Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Кодекс етики

Перед вами — Кодекс етики АТ «Кредобанк» Товариства Групи Капіталу PKO Banku Polskiego SA.

Кодекс етики — це сукупність найважливіших цінностей, принципів, стандартів поведінки та етичних норм, які визначають спосіб формування взаємовідносин між особами, які здійснюють діяльність на користь АТ «Кредобанк», між працівниками банку та особами, які здійснюють діяльність на користь банку.

Кодекс етики Кредобанку є імплементацією Кодексу етики PKO Banku Polskiego SA, частиною Групи Капіталу якого є Кредобанк. Цінності, принципи, стандарти поведінки і етичні норми, які містяться в цьому Кодексі етики, поширюються як на працівників банку, так і на осіб, які здійснюють діяльність на користь банку, незалежно від посади, обов’язків або правових підстав співпраці з банком. Зокрема, на осіб, які представляють банк і діють від його імені.

Кодекс етики безпосередньо пов’язаний з організаційною культурою банку, є її доповненням та інструментом, який підтримує поширення та запровадження цінностей в товаристві.

Цінності, принципи, стандарти поведінки та етичні норми, які популяризує кодекс етики, сприяють формуванню позитивної робочої атмосфери, впливають на міжособистісні відносини та ступінь ототожнення з цінностями групи та банку.

Метою кодексу етики є популяризація цінностей, принципів, стандартів поведінки та етичних норм, які дозволяють свідомо формувати внутрішнє середовище банку та його зовнішнє оточення. А дотримання кодексу в бізнес-діяльності є одним з найважливіших факторів створення довіри та підтримки доброго бренду банку на ринку.

Кодекс етики АТ «Кредобанк» Товариства Групи Капіталу PKO Banku Polskiego SA

Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)