Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Річна звітність

Рік 2023
1. Консолідований річний звіт Групи КРЕДОБАНК за 2023 рік, який включає Консолідований звіт керівництва (Звіт про управління),
Консолідовану фінансову звітність Групи КРЕДОБАНК за Міжнародними стандартами фінансової звітності, Звіт незалежного аудитора
AC Crowe Ukraine.
Kredobank IFRS Consolidated 2023 UKR

KREDOBANK Group Сonsolidated Annual Report 2023 including Consolidated Report Of The Management Board (Management Report),
Consolidated Financial Statements and Independent Auditor’s Report
Kredobank IFRS Consolidated 2023 ENG

2. Окремий річний звіт АТ «КРЕДОБАНК» за 2023 рік, який включає Окремий звіт керівництва (Звіт про управління), Окрему фінансову
звітність АТ «КРЕДОБАНК» за Міжнародними стандартами фінансової звітності, Звіт незалежного аудитора AC Crowe Ukraine.
Kredobank IFRS Separate 2023 UKR

JSC KREDOBANK Separate Annual Report 2023 including Separate Report Of The Management Board (Management Report), Separate Financial
Statements and Independent Auditor’s Report
Kredobank IFRS Separate 2023 ENG

Звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та згідно вимог Інструкції НБУ про порядок
складання та оприлюднення фінансової звітності банків України (затвердженої Постановою НБУ від 24.10.2011р. № 373).


Звіт Правління АТ «Кредобанк» про діяльність у 2023 році
Звіт Наглядової ради АТ «Кредобанк» про діяльність у 2023 році
Звіт про винагороду членів Правління АТ «Кредобанк» за 2023 рік
Звіт про винагороду впливових осіб АТ «Кредобанк» за 2023 рік
Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «Кредобанк» за 2023 рік
Рік 2022
1. Консолідований річний звіт Групи КРЕДОБАНК за 2022 рік, який включає Консолідований звіт керівництва (Звіт про управління),
Консолідовану фінансову звітність Групи КРЕДОБАНК за Міжнародними стандартами фінансової звітності, Звіт незалежного аудитора
AC Crowe Ukraine.
Kredobank IFRS Consolidated 2022 UKR

KREDOBANK Group Сonsolidated Annual Report 2022 including Consolidated Report Of The Management Board (Management Report),
Consolidated Financial Statements and Independent Auditor’s Report
Kredobank IFRS Consolidated 2022 ENG

2. Окремий річний звіт АТ «КРЕДОБАНК» за 2022 рік, який включає Окремий звіт керівництва (Звіт про управління), Окрему фінансову
звітність АТ «КРЕДОБАНК» за Міжнародними стандартами фінансової звітності, Звіт незалежного аудитора AC Crowe Ukraine.
Kredobank IFRS Separate 2022 UKR

JSC KREDOBANK Separate Annual Report 2022 including Separate Report Of The Management Board (Management Report), Separate Financial
Statements and Independent Auditor’s Report
Kredobank IFRS Separate 2022 ENG

Звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та згідно вимог Інструкції НБУ про порядок
складання та оприлюднення фінансової звітності банків України (затвердженої Постановою НБУ від 24.10.2011р. № 373).


Звіт про винагороду членів Правління АТ «Кредобанк» за 2022 рік
Звіт про винагороду осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику АТ «Кредобанк» за 2022 рік
Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «Кредобанк» за 2022 рік
Рік 2021
1. Консолідована фінансова звітність Групи КРЕДОБАНК за 2021 рік за Міжнародними стандартами фінансової звітності
разом з висновком міжнародної аудиторської компанії Crowe та Звіт керівництва (Звіт про управління) за 2021 рік.

Kredobank IFRS Consolidated 2021 UKR
Manag report 2021 Group UKR

KREDOBANK Group IFRS Сonsolidated Financial Statements and Independent Auditor’s Report
Kredobank IFRS Consolidated 2021 ENG

2. Окрема фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 2021 рік за Міжнародними стандартами фінансової звітності разом
з висновком міжнародної аудиторської компанії Crowe та Звіт керівництва (Звіт про управління) за 2021 рік.
Kredobank IFRS Stand Alone 2021 UKR
Manag report Kredobank 2021 UKR

JSC KREDOBANK IFRS Separate Financial Statements and Independent Auditor’s Report
Kredobank IFRS Separate 2021 ENG

3. Консолідована фінансова звітність та звіт незалежного аудитора Банківської групи, відповідальною особою якої є АТ «КРЕДОБАНК»
Kredobank IFRS Consolidated 2021 BG

Звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та згідно вимог Інструкції НБУ про порядок
складання та оприлюднення фінансової звітності банків України (затвердженої Постановою НБУ від 24.10.2011р. № 373).

