Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Кредит під заставу нерухомості

[form id=103]

Життя не стоїть на місці так само як наші бажання та потреби. Одруження, освіта дітей за кордоном чи облаштування нового помешкання меблями та побутовою технікою — всі ці речі зробити легко і швидко завдяки «Кредиту на поточні потреби» (під заставу нерухомості).

Відповідно до ч. 8 ст. 9 Закону України «Про споживче кредитування» АТ «Кредобанк» надає інформацію про тарифи та умови кредитного продукту.

Умови кредитування

 • Об'єкт кредитування — власні поточні потреби Позичальника.
 • Сума кредиту — від 60 тис. до 1 млн. грн. (до 50% заставної вартості забезпечення).
 • Строк кредитування — до 10-ти років (залежно від джерела доходу).
 • Валюта кредитування — кредитування здійснюється виключно в національній валюті.
 • Забезпечення кредиту
  —  житлова нерухомість;
  — нежитлова нерухомість.
 • Форма видачі кредиту:
  — безготівково — шляхом перерахування кредитних коштів на поточний рахунок Позичальника, відкритий в Банку.

Позичальник забезпечує здійснення страхування в будь-якій страховій компанії, яка є партнером Банку:
— нерухомого майна — предмета іпотеки;
— життя та працездатність Позичальника;
— інші ризики, згідно діючих умов кредитування на момент розгляду кредитного проекту.

Переваги:

 • відсутність цільового призначення по кредиту;
 • можливість дострокового погашення кредиту без штрафних санкцій.
Умови кредитуванняАкційні відсоткові ставки до 30.04.2020 року (включно)

перший рік кредиту

18,00%


наступні роки кредитування

UIRD3M* + 5,00%


Комісія1. Розгляд Анкети-Заяви на отримання кредитубезоплатно
2. Видача кредиту0,99% від суми кредиту
3. Управління кредитомбезоплатно
4. Збільшення суми кредиту1,75% від суми збільшення
5. Розгляд Анкети-Заяви на внесення змін та доповнень вумови кредитування за ініціативою Клієнтабезоплатно
6. Зміна графіку погашення кредиту за ініціативою клієнта/Продовження строку погашення кредиту (за ініціативою Клієнта)2% від суми залишкузаборгованості
7. Зміна умов кредитування за ініціативою клієнта (крім зміни графіку погашення та збільшення суми кредиту/ліміту кредитування)2% від суми залишку заборгованості
8. Зміна умов кредитування за ініціативою банкубезоплатно
9. Повне дострокове погашення кредиту протягом першихшести місяців кредитуваннябезоплатно
10. Зміни та доповнення в умови кредитування за ініціативою Клієнта при здійснені реструктуризаційних заходів для договорів укладених до 15.03.2010р. (в т.ч. розгляд кредитної заявки за внесення цих змін)від 0,2% до 1% від суми залишкузаборгованості по кредиту

Погашення кредитної заборгованості

За вибором Позичальника погашення кредиту, процентів та, при наявності, комісії за користування кредитом може здійснюватись:

 • за «класичною схемою» — платежами, що зменшуються щомісяця;
 • за «ануїтетною схемою» — щомісяця рівними платежами;

Дострокове погашення кредиту здійснюється без застосування штрафних санкцій.

Дані умови кредитування не є рекламою та надаються виключно з метою попереднього ознайомлення зі схемами кредитування у АТ «КРЕДОБАНК». Детальну інформацію можна отримати у будь-якому відділенні АТ «КРЕДОБАНК».

Необхідні документи:

 • паспорт громадянина України;
 • ідентифікаційний код;
 • довідка/виписка про доходи за останні 6 місяців (для осіб, які ведуть підприємницьку або незалежну професійну діяльність — за 12 місяців);
 • документи, які стосуються стосуються об'єкта кредитування та/або предмета іпотеки;
 • інші документи (при необхідності) після консультації в Банку.

*Для учасників зарплатних проектів у АТ «КРЕДОБАНК» маржа по кредиту є меншою на 0,5 пп.

** UIRD3M — індикативна ставка Українського індексу ставок за 3 місячними депозитами фізичних осіб, яка публікується щоденно на офіційному сайті Національного банку України.
На січень 2020 року розрахункове значення UIRD3M становить 14,56%.

*** Фізичні особи підприємці замість довідки про доходи подають:

 • декларацію про одержані доходи або звіт суб'єкта малого підприємництва — фізичної особи за останні чотири квартали з відміткою ДПІ;
 • свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця;
 • свідоцтво про право сплати єдиного податку;
 • ліцензії на право займатись окремими видами діяльності, які підлягають ліцензуванню, а також патенти та дозволи на здійснення окремих видів діяльності, якщо останні передбачені чинним законодавством (у випадку здійснення таких видів діяльності);
 • бізнес-план або план доходів та витрат на весь строк кредитування (на перший рік — поквартально, на наступні роки — щорічно; якщо строк кредитування 1 рік або менше — то на відповідний строк помісячно);
 • виписка (довідка) банку з рахунку про рух коштів за останні 6 міс.;
 • інші документи, що підтверджують фінансовий стан Позичальника.

Погашення кредитної заборгованості

За вибором Позичальника погашення кредиту, процентів та, при наявності, комісії за користування кредитом може здійснюватись:

 • за «класичною схемою» — платежами, що зменшуються щомісяця;
 • за «ануїтетною схемою» — щомісяця рівними платежами;

Дострокове погашення кредиту здійснюється без застосування штрафних санкцій.

Дані умови кредитування не є рекламою та надаються виключно з метою попереднього ознайомлення зі схемами кредитування у АТ «КРЕДОБАНК».
Детальну інформацію можна отримати у будь-якому відділенні АТ «КРЕДОБАНК».

Для прикладу:

Вартість нерухомості - 1 250 000,00 грн.
Необхідна сума кредиту — 500 000,00 грн.
Термін кредитування — 10 років

Реальна річна процентна ставка:
Класична схема погашення — 20,51%
Ануїтет — 20,49%

[calculator id=25]

Увага! Усі розрахунки є приблизними.

Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)