Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Календарний план оприлюднення інформації

Акціонерним Товариством «КРЕДОБАНК», як емітентом цінних паперів у 2020р.

№ п/п

Вид інформації

Орієнтовна дата оприлюднення

1

Проміжна інформація про емітента за IV квартал 2019 р.

30.01.2020

2

Річна інформація про емітента

30.04.2020

3

Річна фінансова звітність

30.04.2020

4

Проміжна інформації про емітента за I квартал 2020 р.

30.04.2020

5

Інформація про проведення річних загальних зборів

11.05.2020

6

Консолідована проміжна фінансова звітність за I квартал 2020 р.

29.05.2020

7

Проміжна інформації про емітента за ІI квартал 2020 р.

30.07.2020

8

Консолідована проміжна фінансова звітність за ІI квартал 2020 р.

28.08.2020

9

Проміжна інформації про емітента за ІІI квартал 2020 р.

30.10.2020

10

Консолідована проміжна фінансова звітність за ІIІ квартал 2020 р.

30.11.2020

Акціонерним Товариством «КРЕДОБАНК», як емітентом цінних паперів у 2019р.

№ п/п

Вид інформації

Орієнтовна дата оприлюднення

1

Річний звіт емітента цінних паперів

30.04.2019

2

Квартальний звіт емітента цінних паперів (І квартал)

30.04.2019

3

Інформація щодо прийнятих Річними загальними зборами акціонерів рішень

12.05.2019

4

Квартальний звіт емітента цінних паперів (ІІ квартал)

30.07.2019

5

Квартальний звіт емітента цінних паперів (ІІІ квартал)

30.10.2019

6

Повідомлення щодо встановлення ставки за облігаціями серії «А» на 7−8 відсоткові періоди

05.05.2019

Повідомлення щодо встановлення ставки за облігаціями серії «B» на 7−8 відсотковий період

05.07.2019

7

Повідомлення щодо встановлення ставки за облігаціями серії «А» на 9−10 відсоткові періоди

05.11.2019

8

Повідомлення щодо встановлення ставки за облігаціями серії «B» на 9−10 відсотковий період

05.12.2019

Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)