Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Структура акціонерів

Схематичне зображення структури власності АТ «КРЕДОБАНК», станом на 1 січня 2024 року

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 1 січня 2024 року

Акціонерне Товариство «КРЕДОБАНК»

79 026, м. Львів, вул. Сахарова 78


з/п
Прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Тип особи

Чи є особа
власником
істотної
участі
в банку

Інформація про особу

Участь особи в банку

Опис
взаємозв'язку
особи
з банком

пряма

опосередкована

сукупна

1

ПОЛЬСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«ЗАГАЛЬНА ОЩАДНАКАСА»
(Powszechna KasaOszczednosci
Bank PolskiSpolka Akcyjna)

ПК

Так

Польща, 02−515, м. Варшава,
вул. Пулавська 15, (Poland, 02−515,
Warsaw, Pulawska Street15).
Реєстраційний номер — 26 438

100

— 

100

Акціонер
банку

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 1 січня 2024 року

Акціонерне Товариство «КРЕДОБАНК»

79 026, м. Львів, вул. Сахарова 78


з/п
Прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Тип
особи

Тип
істотної
участі

Інформація про особу

Опис взаємозв'язку особи з банком

1

ПОЛЬСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«ЗАГАЛЬНА ОЩАДНАКАСА»
(Powszechna KasaOszczednosci
Bank PolskiSpolka Akcyjna)

ПК

П

Польща, 02−515, м. Варшава,
вул. Пулавська 15, (Poland, 02−515,
Warsaw, Pulawska Street 15).
Реєстраційний номер — 26 438

Акціонер банку, якому належить 100,0000% акцій Банку,
на підставі рішення КомісіїНБУ з питань нагляду та
регулювання діяльності банків про надання дозволу
на збільшення істотної участі від 5.07.2007р. № 168,
усі акції якого перебувають увільному обороті на
Варшавській фондовій біржі.

2

Міністерство державних активів
республіки Польща
(Ministry of State Assets
Republic of Poland)

Д

О

Польща, 00−522, м. Варшава,
вул. Круча36, (Poland, 00−522,
Warsaw, KruczaStreet 36).

Акціонер — власник істотної участі (29,43%) у
«POWSZECHNA KASAOSZCZEDNOSCI BANK POLSKI
SPOLKA AKCYJNA», якому належить 100,0000%
акцій Банку
Цілодобовий контакт-центр