Звіт про винагороду членів Правління АТ «Кредобанк» за 2021 рік
Звіт про винагороду впливових осіб АТ «Кредобанк» за 2021 рік
Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «Кредобанк» за 2021 рік

Рік 2020
1. Консолідована фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 2020 рік за Міжнародними стандартами фінансової звітності разом
з висновком міжнародної аудиторської компанії Crowe.
Kredobank IFRS Consolidated 2020 UKR

KREDOBANK Group IFRS Сonsolidated Financial Statements and Independent Auditor’s Report
Kredobank IFRS Consolidated 2020 ENG

2.Окрема фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 2020 рік за Міжнародними стандартами фінансової звітності разом з висновком
міжнародної аудиторської компанії Crowe.
Kredobank IFRS Stand Alone 2020 UKR

JSC KREDOBANK IFRS Separate Financial Statements and Independent Auditor’s Report
Kredobank IFRS Separate 2020 ENG

3. Консолідована фінансова звітність та звіт незалежного аудитора Банківської групи, відповідальною особою якої є АТ «КРЕДОБАНК»
Kredobank IFRS Consolidated 2020 BG

4.Звіт керівництва (Звіт управління) за 2020 рік
Annual report of the management board (Report of management) for 2020

Звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та згідно вимог Інструкції НБУ про
порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України (затвердженої Постановою НБУ від 24.10.2011р. № 373).
Рік 2019
1. Консолідована фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 2019 рік, за Міжнародними стандартами фінансової звітності разом
з висновком міжнародної аудиторської компанії KPMG.
Kredobank IFRS Consolidated 2019 UKR

Kredobank Group IFRS Сonsolidated Financial Statements and Independent Auditor’s Report
Kredobank IFRS Consolidated 2019 ENG

2. Окрема фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 2019 рік за Міжнародними стандартами фінансової звітності разом з
висновком міжнародної аудиторської компанії KPMG.
Kredobank IFRS Stand Alone 2019 UKR

3. Консолідована фінансова звітність та звіт незалежних аудиторів Банківської групи, відповідальною особою якої є АТ «КРЕДОБАНК».
Kredobank IFRS Consolidated 2019 BG

Звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та згідно вимог Інструкції НБУ про порядок
складання та оприлюднення фінансової звітності банків України (затвердженої Постановою НБУ від 24.10.2011р. № 373).

Звіт керівництва (Звіт про управління) за 2019 рік
Рік 2018

1. Консолідована фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 2018 рік, за Міжнародними стандартами фінансової звітності разом з
висновком міжнародної аудиторської компанії KPMG.
Kredobank IFRS Consolidated 2018 UKR

Kredobank Group IFRS Сonsolidated Financial Statements and Independent Auditor’s Report
Kredobank IFRS Consolidated 2018 ENG

2. Окрема фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» за2018р за Міжнародними стандартами фінансової звітності разом з висновком
міжнародної аудиторської компанії KPMG.
Kredobank IFRS Stand Alone 2018 UKR

3. Консолідована фінансова звітність та звіт незалежного аудитора Банківської групи, відповідальною особою якої є АТ «КРЕДОБАНК».
Kredobank BG FS 2018_UKR.pdf

Звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності тазгідно вимог Інструкції НБУ про порядок складання
та оприлюднення фінансової звітності банків України (затвердженої Постановою НБУ від 24.10.2011р. № 373).

4. Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» за 2018 рік

5. Звіт про винагороду членів Правління АТ «КРЕДОБАНК»

6. Звіт керівництва (Звіт про управління) за 2018 рік


Рік 2017
1. Консолідована фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2017 рік, за Міжнародними стандартами фінансової звітності разом з
висновком міжнародної аудиторської компанії KPMG.
Kredobank IFRS Consolidated 2017 UKR

Kredobank Group IFRS Сonsolidated Financial Statements and Independent Auditor’s Report.
Kredobank IFRS Consolidated 2017 ENG

2. Окрема фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2017р за Міжнародними стандартами фінансової звітності разом з висновком
міжнародної аудиторської компанії KPMG.
Kredobank Stand Alone 2017 UKR

3. Консолідована фінансова звітність та звіт незалежного аудитора Банківської групи, відповідальною особою якої є ПАТ «КРЕДОБАНК».
Kredobank Combined FS 2017_UKR

Звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та згідно вимог Інструкції НБУ про порядок
складання та оприлюднення фінансової звітності банків України (затвердженої Постановою НБУ від 24.10.2011р. № 373).

Рік 2016

1. Консолідована фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік, за Міжнародними стандартами фінансової звітності разом з висновком
міжнародної аудиторської компанії KPMG.
Kredobank IFRS Consolidated 2016 UKR

Kredobank Group IFRS Сonsolidated Financial Statements and Independent Auditor’s Report.
Kredobank IFRS Consolidated 2016 ENG

2. Окрема фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016р за Міжнародними стандартами фінансової звітності разом з висновком міжнародної
аудиторської компанії KPMG./
Kredobank Stand Alone 2016 UKR

Kredobank IFRS Separate Financial Statements and Independent Auditor’s Report./
Kredobank Stand Alone 2016 ENG


3. Консолідована фінансова звітність та звіт незалежного аудитора Банківської групи, відповідальною особою якої є ПАТ «КРЕДОБАНК».
Kredobank Bank Group FS 2016

4.Презентація Річного Звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік (укр.; PDF)
KREDO_annualReport_2016

Звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та згідно вимог Інструкції НБУ про порядок
складання та оприлюднення фінансової звітності банків України (затвердженої Постановою НБУ від 24.10.2011р. № 373).

Рік 2015

1. Консолідована фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2015 рік, за Міжнародними стандартами фінансової звітності разом з
висновком міжнародної аудиторської компанії KPMG.
Kredobank IFRS Consolidated 2015 UKR

Kredobank Group IFRS Сonsolidated Financial Statements and Independent Auditor’s Report.
Kredobank IFRS Consolidated 2015 ENG

2. Окрема фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2015 р. за Міжнародними стандартами фінансової звітності разом з висновком міжнародної
аудиторської компанії KPMG.
Kredobank Stand Alone 2015 UKR

Kredobank IFRS Separate Financial Statements and Independent Auditor’s Report.
Kredobank Stand Alone 2015 ENG

3. Консолідована фінансова звітність та звіт незалежного аудитора Банківської групи, відповідальною особою якої є ПАТ «КРЕДОБАНК».
Kredobank Bank Group FS 2015

4.Презентація Річного Звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2015 рік (укр.; PDF)
KREDO_annualReport_2015

Звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та згідно вимог Інструкції НБУ про порядок
складання та оприлюднення фінансової звітності банків України (затвердженої Постановою НБУ від 24.10.2011 р. № 373).


Рік 2014

1. Консолідована фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2014 рік, за Міжнародними стандартами фінансової звітності разом з
висновком міжнародної аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers.
Kredobank IFRS Consolidated 2014 UKR

Kredobank Group IFRS consolidated financial statements and independent auditor’s report.
Kredobank IFRS Consolidated 2014 ENG

2. Окрема фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2014 р. за Міжнародними стандартами фінансової звітності разом з висновком
міжнародної аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers.
Kredobank Stand Alone 2014 UKR

Kredobank IFRS Separate Financial Statements and Independent Auditor’s Report.
Kredobank Stand Alone ENG

3. Консолідована фінансова звітність та звіт незалежного аудитора Банківської групи, відповідальною особою якої є ПАТ «КРЕДОБАНК».
Kredobank Bank Group FS 2014

4. Презентація Річного Звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2014 рік
Annual report_2014

Звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та згідно вимог Інструкції НБУ про порядок
складання та оприлюднення фінансової звітності банків України (затвердженої Постановою НБУ від 24.10.2011р. № 373).

