Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Календарний план оприлюднення інформації

Акціонерним Товариством «КРЕДОБАНК», як емітентом цінних паперів у 2023.

1 Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2022 року 30.01.2023
2 Окрема фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 2022 рік 28.04.2023
3 Консолідована фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 2022 рік 28.04.2023
4 Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік 28.04.2023
5 Консолідована фінансова звітність Банківської групи за 2022 рік 30.05.2023
6 Окрема проміжна скорочена фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 1 квартал 2023 року 28.04.2023
7 Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2023 року 28.04.2023
8 Консолідована проміжна скорочена фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 1 квартал 2023 року 30.05.2023
9 Консолідована проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2023 року 30.05.2023
10 Окрема проміжна скорочена фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 2 квартал 2023 року 28.07.2023
11 Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2023 року 28.07.2023
12 Консолідована проміжна скорочена фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 2 квартал 2023 року 30.08.2023
13 Консолідована проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2023 року 30.08.2023
14 Окрема проміжна скорочена фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 3 квартал 2023 року 30.10.2023
15 Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2023 року 30.10.2023
16 Консолідована проміжна скорочена фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 3 квартал 2023 року 30.11.2023
17 Консолідована проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2023 року 30.11.2023

Акціонерним Товариством «КРЕДОБАНК», як емітентом цінних паперів у 2022р.

1 Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року 28.01.2022
2 Окрема фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 2021 рік 29.04.2022
3 Консолідована фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 2021 рік 29.04.2022
4 Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік 29.04.2022
5 Консолідована фінансова звітність Банківської групи за 2021 рік 30.05.2022
6 Окрема проміжна скорочена фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 1 квартал 2022 року 29.04.2022
7 Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2022 року 29.04.2022
8 Консолідована проміжна скорочена фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 1 квартал 2022 року 30.05.2022
9 Консолідована проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2022 року 30.05.2022
10 Окрема проміжна скорочена фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 2 квартал 2022 року 29.07.2022
11 Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2022 року 29.07.2022
12 Консолідована проміжна скорочена фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 2 квартал 2022 року 30.08.2022
13 Консолідована проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2022 року 30.08.2022
14 Окрема проміжна скорочена фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 3 квартал 2022 року 28.10.2022
15 Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2022 року 28.10.2022
16 Консолідована проміжна скорочена фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 3 квартал 2022 року 30.11.2022
17 Консолідована проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2022 року 30.11.2022

Акціонерним Товариством «КРЕДОБАНК», як емітентом цінних паперів у 2021р.

№ п/п Вид інформації Орієнтовна дата
оприлюднення
1 Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2020 року 29.01.2021
2 Окрема фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 2020 рік 30.04.2021
3 Консолідована фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 2020 рік 30.04.2021
4 Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 30.04.2021
5 Окрема проміжна скорочена фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 1 квартал 2021 року 30.04.2021
6 Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2021 року 30.04.2021
7 Інформація про те, з яких питань Річні Загальні збори акціонерів прийняли рішення 13.05.2021
8 Консолідована фінансова звітність Банківської групи за 2020 рік 28.05.2021
9 Консолідована проміжна скорочена фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 1 квартал 2021 року 28.05.2021
10 Консолідована проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2021 року 28.05.2021
11 Повідомлення щодо встановлення ставки за облігаціями серії «В» на 15−16 відсоткові періоди 05.06.2021
12 Окрема проміжна скорочена фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 2 квартал 2021 року 30.07.2021
13 Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2021 року 30.07.2021
14 Консолідована проміжна скорочена фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 2 квартал 2021 року 30.08.2021
15 Консолідована проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2021 року 30.08.2021
16 Окрема проміжна скорочена фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 3 квартал 2021 року 29.10.2021
17 Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року 29.10.2021
18 Повідомлення щодо встановлення ставки за облігаціями серії «А» на 17−18 відсоткові періоди 05.11.2021
19 Консолідована проміжна скорочена фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 3 квартал 2021 року 30.11.2021
20 Консолідована проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року 30.11.2021
21 Повідомлення щодо встановлення ставки за облігаціями серії «B» на 17−18 відсоткові періоди 05.12.2021

Акціонерним Товариством «КРЕДОБАНК», як емітентом цінних паперів у 2020р.

№ п/п

Вид інформації

Орієнтовна дата
оприлюднення

1

Проміжна інформація про емітента за IV квартал 2019 р.

30.01.2020

2

Річна інформація про емітента

30.04.2020

3

Річна фінансова звітність

30.04.2020

4

Проміжна інформації про емітента за I квартал 2020 р.

30.04.2020

5

Інформація про проведення річних загальних зборів

11.05.2020

6

Консолідована проміжна фінансова звітність за I квартал 2020 р.

29.05.2020

7

Проміжна інформації про емітента за ІI квартал 2020 р.

30.07.2020

8

Консолідована проміжна фінансова звітність за ІI квартал 2020 р.

28.08.2020

9

Проміжна інформації про емітента за ІІI квартал 2020 р.

30.10.2020

10

Консолідована проміжна фінансова звітність за ІIІ квартал 2020 р.

30.11.2020

Акціонерним Товариством «КРЕДОБАНК», як емітентом цінних паперів у 2019р.

№ п/п

Вид інформації

Орієнтовна дата
оприлюднення

1

Річний звіт емітента цінних паперів

30.04.2019

2

Квартальний звіт емітента цінних паперів (І квартал)

30.04.2019

3

Інформація щодо прийнятих Річними загальними зборами акціонерів рішень

12.05.2019

4

Квартальний звіт емітента цінних паперів (ІІ квартал)

30.07.2019

5

Квартальний звіт емітента цінних паперів (ІІІ квартал)

30.10.2019

6

Повідомлення щодо встановлення ставки за облігаціями серії «А» на 7−8 відсоткові періоди

05.05.2019

Повідомлення щодо встановлення ставки за облігаціями серії «B» на 7−8 відсотковий період

05.07.2019

7

Повідомлення щодо встановлення ставки за облігаціями серії «А» на 9−10 відсоткові періоди

05.11.2019

8

Повідомлення щодо встановлення ставки за облігаціями серії «B» на 9−10 відсотковий період

05.12.2019

Цілодобовий контакт-центр