Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Врегулювання простроченої заборгованості

Банк може передавати до колекторської компанії частину функцій з управління заборгованістю, за умови наявності простроченої заборгованості за кредитним договором. А також строкову заборгованість, якщо вона пов’язана з заборгованістю, яка має прострочення зі сплати основної суми (тіла кредиту) та/або додаткових зобов’язань (проценти, комісії, штрафні санкції тощо) або якщо є інші підстави передбачені Кредитним договором для стягнення заборгованості, в тому числі достроково.

Для ефективного вирішення питання щодо врегулювання простроченої заборгованості просимо ознайомитись з наступною інформацією:

Умови, за яких кредитодавець, новий кредитор розпочинають діяльність із врегулювання простроченої заборгованості.pdf

Повідомлення, що інтереси при врегулюванні представляє уповноважений представник. pdf

Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості.pdf

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості.pdf

Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю. pdf

Перелік контактних даних банку для звернень споживачів фінансових послуг щодо діяльності залученої колекторської компанії.pdf

Інформація про співпрацю.pdf

Цілодобовий контакт-центр