Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Оптимальний

[form id=176]

Вклад «ОПТИМАЛЬНИЙ» для тих клієнтів, які бажають отримувати стабільний дохід за вкладом щомісяця або вкінці терміну (як додатковий дохід до заробітної плати, пенсії або стипендії).

Мінімальна сума вкладу

 • 500,00 грн.
 • 100,00 USD
 • 100,00 EUR

Максимальна сума вкладу — необмежена

Процентні ставки за вкладом

Строк
грн., % річних*
$, % річних*
€, % річних*

Виплата % в кінці терміну

Виплата % щомісяця

Виплата % в кінці терміну

Виплата % щомісяця

Виплата % в кінці терміну

Виплата % щомісяця

1 місяць

3,00

3,00

__

__
__

__

3 місяці

3,50

3,00

__

__

__

__

6 місяців

4,50

4,00

0,01

0,01

0,01

0,01

12 місяців

5,50

5,00

0,01

0,01

0,01

0,01

*Розміри процентних ставок вказано до оподаткування

** Процентна ставка при пролонгації вкладів в іноземній валюті укладених до 01.02.2017 з терміном розміщення 1, 9 міс. та 2 роки буде рівна ставці «При достроковому закритті за ініціативою клієнта» — 0,01% річних.
*** Процентна ставка при пролонгації вкладів у євро укладених до 01.10.2018 р. з терміном розміщення 3 міс. буде рівна ставці «При достроковому розірванні за ініціативою клієнта» — 0,01% річних.

Проценти по вкладу виплачуються щомісяця або вкінці терміну.

Проценти можуть бути виплачені на рахунок клієнта в Кредобанку.

Також Ви можете оформити банківську платіжну картку до рахунку та отримувати проценти через банкомати або здійснювати покупки за їх допомогою.
При оформленні банківської платіжної картки (продуктового ряду MasterCard Debit) до вкладу, отримання коштів у будь-якому банкоматі України — БЕЗКОШТОВНО.

Отримання коштів з вкладу та збереження процентів

 • видача коштів здійснюється за першою вимогою вкладника, незалежно від строку знаходження коштів на вкладному рахунку
 • проценти зберігаються за дотримані терміни знаходження коштів на депозиті (в тому числі при продовжені вкладу на наступний строк)

Після закінчення строку вкладу

Якщо в день закінчення терміну розміщення коштів вкладник не виявив бажання щодо отримання коштів, вклад автоматично продовжується на аналогічний строк на наступний термін

Перегляд розміру процентної ставки
Зміна процентної ставки відбувається після закінчення терміну вкладу та продовженні договору банківського вкладу на наступний строк, при цьому по депозиту встановлюється ставка, яка діє в Кредобанку по цьому виду вкладу, в день такого продовження.

Додаткові можливості

 • вклад може бути розміщений на користь іншої особи, в такому випадку права на вклад належать особі, яка розмістила вклад, проте після звернення в банк особи, на ім'я якої відкрито вклад, права на кошти переходять до неї
 • Ви можете оформити у відділенні Кредобанку довіреність іншій особі на право користування процентами та сумою коштів на вкладі

[calculator id=34]

*Розрахунки наведені у калькуляторі - наближені.

*При обрахунку «доходу після оподаткування» враховано припущення:

 1. к-сть днів у році - 365;
 2. к-сть днів у місяці - 30;
 3. з вирахуванням першого і останнього дня дії вкладу;
 4. з вирахуванням податків та зборів (18% - податок на доходи фізичних осіб + 1.5% військовий збір);
 5. повернення коштів в день закінчення дії вкладу;
 6. відсутня заборгованість за обслуговування на тарифному пакеті.

Приклад обрахунку вкладу (депозиту) «Оптимальний»:

Умова: Клієнт розміщує депозит 1 000,00 грн, термін 3 міс., валюта гривня, виплата відсотків в кінці терміну.

Процентна ставка по вкладу становитиме: 3,50% (до оподаткування).

Ставка після оподаткування: 3,50% - (19,5%*(податки та збори: 18,0% -податок на доходи фізичних осіб+ 1,5% - військовий збір)*3,50%) = 2,82%.

Сума доходу (до оподаткування) становитиме: 1 000,00 грн. + ((1 000,00 грн. * 3,50%)/365)* ((3*30)-2)) =1 008,43 грн.

Сума податків: 19,5% * ((1 000,00 грн. * 3,50%)/365)* ((3*30)-2)) = 1,64 грн.

Дохід після оподаткування становитиме: 1 000,00 грн.+ ((1 000,00 грн. * 3,50%)/365)* ((3*30)-2)) — 19,5%* (((1 000,00 грн. * 3,50%)/365)* ((3*30)-2))) = 1 006,79 грн.

Вклад не передбачає можливості поповнення додатковими внесками протягом терміну дії депозиту.
Вклад не передбачає можливості часткового зняття коштів.
При недотриманні строку вкладу, проценти за неповний термін перераховуються за ставкою «При достроковому закритті за ініціативою
клієнта» — 0,01% річних.
Банківський вклад (депозит) «Оптимальний» з автоматичною пролонгацією договору. Відмінити пролонгацію можливо самостійно через
онлайн-банкінг від KredoBank або звернувшись у відділення банку. При автоматичній пролонгації договору на новий термін встановлюється
процентна ставка у розмірі, що діє за вкладом (депозитом) «Оптимальний» на дату пролонгації.
АТ «КРЕДОБАНК» немає права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено
договором або законом.
АТ «КРЕДОБАНК» немає права вимагати від клієнта придбання будь — яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним
особи як обов’язкову умову надання послуги банківського вкладу (депозиту) «Оптимальний» (за винятком надання пакету послуг за
згодою клієнта).
Клієнти банку мають можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, у тому числі
шляхом звернення до контакт-центру банку.

Істотні характеристики вкладу «Оптимальний»

Типова форма договору банківського вкладу «Оптимальний»

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам у АТ «Кредобанк» (оферта)

Цілодобовий контакт-центр