Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Накопичувальний


Вклад «Накопичувальний» — найкращий вибір для тих, хто прагне стабільного зростання своїх коштів.

Мінімальна сума вкладу

 • 500,00 UAH
 • 100,00 USD
 • 100,00 EUR

Максимальна сума вкладу — необмежена

Процентні ставки при пролонгації вкладу (депозиту)

За вкладом застосовуються дві процентні ставки: основна та пільгова.

 • За основною процентною ставкою виплата відбувається щомісяця.
 • За пільговою ставкою проценти перераховуються при достроковому розірванні вкладу за повні місяці дії цього вкладу в день розірвання.

Проценти можуть бути виплачені:

 • шляхом щомісячного приєднання нарахованих процентів до суми вкладу (капіталізація процентів). Таким чином відбувається нарахування процентів не тільки на суму першого внеску та поповнень вкладу, а й на суму попередньо виплачених процентів, що збільшує суму сплачених Вам процентів;
 • на рахунок клієнта в Кредобанку.

Також Ви можете оформити банківську платіжну картку до рахунку та отримувати проценти готівкою через банкомати або здійснювати покупки за їх допомогою.

При оформленні банківської платіжної картки (продуктового ряду Mastercard Debit) до вкладу, отримання коштів у будь-якому банкоматі України — безкоштовно.

Можливі строки вкладу: 12 міс.

Збереження процентів при отримані коштів з вкладу

 • видача коштів здійснюється за першою вимогою вкладника, незалежно від строку знаходження коштів на вкладному рахунку;

Поповнення вкладу додатковими внесками

 • мінімальна сума поповнення вкладу готівкою складає - 100,00 гривень, 20,00 доларів, 20,00 євро;
 • максимальна сума поповнень вкладу протягом календарного місяця — не більше суми первинного внеску;

Після закінчення строку вкладу

Якщо в день закінчення терміну розміщення коштів вкладник не виявив бажання щодо отримання коштів, вклад автоматично продовжується на аналогічний строк на наступний термін.

Перегляд розміру процентної ставки

Зміна процентної ставки відбувається після закінчення терміну вкладу та при продовженні договору банківського вкладу на наступний термін. При цьому за депозитом встановлюється ставка, яка діє в Кредобанку за цим видом вкладу, в день такого продовження.

Додаткові можливості

 • вклад може бути розміщений на користь іншої особи. В такому випадку права на вклад належать особі, яка розмістила вклад, проте після звернення в банк особи, на ім'я якої відкрито вклад, права на кошти переходять до неї;
 • Ви можете оформити у відділенні Кредобанку довіреність іншій особі на право користування процентами та сумою коштів на вкладі;
Вклад не передбачає можливості часткового зняття коштів.
Максимальна сума поповнень вкладу протягом календарного місяця — не більше суми первинного внеску.
При знятті коштів до закінчення терміну вкладу відбувається збереження процентів: а) нарахованих за пільговою процентною ставкою за кожен
повний місяць перебування коштів на вкладі; б) за ставкою «При достроковому закритті за ініціативою клієнта» — 0,01% річних — за фактичний
термін перебування коштів на вкладі, якщо кошти на вкладі знаходилися менше 1 місяця.
Банківський вклад (депозит) «Накопичувальний» з автоматичною пролонгацією договору. Відмінити пролонгацію можливо самостійно через
онлайн-банкінг від KredoBank або звернувшись у відділення банку. При автоматичній пролонгації договору на новий термін встановлюється
процентна ставка у розмірі, що діє за вкладом (депозитом) «Накопичувальний» на дату пролонгації.
АТ «КРЕДОБАНК» немає права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено
договором або законом.
АТ «КРЕДОБАНК» немає права вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним
особи як обов’язкову умову надання послуги банківського вкладу (депозиту) «Накопичувальний» (за винятком надання пакету послуг за
згодою клієнта).
Клієнти банку мають можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, у тому числі
шляхом звернення до контакт-центру банку.

Типова форма договору банківського вкладу «Накопичувальний»

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам у АТ «Кредобанк» (оферта)

Цілодобовий контакт-центр