PKO Bank Polskі SA (Powszechna Kasa Oszczędnoścі Bank Polskі Spółka Akcyjna) – найбільший польський банк за величиною активів. Є лідером на ринку депозитно-розрахункових рахунків, іпотечного кредитування, платіжних карток, обслуговування малих та середніх підприємств, обслуговування за допомогою електронних каналів. PKO Bank Polskі SA належить 100% акцій  АТ «КРЕДОБАНК» і він є єдиним акціонером Банку.  

PKO Bank Polskі SA – найбільший польський банк за величиною активів. Є лідером на ринку депозитно-розрахункових рахунків, іпотечного кредитування, платіжних карток, обслуговування малих та середніх підприємств, обслуговування за допомогою електронних каналів.

PKO Bank Polskі SA має найрозгалуженішу серед польських банків мережу філій і відділень, яка нараховує 945 установ, а також 3 056 банкоматів. У системі банку зайнято більше 25,6 тис. працівників.

Станом на 1 січня 2024 року PKO Bank Polskі SA обслуговує більше 9,2 млн. рахунків клієнтів та випустив більше 10,6 млн. платіжних карток.

На сьогодні 29,43% акцій PKO Bank Polskі SA належить польській державі в особі Державного Казначейства.

PKO Bank Polskі SA є найбільшим польським банком, що орієнтований на масове обслуговування фізичних осіб та обслуговування корпоративних клієнтів.

За підсумками 12 місяців 2023 року активи групи PKO Bank Polskі SA становили 501,5  млрд. польських злотих. Прибуток групи склав 5,5 млрд. польських злотих.

Капітал групи PKO Bank Polskі SA склав 45,2 млрд. злотих. Показник віддачі на капітал (RОЕ) групи PKO Bank Polskі SA за 12 місяці 2023 року становив +13,3%.

Іноземні інвестиції забезпечили стабільність розвитку АТ "КРЕДОБАНК", стали гарантіями захищеності для клієнтів, відкрили доступ до фінансових ресурсів, досвіду і технологій європейських банків та додатково зміцнили позиції банку на українському та світовому фінансовому ринках.


Цілодобовий контакт-центр