Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Кредитна картка

Правильна кредитна картка від Кредобанку

Основні переваги правильної кредитки:

 • безкоштовне оформлення кредитної картки та підключення послуги SMS-інформування;
 • пільговий період користування кредитними коштами (грейс-період) — до 62 днів;
 • до 200 тис. грн — доступна сума кредитного ліміту
 • ексклюзивні умови нарахування балів в програмі винагород Masterсard [Тимчасово призупинено нарахування балів у програмі за розрахунки карткою у зв’язку з воєнним станом].

Основні умови кредитної картки:

 • грейс-період — до 62 днів
 • ліміт — від 5 000 грн до 200 000 грн
 • офіційне працевлаштування
 • без страхування
 • без застави та поручителів
 • відсоткова ставка — 36% для продуктів «Кредитна картка «Кредобра» та «Кредитна картка «Кредобра+» (для договорів, оформлених з 21.11.2022). У разі погашення кредиту не пізніше останнього числа місяця, наступного за місяцем отримання кредиту (протягом грейс-періоду) відсоткова ставка для продуктів «Кредитна картка «Кредобра» та «Кредитна картка «Кредобра+» становить O, OOOO1% (нуль цілих одна стотисячна відсотка)
 • мінімальний місячний платіж — 5% від суми заборгованості плюс нараховані відсотки за користування кредитними коштами (за наявності)

Наявність довідки про доходи

Максимальна сума ліміту

Без довідки про доходи

До 50 000 грн

З довідкою про доходи від 3 місяців

До 100 000 грн

Виписка з банку за останні 12 місяців

100 000 — 200 000 грн

*реальна ставка за «Кредитною карткою «Кредобра» — 55,10%
*реальна ставка за «Кредитною карткою «Кредобра+» — 55,10% (для договорів, оформлених з 21.11.2022)

Клієнту безкоштовно оформлюється картка Credit Card Mastercard World. Термін дії картки — 5 роки.

Вартість, ціна (тарифи, процентні ставки) банківської послуги Кредобра, Кредобра+
Вартість, ціна (тарифи, процентні ставки) банківської послуги Кредобра, Кредобра+ (для договорів, оформлених до 20.11.2022)

Після укладення договору, Клієнт має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору (у разі відмови від такого договору клієнт сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» або договором).

Можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання банківської послуги споживчого кредитування:

• Пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, від суми простроченого платежу, що діяла у період, за який
сплачується пеня (але не більше 15% від суми простроченого платежу) за кожен день такої прострочки — за несвоєчасне виконання кожного
грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит.
• Штраф в розмірі 100,00 грн (сто гривень 00 копійок) одноразово за кожен окремий випадок несвоєчасної сплати мінімального обов’язкового
місячного платежу по кредиту згідно з договором про надання банківської послуги споживчого кредитування.

[calculator id=56]

Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування і на припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а кредитодавець і споживач виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі. Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що Позичальник здійснив операцію використання кредитних коштів в сумі встановленого ліміту на вище вибраних умовах; Позичальник здійснював погашення боргу (тіла кредиту) рівними частинами протягом одного року, а у випадку використання кредиту виключно в межах пільгового періоду — погашення боргу відбувалось в повній сумі заборгованості на кінець пільгового періоду; процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит.

Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту по продукту Кредитна картка Кредобра

Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту по продукту Кредитна картка Кредобра+

Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту по продукту Кредитна картка Кредобра+ (для договорів, оформлених до 20.11.2022)

Типова форма договору

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам у АТ «Кредобанк» (оферта)

Цілодобовий контакт-центр