Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Відмова від комунікації банку для військовослужбовців

Військовослужбовці, які мають прострочену заборгованість за кредитними послугами банку, можуть подати запит, щоб банк не здійснював взаємодію — телефонні дзвінки, листи, e-mail/SMS інформування тощо — з ними.

Кого це стосується:

 • військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України;
 • військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби;
 • членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;
 • осіб, які перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв’язок, осіб, які зникли безвісти.

Запит на відмову від взаємодії можуть подати як самі клієнти банку, так і довірена особа клієнта (з повноваженнями на представлення інтересів перед банком у довіреності).

Як це зробити:

 1. надати документ у відділенні Кредобанку;
 2. зателефонувати за номером 0800 200 706;
 3. надіслати документ на електронну пошту info. borg@kredobank.com.ua

Які потрібні документи:

 • підписана командиром (начальником, керівником) або особою, яка його заміщує, відповідного структурного підрозділу, в якому проходить службу такий військовослужбовець, або керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який здійснив заходи щодо призову споживача на військову службу, скріплена гербовою печаткою довідка за формою, встановленою додатком № 2 до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання простроченої заборгованості у період дії воєнного стану в Україні» (Додаток 2 до ЗУ № 2459-IX). Допускається складення довідки рукописним способом. (Для військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України).
 • посвідчення інваліда війни. (Для військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби);
 • посвідчення члена сім'ї загиблого. (Для членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли);
 • інформація, надана державним підприємством, яке виконує функції Національного інформаційного бюро, про те, що особа утримується в полоні або перебуває у заручниках держави-агресора, або включена до реєстру як така, з якою втрачено зв’язок, або зникла безвісти. (Для осіб, які перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв’язок, осіб, зниклих безвісти, для членів сімей військовослужбовців, які зникли безвісти).

Відповідна процедура діє з набуттям чинності Закону України № 2459-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання простроченої заборгованості у період дії воєнного стану в Україні» у серпні 2022 року.

Важливо! Споживач, який втратив належність до захищеної категорії, зобов’язаний повідомити про це банк протягом 30 календарних днів з дня втрати належності. Банк, має право звернутися за підтвердженням інформації щодо належності споживача до захищеної категорії до центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває структурний підрозділ, у якому проходить службу такий споживач, територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який здійснив заходи щодо призову споживача на військову службу, державного підприємства, яке виконує функції Національного інформаційного бюро, — щодо інформації, що особа утримується в полоні або перебуває у заручниках держави-агресора, або включена до реєстру як така, з якою втрачено зв’язок, або зникла безвісти.

Цілодобовий контакт-центр