Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Рахунок умовного зберігання (ескроу)

Що таке рахунок ескроу?

Рахунок умовного зберігання (ескроу) — спеціальний рахунок, відкритий банком клієнту згідно з договором рахунку умовного зберігання. За цією угодою банк зобов’язаний приймати і зараховувати на цей рахунок грошові кошти, одержані від володільця рахунка та/або від третіх осіб. Банк надає клієнту послуги з перерахунку цих коштів бенефіціару (вказані володільцем рахунка особі), а також послуги з повернення таких коштів володільцю рахунка за наявності передбачених договором підстав.

Для кого призначений?

Для клієнтів банку фізичних осіб (резидент/нерезидент).

У які валюті можливе відкриття?

Гривня, долар США, євро.

Які терміни функціонування?

Постійно.

Умови функціонування рахунку

За договором рахунку умовного зберігання (ескроу) банк зобов’язується приймати та зараховувати на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий клієнту (володільцю рахунка), грошові кошти, отримані від володільця рахунка та/або від третіх осіб, та перераховувати такі кошти особі, вказаній володільцем рахунка (бенефіціару або бенефіціарам), а в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку — особі, вказаній бенефіціаром, якщо це передбачено відповідним договором, або повернути такі кошти володільцю рахунка за настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).

У випадках, встановлених законодавством, за рахунком умовного зберігання (ескроу) виконуються операції, пов’язані із зверненням стягнення на майнові права на грошові кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), або на права вимоги володільця рахунку чи бенефіціара до банку на підставі договору рахунку умовного зберігання (ескроу).
Зарахування грошових коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) здійснюється одноразово або періодично в порядку, встановленому договором рахунку умовного зберігання (ескроу).

Умови закриття рахунку

  1. Після закінчення строку (настання терміну припинення) або розірвання договору рахунку умовного зберігання (ескроу)
  2. За настання інших обставин, встановлених договором рахунку умовного зберігання (ескроу).

Банк за наявності коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу), який закривається в разі припинення або розірвання договору рахунку умовного зберігання (ескроу), повертає ці кошти власнику рахунку, а за настання підстав, передбачених договором рахунку умовного зберігання (ескроу), такі кошти (або їх частина, якщо це передбачено договором) перераховуються бенефіціару або зазначеній бенефіціаром особі у разі надання ним відповідної письмової вказівки банку.

Винятки

Банк може відмовитись від проведення/зупинити проведення фінансової операції по рахунку (ескроу) у випадках передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Детальніше з тарифами по рахунку умовного зберігання (ескроу) можна ознайомитися за посиланням.

Типова форма договору рахунку умовного зберігання (ескроу)

Інформація про істотні характеристики рахунку умовного зберігання (ескроу)

Цілодобовий контакт-центр