Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Кодекс етики

Перед вами — Кодекс етики акціонерного товариства «Кредобанк».

Кодекс етики — це сукупність найважливіших цінностей, принципів, стандартів поведінки та етичних норм, які визначають спосіб формування взаємовідносин між особами, які виконують роботу на користь акціонерного товариства «Кредобанк», між працівниками банку та особами, що здійснюють діяльність на користь банку (незалежно від правових підстав співпраці з банком), а також між особами, що здійснюють діяльність на користь банку (незалежно від правових підстав співпраці з банком).

Кодекс етики є імплементацією Кодексу етики PKO Banku Polskiego SA, частиною Групи Капіталу якого є АТ «Кредобанк».

Цінності, принципи, стандарти поведінки та етичні норми, які містяться в Кодексі етики, поширюються як на працівників Кредобанку, так і на осіб, що здійснюють діяльність на користь банку, незалежно від посади, обов’язків або правових підстав співпраці з банком, зокрема, на осіб, які представляють Кредобанк і діють від його імені.

Кодекс етики визначає цінності, принципи, стандарти поведінки і етичні норми у відносинах з клієнтами, а також в бізнес-діяльності Кредобанку і у відносинах з оточенням. Кодекс етики підтримує організаційну культуру та імідж Кредобанку шляхом популяризації цінностей, принципів, стандартів поведінки та етичних норм. Кодекс етики впливає на свідоме формування внутрішнього та зовнішнього середовища банку. Дотримання кодексу етики в бізнес-діяльності є одним з найважливіших факторів створення довіри.

Кодекс етики акціонерного товариства «Кредобанк»

Цілодобовий контакт-центр