Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Запобігання участі та/або використання Кредобанку в незаконних операціях

АТ «Кредобанк» забезпечує контроль за комплаєнс-ризиком, що виникає у взаємовідносинах банку з клієнтами та контрагентами, з метою запобігання участі та/або використання банку в незаконних операціях та вживає заходи, які ґрунтуються на принципах:

  • верховенства права;
  • законності;
  • пріоритетності запобіжних заходів;
  • невідворотності відповідальності за здійснення незаконних операцій;
  • відкритості та прозорості діяльності банку.

Кредобанк дотримується вимог законодавства, нормативно-правових актів, відповідних стандартів професійних об'єднань дія яких поширюється на банк, правил добросовісної конкуренції, Кодексу етики та забезпечує належне управління ризиками пов’язаними з конфліктом інтересів.

Кредобанк не відкриває та не веде анонімні (номерні) рахунки, відображає всі фінансові операції, суворо дотримуючись вимог бухгалтерського обліку та звітності, в тому числі виключаючи оформлення підроблених документів первинного бухгалтерського обліку та проведення недостовірних бухгалтерських проведень.

Якщо вам відомо про неприйнятну поведінку в банку/порушення в діяльності банку, що можуть призвести до погіршення репутації банку, порушень вимог законодавства України [податкового, банківського законодавства, законодавства про захист прав споживачів, трудового, антимонопольного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, інших законів, нормативно-правових актів Національного банку та інших регуляторних органів] та внутрішньобанківських документів або інших негативних наслідків у результаті таких порушень, просимо вас повідомити нам заповнивши повідомлення.

Цілодобовий контакт-центр