Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Первинний ринок

[form id=90]

Плануєте придбати житло в новозбудованому будинку? Час настав!

Об'єкт кредитування

будівництво житлової нерухомості через ФФБ — фонди фінансування будівництва та сплата страхових платежів пов’язаних з отриманням кредиту (у випадку їх включення до суми кредиту).

Вигідний кредит на житло:

Для офіційно працевлаштованих

 • попередній аналіз — до 4 годин без довідки про доходи
 • сума — до 3 000 000 грн
 • термін — до 20 років
 • процентна ставка — змінна
 • валюта — UAH
 • забезпечення — майнові права на нерухомість, що будується або іншу житлову нерухомість
 • страхування
 • схема погашення:
  *класична — платежі, що зменшуються щомісяця
  *ануїтетна — щомісяця рівними платежами
 • дострокове погашення кредиту здійснюється без застосування штрафних санкцій

[calculator id=12]

Позичальник забезпечує здійснення страхування в будь-якій страховій компанії, яка є партнером Банку:
— нерухомого майна — предмета іпотеки
— життя та працездатність Позичальника
— інші ризики, згідно діючих умов кредитування на момент розгляду кредитного проекту

Умови кредитуванняАкційні відсоткові ставки до 29.02.2020 року (включно)

Перший рік кредитування в залежності від участі власними коштами

від 40% включно і більше

18,00%

від 20% включно до 40%

19,00%


Другий та третій роки кредитування в залежності від участі власними коштами

від 40% включно і більше

18,00%

від 20% включно до 40%

19,00%


Змінна ставка з четвертого року кредитування

UIRD 3M** + 6,00%* (при участі власними коштами від 20% до 40%)

UIRD 3M** + 5,00%* (при участі власними коштами від 40%)

Комісії

1. Розгляд Анкети-Заяви на отримання кредитубезоплатно
2. Видача кредиту0,99% від суми кредиту
3. Управління кредитомбезоплатно
4. Збільшення суми кредиту1,5% від суми кредиту
5. Розгляд Анкети-Заяви на внесення змін та доповнень вумови кредитування за ініціативою Клієнтабезоплатно
6. Зміна графіку погашення кредиту за ініціативою клієнта/Продовження строку погашення кредиту (за ініціативою Клієнта)2% від суми залишкузаборгованості
7. Зміна умов кредитування за ініціативою клієнта (крім зміни графіку погашення та збільшення суми кредиту/ліміту кредитування)2% від суми залишку заборгованості
8. Зміна умов кредитування за ініціативою банкубезоплатно
9. Зміни та доповнення в умови кредитування за ініціативою Клієнта при здійснені реструктуризаційних заходів для договорів укладених до 15.03.2010р. (в т.ч. розгляд кредитної заявки за внесення цих змін)від 0,2% до 1% від суми залишкузаборгованості по кредиту


Необхідні документи:

 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код
 • довідка/виписка про доходи за останні 6 місяців (для осіб, які ведуть підприємницьку або незалежну професійну діяльність — за 12 місяців)
 • документи, які стосуються стосуються об'єкта кредитування та/або предмета іпотеки

*Для учасників зарплатних проектів у АТ «КРЕДОБАНК» маржа по кредиту є меншою на 0,5 пп.

** UIRD3M — індикативна ставка Українського індексу ставок за 3 місячними депозитами фізичних осіб, яка публікується щоденно на офіційному сайті Національного банку України.
На вересень 2019р. розрахункове значення UIRD3M становить 14,91%.

***Фізичні особи підприємці замість довідки про доходи подають:

 • декларацію про одержані доходи або звіт суб'єкта малого підприємництва — фізичної особи за останні чотири квартали з відміткою ДПІ
 • свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця
 • свідоцтво про право сплати єдиного податку
 • ліцензії на право займатись окремими видами діяльності, які підлягають ліцензуванню, а також патенти та дозволи на здійснення окремих видів діяльності, якщо останні передбачені чинним законодавством (у випадку здійснення таких видів діяльності)
 • виписка (довідка) банку з рахунку про рух коштів за останні 6 міс

Реальна річна процентна ставка: :

Класична схема погашення — 19,98%
Ануїтет — 20,05%

Увага! Усі розрахунки є приблизними.

Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)