Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Запобігання участі та/або використання АТ «КРЕДОБАНК» в незаконних операціях

АТ «КРЕДОБАНК» забезпечує ужиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання участі та/або використання Банку в незаконних операціях, які ґрунтуються на принципах:

  • верховенства права;
  • законності;
  • пріоритетності запобіжних заходів;
  • невідворотності відповідальності за здійснення незаконних операцій;
  • відкритості та прозорості діяльності Банку.

АТ «КРЕДОБАНК» дотримується вимог законодавства, нормативно-правових актів, відповідних стандартів професійних об'єднань дія яких поширюється на Банк, правил добросовісної конкуренції, Кодексу корпоративної етики та забезпечує належне управління ризиками пов’язаними з конфліктом інтересів.

АТ «КРЕДОБАНК» не відкриває та не веде анонімні (номерні) рахунки, відображає всі фінансові операції, суворо дотримуючись вимог бухгалтерського обліку та звітності, в тому числі виключаючи оформлення підроблених документів первинного бухгалтерського обліку та проведення недостовірних бухгалтерських проведень.

Якщо Вам відомо про неприйнятну поведінку в Банку/порушення в діяльності Банку, що можуть призвести до погіршення репутації Банку, порушень вимог законодавства України [податкового законодавства, законодавства про захист прав споживачів, трудового, антимонопольного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, інших законів, нормативно-правових актів Національного банку] та внутрішньобанківських документів або інших негативних наслідків у результаті таких порушень, просимо Вас повідомити нам заповнивши Повідомлення.

Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)