Рік 2013

1. Консолідована фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2013 рік, за Міжнародними стандартами фінансової звітності разом з висновком
міжнародної аудиторської компанії Pricewaterhouse Coopers.
Kredobank IFRS 2013 Consolidated — UA signed

Kredobank Group IFRS consolidated financial statements and independent auditor’s report.
Kredobank IFRS 2013 Consolidated — ENG signed

2. Окрема фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2013 р. за Міжнародними стандартами фінансової звітності разом з висновком міжнародної
аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers.
Kredobank IFRS standalone FS 2013

3. Презентація Річного Звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2013 рік
Annual report_2013

4. Консолідована фінансова звітність та звіт незалежного аудитора Банківської групи, відповідальною особою якої є ПАТ «КРЕДОБАНК»
Kredobank Bank Group FS 2013

Звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та згідно вимог Інструкції НБУ про порядок
складання та оприлюднення фінансової звітності банків України (затвердженої Постановою НБУ від 24.10.2011 р. № 373).


Рік 2012

1. Консолідована фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2012 рік, за Міжнародними стандартами фінансової звітності разом з висновком
міжнародної аудиторської компанії Pricewaterhouse Coopers.
Kredobank IFRS 2012 Consolidated — UA signed

Kredobank Group IFRS consolidated financial statements and independent auditor’s report.
Kredobank IFRS 2012 Consolidated — ENG signed

2. Окрема фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2012 р. за Міжнародними стандартами фінансової звітності разом з висновком міжнародної
аудиторської компанії Pricewaterhouse Coopers.
Kredobank IFRS standalone FS 2012

3. Презентація Річного Звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2012 рік
Annual report_2012

Звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та згідно вимог Інструкції НБУ про порядок складання
та оприлюднення фінансової звітності банків України (затвердженої Постановою НБУ від 24.10.2011 р. № 373).

Рік 2011

1. Річна фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2011 рік, складена згідно вимог Інструкції НБУ про порядок складання та оприлюднення
фінансової звітності банків України, разом з висновком ТОВ Аудиторська фірма «Прайсвотерхаус Куперс (Аудит)».
Annual report NBU 2011

2. Річна фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2011 рік, складена згідно міжнародних стандартів фінансової звітності, разом з висновком
Аудиторської фірми «Прайсвотерхаус Куперс (Аудит)»:

3. Презентація Річного Звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2011 рік
Annual report

Рік 2010

1. Річна фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2010 рік, складена згідно вимог Інструкції НБУ про порядок складання та оприлюднення
фінансової звітності банків України, разом з висновком ТОВ Аудиторська фірма «Прайсвотерхаус Куперс (Аудит)».
Annual report NBU 2010

2. Річна фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2010 рік, складена згідно міжнародних стандартів фінансової звітності, разом з ;висновком
Аудиторської фірми «Прайсвотерхаус Куперс (Аудит)»:

3. Презентація Річного Звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2010 рік
KB 2010

Рік 2009

1. Річна фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2009 рік, складена згідно вимог Інструкції НБУ про порядок складання та оприлюднення
фінансової звітності банків України, разом з висновком Аудиторської фірми «ПКФ Аудит-фінанси».
Annual report NBU 2009

2. Річна фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2009 рік, складена згідно міжнародних стандартів фінансової звітності, разом з висновком
Аудиторської фірми «Прайсвотерхаус Куперс (Аудит)»:

3. Презентація Річного Звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2009 рік
KB 2009

Рік 2008

1. Річна фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2008 рік, складена згідно вимог Інструкції НБУ про порядок складання та оприлюднення
фінансової звітності банків України, разом з висновком Аудиторської фірми «ІІІ тисячоліття-Аудит».
KREDOBANK Annual report NBU 2008 (published)

2. Річна фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2008 рік, складена згідно міжнародних стандартів фінансової звітності, разом з висновком
Аудиторської фірми «Прайсвотерхаус Куперс (Аудит)»:

3. Презентація Річного Звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2008 рік
KB 2008

І-ше півріччя 2008 року

Фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2-й квартал 2008 р. (згідно вимог Інструкції НБУ про порядок складання та оприлюднення фінансової
звітності банків України)

