Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Перерахування коштів за кордон

У зв’язку з воєнним станом, перерахування коштів за кордон заборонено постановою НБУ № 18.

Перерахування коштів фізичними особами за кордон для власних потреб в межах е-ліміту

Здійснити інвестицію за кордон стало простіше!

АТ «КРЕДОБАНК» надає послугу щодо розгляду пакету документів, необхідних для здійснення фізичною особою-резидентом валютних операцій з переказу коштів за межі України / на поточні рахунки нерезидентів — юридичних осіб, відкриті в Україні (крім інвестиційних рахунків)(далі - валютні операції в межах е-ліміту) з метою:

 • розміщення коштів на власному рахунку за межами України;
 • здійснення інвестиції за кордон;
 • виконання власних зобов’язань перед нерезидентом за договором страхування життя;
 • надання нерезиденту позики (поворотної фінансової допомоги).

На підставі е-ліміту фізична особа може протягом одного календарного року перерахувати іноземну валюту за кордон на загальну суму до 200 000 євро (в еквіваленті).

Для здійснення валютної операції в межах е-ліміту потрібно:

 • звернутись у будь-яке відділення Кредобанку та відкрити поточний рахунок;
 • забезпечити залишок коштів у національній або іноземній валюті;
 • надати працівнику банку необхідний перелік документів:

1) Заяву на здійснення валютної операції в межах е-ліміту встановленої форми;

2) Заяву на купівлю іноземної валюти та/або платіжне доручення в іноземній валюті ;

3) Оригінали документів, що підтверджують мету здійснення переказу з України [договір (контракт), рахунок (інвойс) та/або інший (і) документ (и), що використовуються в міжнародній практиці]. (в залежності від мети валютної операції)

4) Документи, що підтверджують джерел походження коштів (активів) особи- ініціатора проведення валютної операції в межах е-ліміту ;

5) Інші додаткові документи на вимогу банку для здійснення аналізу валютної операції та її учасників відповідно до вимог Постанови Правління НБУ № 8*

 • отримати результат розгляду пакету документів.

Ознайомитись з інформацією про тарифи Ви можете тут.

Термін розгляду до 3-х робочих днів з дати надходження до Банку пакета документів. Датою надходження до банку пакета документів є дата (день) надходження до Банку останнього, що надійшов, документа.

Банк здійснює валютні операції в межах е-ліміту виключно після отримання від НБУ повідомлення з інформацією про зменшення загальної суми, встановленої лімітом для клієнта-резидента, на суму валютної операції.

Банком не здійснюються валютні операції в межах е-ліміту:
 1. на власні рахунки, відкриті за кордоном в іноземних фінансових установах, державах (територіях) реєстрації/місцезнаходження яких віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон та/або визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом, та/або не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які проводять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або має стратегічні недоліки у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення відповідно до заяв Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Перелік таких держав (територій) надано у файлі;
 2. якщо об'єкт інвестиції та/або продавець-нерезидент цього об'єкта має реєстрацію/місцезнаходження/місце проживання в державі (на території), що зазначена у підпункті 1;
 3. на користь нерезидентів, що мають реєстрацію/місцезнаходження/місце проживання в державі (на території), що зазначена в підпункті 1.
 4. у випадку наявності підстав уважати, що ця валютна операція є сумнівною валютною операцією.

* - «Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції», затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019р. № 8.

Цілодобовий контакт-центр