Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Рефінансування та консолідація

[form id=92]

Обтяжливо погашати непомірні відсотки по кредитах в інших банках? Рефінансуйте свою валютну заборгованість чи об'єднай кілька іпотечних кредити в один з продуктом «Рефінансування та консолідація» іпотечних кредитів — Вам стане зручно і зрозуміло погашати кредит в АТ «КРЕДОБАНК» водночас зменшивши свої витрати по кредиту.

Умови кредитування

 • Об'єкт кредитування — заборгованість за іпотечним кредитом в іншому банку.
 • Для офіційно працевлаштованих
 • Сума кредиту — до 85% заставної вартості забезпечення.
 • Строк кредитування — до 20 років, за мінусом терміну перебування у первинного кредитора.
 • Валюта кредитування — кредитування здійснюється в національній валюті.
 • Процентна ставка — змінна.
 • Забезпечення кредиту — іпотека нерухомості
 • Форма видачі кредиту — безготівково — шляхом перерахування кредитних коштів на рахунок погашення заборгованості Позичальника в іншому Банку.
 • Страхування:

Позичальник забезпечує здійснення страхування в будь-якій страховій компанії, яка є партнером Банку:
— нерухомого майна — предмета іпотеки;
 — життя та працездатність Позичальника;
 — інші ризики, згідно діючих умов кредитування на момент розгляду кредитного проекту.

Умови кредитуванняВідсоткові ставки

перший рік кредиту

14,00%


другий та третій роки кредиту

14,00%


наступні роки кредитування

UIRD3M* + 3,50%


Комісія

1. Розгляд Анкети-Заяви на отримання кредитубезоплатно
2. Видача кредиту0,00% від суми кредиту
3. Управління кредитомбезоплатно
4. Збільшення суми кредиту1,75% від суми збільшення
5. Розгляд Анкети-Заяви на внесення змін та доповнень вумови кредитування за ініціативою Клієнтабезоплатно
6. Зміна графіку погашення кредиту за ініціативою клієнта/Продовження строку погашення кредиту
(за ініціативою Клієнта)
2% від суми залишкузаборгованості
7. Зміна умов кредитування за ініціативою клієнта
(крім зміни графіку погашення та збільшення суми кредиту/ліміту кредитування)
2% від суми залишку заборгованості
8. Зміна умов кредитування за ініціативою банкубезоплатно
9. Повне дострокове погашення кредиту протягом першихшести місяців кредитуваннябезоплатно
10. Зміни та доповнення в умови кредитування за ініціативою Клієнта
при здійснені реструктуризаційних заходів для договорів укладених до 15.03.2010р.
(в т.ч. розгляд кредитної заявки за внесення цих змін)
від 0,2% до 1% від суми залишкузаборгованості по кредиту

Переваги:

 • погашайте заборгованість в одному Банку;
 • можливість включення вартості страхових платежів до суми кредиту;
 • убезпечте себе від можливих валютних коливань в майбутньому.

Погашення

За вибором Позичальника погашення кредиту, процентів та, при наявності, комісії за користування кредитом може здійснюватись:

 • за «класичною схемою» — платежами, що зменшуються щомісяця;
 • за «ануїтетною схемою» — щомісяця рівними платежами.

Дострокове погашення кредиту здійснюється без застосування штрафних санкцій (за винятком повного дострокового погашення кредиту протягом перших шести місяців кредитування).

Необхідні документи:

 • паспорт громадянина України;
 • ідентифікаційний код;
 • довідка/виписка про доходи за останні 6 місяців (для осіб, які ведуть підприємницьку або незалежну професійну діяльність — за 12 місяців);
 • документи, які стосуються об'єкта кредитування та/або предмета іпотеки;
 • документи первинного кредитора;
 • інші документи (при необхідності) після консультації в Банку.

*Для учасників зарплатних проектів у АТ «КРЕДОБАНК» маржа по кредиту є меншою на 0,5 пп.

** UIRD3M — індикативна ставка Українського індексу ставок за 3 місячними депозитами фізичних осіб, яка публікується щоденно на офіційному сайті Національного банку України.
На липень 2020 року розрахункове значення UIRD3M становить 10,11%.

*** Фізичні особи підприємці замість довідки про доходи подають:

 • декларацію про одержані доходи або звіт суб'єкта малого підприємництва — фізичної особи за останні чотири квартали з відміткою ДПІ;
 • свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця;
 • свідоцтво про право сплати єдиного податку;
 • ліцензії на право займатись окремими видами діяльності, які підлягають ліцензуванню, а також патенти та дозволи на здійснення окремих видів діяльності, якщо останні передбачені чинним законодавством (у випадку здійснення таких видів діяльності);
 • бізнес-план або план доходів та витрат на весь строк кредитування (на перший рік — поквартально, на наступні роки — щорічно; якщо строк кредитування 1 рік або менше — то на відповідний строк помісячно);
 • виписка (довідка) банку з рахунку про рух коштів за останні 6 міс.;
 • інші документи, що підтверджують фінансовий стан Позичальника.

[calculator id=41]

Для прикладу:

Вартість нерухомості - 1 500 000,00 грн.
Необхідна сума кредиту — 500 000,00 грн. Термін кредитування — 10 років

Реальна річна процентна ставка:

Класична схема погашення — 15,54%
Ануїтет — 15,60%

Увага! Усі розрахунки є приблизними

Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)