Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Стратегія

Наприкінці 2020 року Наглядова рада АТ «КРЕДОБАНК» затвердила нову стратегію, що охоплює період до кінця 2023 року. Згідно з цією стратегією, Кредобанк залишається універсальним банком, який надає якісний сервіс для роздрібних клієнтів та малого і середнього бізнесу, а також для корпоративних клієнтів з прозорим бізнесом та високою кредитоспроможністю.

Нова стратегія передбачає, що Кредобанк:

  • будує вартість на основі довготривалих відносин із задоволеними клієнтами та ентузіазму працівників;
  • динамічно та, водночас, розсудливо збільшує масштаб свого бізнесу;
  • здійснює глибоку цифрову трансформацію у всіх аспектах діяльності;
  • удосконалює операційну модель та багатоканальну модель дистрибуції;
  • використовує потенціал синергії внаслідок належності до групи PKO Bank Polski для створення «екосистеми» фінансових послуг для польсько-українського бізнесу;
  • забезпечує диверсифікованість діяльності і дисципліну в сфері управління ризиками та кібербезпеки, стійкість до ринкових потрясінь.

Головними стратегічними цілями Кредобанку є досягнення високого рівня віддачі на капітал та покращення операційної ефективності, а також збільшення кількості клієнтів при одночасному зростанні рівня їх задоволеності та активності. Окрім того:

  • посилення позицій в обслуговуванні зовнішньоекономічних зв’язків між Україною та Польщею;
  • швидке реагування ІТ на потреби бізнесу та підвищення надійності ключових ІТ-систем;
  • утримання помірного апетиту на ризик;
  • підвищення рівня заангажованості та задоволеності працівників.
Цілодобовий контакт-центр