Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Календарний план оприлюднення інформації

Акціонерним Товариством «КРЕДОБАНК», як емітентом цінних паперів у 2019р.

№ п/п

Вид інформації

Орієнтовна дата оприлюднення

1

Річний звіт емітента цінних паперів

30.04.2019

2

Квартальний звіт емітента цінних паперів (І квартал)

30.04.2019

3

Інформація щодо прийнятих Річними загальними зборами акціонерів рішень

12.05.2019

4

Квартальний звіт емітента цінних паперів (ІІ квартал)

30.07.2019

5

Квартальний звіт емітента цінних паперів (ІІІ квартал)

30.10.2019

6

Повідомлення щодо встановлення ставки за облігаціями серії «А» на 7−8 відсоткові періоди

05.05.2019

Повідомлення щодо встановлення ставки за облігаціями серії «B» на 7−8 відсотковий період

05.07.2019

7

Повідомлення щодо встановлення ставки за облігаціями серії «А» на 9−10 відсоткові періоди

05.11.2019

8

Повідомлення щодо встановлення ставки за облігаціями серії «B» на 9−10 відсотковий період

05.12.2019

Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)