Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Антикорупційна політика

Банк неухильно дотримується таких фундаментальних цінностей та принципів як законність, довіра та повага клієнтів, чесність, прозорість, соціальна відповідальність, для того, щоб підтримувати свою високу ділову репутацію перед акціонерами, клієнтами, партнерами, конкурентами тощо та категорично проти будь-яких спроб підкупу та хабарництва з метою отримання додаткових конкурентних переваг/благ.

З метою створення ефективної системи запобігання та протидії корупції, усунення корупційних передумов у діяльності працівників банку, зменшення корупційних ризиків та пов’язаних із ними репутаційних та фінансових втрат затверджено Антикорупційну політику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК».

Банк в своїй діяльності, а також у відносинах з клієнтами та партнерами, контрагентами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керується принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживає усі передбачені законодавством заходи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції.

В банку функціонує система інформування та проведення навчань працівників банку, які спрямовані на запобігання та протидію корупції. Система повідомлень про корупційні порушення, підбурювання або підозри у вчиненні є добровільною та конфіденційною.

Заявник повідомляє про корупційні та пов’язанні з корупцією порушення, підбурювання або підозри у вчиненні таких дій заповнивши повідомлення.

Цілодобовий контакт-центр