Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Первинний ринок

[form id=90]

Мрієте про власне житло? Саме зараз настав час придбати житло на найвигідніших умовах!

Нерухомість у кредит на вихідних умовах:

 • попередній аналіз — до 4 годин без довідки про доходи;
 • максимальна сума кредиту — до 94% вартості застави;
 • можливість включити страхові платежі до суми кредиту.

Умови кредитування

Об'єкт кредитування — будівництво житлової нерухомості через ФФБ — фонди фінансування будівництва та сплата страхових платежів пов’язаних з отриманням кредиту (у випадку їх включення до суми кредиту).

Для офіційно працевлаштованих

 • Сума кредиту — до 3 000 000 грн.
 • Строк кредитування — до 20 років.
 • Процентна ставка — змінна.
 • Валюта кредитування — кредитування здійснюється в національній валюті.
 • Забезпечення кредиту — іпотека майнових прав на нерухомість, що будується акредитованим у Банку забудовником (з подальшим переоформленням в іпотеку збудованої нерухомості) або іншу житлову нерухомість.
 • Страхування

Позичальник забезпечує здійснення страхування в будь-якій страховій компанії, яка є партнером Банку:
— нерухомого майна — предмета іпотеки;
— життя та працездатність Позичальника;
— інші ризики, згідно діючих умов кредитування на момент розгляду кредитного проекту.

Умови кредитуванняАкційні відсоткові ставки до 31.08.2019 року (включно)

Перший рік кредитування в залежності від участі власними коштами

від 40% включно і більше

18,00%

від 20% включно до 40%

19,00%


Другий та третій роки кредитування в залежності від участі власними коштами

від 40% включно і більше

18,00%

від 20% включно до 40%

19,00%


Змінна ставка з четвертого року кредитування

UIRD 3M** + 6,00%* (при участі власними коштами від 20% до 40%)

UIRD 3M** + 5,00%* (при участі власними коштами від 40%)

Комісії

1. Розгляд Анкети-Заяви на отримання кредитубезоплатно
2. Видача кредиту0,99% від суми кредиту
3. Управління кредитомбезоплатно
4. Збільшення суми кредиту1,5% від суми кредиту
5. Розгляд Анкети-Заяви на внесення змін та доповнень вумови кредитування за ініціативою Клієнтабезоплатно
6. Зміна графіку погашення кредиту за ініціативою клієнта/Продовження строку погашення кредиту (за ініціативою Клієнта)2% від суми залишкузаборгованості
7. Зміна умов кредитування за ініціативою клієнта (крім зміни графіку погашення та збільшення суми кредиту/ліміту кредитування)2% від суми залишку заборгованості
8. Зміна умов кредитування за ініціативою банкубезоплатно
9. Зміни та доповнення в умови кредитування за ініціативою Клієнта при здійснені реструктуризаційних заходів для договорів укладених до 15.03.2010р. (в т.ч. розгляд кредитної заявки за внесення цих змін)від 0,2% до 1% від суми залишкузаборгованості по кредиту

Погашення

За вибором Позичальника погашення кредиту, процентів та, при наявності, комісії за користування кредитом може здійснюватись:

 • за «класичною схемою» — платежами, що зменшуються щомісяця;
 • за «ануїтетною схемою» — щомісяця рівними платежами.

Дострокове погашення кредиту здійснюється без застосування штрафних санкцій.

Необхідні документи:

 • паспорт громадянина України;
 • ідентифікаційний код;
 • довідка/виписка про доходи за останні 6 місяців (для осіб, які ведуть підприємницьку або незалежну професійну діяльність — за 12 місяців);
 • документи, які стосуються стосуються об'єкта кредитування та/або предмета іпотеки;
 • інші документи (при необхідності) після консультації в Банку.

*Для учасників зарплатних проектів у ПАТ «КРЕДОБАНК» маржа по кредиту є меншою на 0,5 пп.

** UIRD3M — індикативна ставка Українського індексу ставок за 3 місячними депозитами фізичних осіб, яка публікується щоденно на офіційному сайті Національного банку України.
На квітень 2019р. розрахункове значення UIRD3M становить 14,66%.

***Фізичні особи підприємці замість довідки про доходи подають:

 • декларацію про одержані доходи або звіт суб'єкта малого підприємництва — фізичної особи за останні чотири квартали з відміткою ДПІ;
 • свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця;
 • свідоцтво про право сплати єдиного податку;
 • ліцензії на право займатись окремими видами діяльності, які підлягають ліцензуванню, а також патенти та дозволи на здійснення окремих видів діяльності, якщо останні передбачені чинним законодавством (у випадку здійснення таких видів діяльності);
 • виписка (довідка) банку з рахунку про рух коштів за останні 6 міс.;
 • інші документи, що підтверджують фінансовий стан Позичальника.

[calculator id=12]

Для прикладу:

Вартість майнових прав на нерухомість — 1 200 000,00 грн.
Необхідна сума кредиту — 750 000,00 грн.
Участь власними коштами — 37,5%
Термін кредитування — 20 років

Реальна річна процентна ставка: :

Класична схема погашення — 19,98%
Ануїтет — 20,05%

Увага! Усі розрахунки є приблизними.

Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)