Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Оптимальний

[form id=176]

Вклад «ОПТИМАЛЬНИЙ» для тих Клієнтів, які бажають отримувати стабільний дохід по вкладу щомісяця або вкінці терміну (як додатковий дохід до заробітної плати, пенсії або стипендії).

Мінімальна сума вкладу

  • 500,00 грн.
  • 100,00 USD
  • 100,00 EUR

Процентні ставки по вкладу

Строк
грн., % річних*
$, % річних*
€, % річних*

Виплата % в кінці терміну

Виплата % щомісяця

Виплата % в кінці терміну

Виплата % щомісяця

Виплата % в кінці терміну

Виплата % щомісяця

1 місяць

4,00

4,00

__

__
__

__

3 місяці

5,00

4,75

__

__

__

__

6 місяців

5,50

5,25

0,30

0,20

0,15

0,10

12 місяців

6,50

6,25

0,55

0,45

0,30

0,25

*Розміри процентних ставок вказано до оподаткування

** Процентна ставка при пролонгації вкладів в іноземній валюті укладених до 01.02.2017 з терміном розміщення 1, 9 міс. та 2 роки буде рівна ставці «При достроковому закритті за ініціативою Клієнта» — 0,01% річних.
*** Процентна ставка при пролонгації вкладів у євро укладених до 01.10.2018 р. з терміном розміщення 3 міс. буде рівна ставці «При достроковому розірванні за ініціативою Клієнта» — 0,01% річних.

Для вкладів, укладених через новий онлайн-банкінг від KredoBank процентна ставка підвищується на +0,50% в національній валюті, +0,25% в доларах США, +0,1% в Євро.

При обслуговуванні клієнта на одному з Тарифних пакетів автоматично надається БОНУС до процентної ставки.

Проценти по вкладу виплачуються щомісяця або вкінці терміну.

Проценти можуть бути виплачені на рахунок клієнта в КРЕДОБАНКу.

Також Ви можете оформити банківську платіжну картку до рахунку та отримувати проценти через банкомати або здійснювати покупки за їх допомогою.
При оформленні банківської платіжної картки (продуктового ряду MasterCard Debit) до Вкладу, отримання коштів у будь-якому банкоматі України — БЕЗКОШТОВНО

Вклад не передбачає можливості поповнення додатковими внесками протягом строку дії депозиту

Отримання коштів з вкладу та збереження процентів

  • видача коштів здійснюється за першою вимогою Вкладника, незалежно від строку знаходження коштів на вкладному рахунку
  • проценти зберігаються за дотримані терміни знаходження коштів на депозиті (в тому числі при продовжені вкладу на наступний строк)
  • при недотримані строку вкладу, проценти за неповний термін перераховуються за ставкою «При достроковому закритті за ініціативою Клієнта» — 0,01% річних.

Після закінчення строку вкладу
Якщо в день закінчення терміну розміщення коштів Вкладник не виявив бажання щодо отримання коштів, вклад автоматично продовжується на аналогічний строк на наступний термін

Перегляд розміру процентної ставки
Зміна процентної ставки відбувається після закінчення терміну вкладу та продовженні договору банківського вкладу на наступний строк, при цьому по депозиту встановлюється ставка, яка діє в КРЕДОБАНКу по цьому виду вкладу, в день такого продовження

Додаткові можливості

  • вклад може бути розміщений на користь іншої особи, в такому випадку права на вклад належать особі, яка розмістила вклад, проте після звернення в банк особи, на ім'я якої відкрито вклад, права на кошти переходять до неї
  • в приміщені КРЕДОБАНКУ Ви можете оформити Довіреність іншій особі на право користування процентами та сумою коштів на вкладі

Істотні характеристики вкладу «Оптимальний»

Типова форма договору банківського вкладу «Оптимальний»

Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)