KREDOBANK Quarter Report ІІ kv 2008


Рік 2007

1. Річна фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2007 рік, складена згідно вимог Інструкції НБУ про порядок складання та оприлюднення
фінансової звітності банків України, разом з висновком Аудиторської фірми «Укрзахідаудит».
Annual report NBU 2007 (published)

2. Річна фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2007 рік, складена згідно міжнародних стандартів фінансової звітності, разом з висновком
Аудиторської фірми Ernst & Young:

3. Презентація Річного Звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2007 рік
KB 2007


Рік 2006

1. Річна фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2006 рік, складена згідно вимог Інструкції НБУ про порядок складання та оприлюднення
фінансової звітності банків України, разом з висновком Аудиторської фірми «Укрзахідаудит».

Annual report NBU 2006.

Публікація річної фінансової звітності за 2006 рік здійснена у газеті «Урядовий кур'єр» № 93 від 30.05.2007 р.

2. Річна фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2006 рік, складена згідно міжнародних стандартів фінансової звітності, разом з висновком
Аудиторської фірми Ernst & Young:

3. Презентація Річного Звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2006 рік
KB 2006


Рік 2005
 • Річна фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2005 рік, складена згідно міжнародних стандартів фінансової звітності, разом з висновком
Аудиторської фірми Ernst & Young. 2005_ukr
 • Річна фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2005 рік, складена згідно міжнародних стандартів фінансової звітності, разом з висновком
Аудиторської фірми Ernst & Young. 2005_eng
 • Річна фінансова звітність ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2005 рік, складена згідно вимог Інструкції НБУ про порядок складання та оприлюднення
фінансової звітності банків України, разом з висновком Аудиторської фірми «Укрзахідаудит». ar_2005
 • Річний звіт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2005 рік KB_2005_ukr
 • Річний звіт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2005 рік KB_2005_eng

Рік 2004
 • Річна фінансова звітність АТ «Кредит Банк (Україна)» за 2004 рік, складена згідно міжнародних стандартів фінансової звітності, разом з

висновком Аудиторської фірми Ernst & Young. 2004_ukr

 • Річна фінансова звітність АТ «Кредит Банк (Україна)» за 2004 рік, складена згідно міжнародних стандартів фінансової звітності, разом з

висновком Аудиторської фірми Ernst & Young. 2004_eng

 • Річна фінансова звітність АТ «Кредит Банк (Україна)» за 2004 рік, складена згідно вимог Інструкції НБУ про порядок складання та оприлюднення

фінансової звітності банків України, разом з висновком Аудиторської фірми «Укрзахідаудит». 2004_nbu

 • Річний звіт АТ «Кредит Банк (Україна)» 2004/index.php
 • Річний звіт АТ «Кредит Банк (Україна)» 2004/eindex.php

Рік 2003
 • Річна фінансова звітність АТ «Кредит Банк (Україна)» за 2003 рік, складена згідно міжнародних стандартів фінансової звітності, разом з

висновком Аудиторської фірми Ernst & Young. 2003_ukr

 • Річна фінансова звітність АТ «Кредит Банк (Україна)» за 2003 рік, складена згідно міжнародних стандартів фінансової звітності, разом з

висновком Аудиторської фірми Ernst & Young. 2003_eng

 • Річна фінансова звітність АТ «Кредит Банк (Україна)» за 2003 рік, складена згідно вимог Інструкції НБУ про порядок складання та оприлюднення

фінансової звітності банків України, разом з висновком Аудиторської фірми «Укрзахідаудит». Full

 • Річний звіт АТ «Кредит Банк (Україна)» за 2003 рік. 2003_prez

Рік 2002
 • Річний звіт АТ «Кредит Банк (Україна)» за 2002 рік 2002 ukr

Рік 2001
 • Річний звіт АТ «Кредит Банк (Україна)» за 2001 рік 2001 ukr
 • Річний звіт АТ «Кредит Банк (Україна)» за 2001 рік 2001 eng
 • Річний звіт АТ «Кредит Банк (Україна)» за 2001 рік 2001

Рік 2000
 • Річний звіт АТ «Кредит Банк (Україна)» за 2000 рік 2000
Цілодобовий контакт-центр