Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Перекази через кореспондентські рахунки по системі SWIFT

АТ «КРЕДОБАНК» пропонує здійснити переказ коштів за кордон на рахунок фізичної або юридичної особи. Для цього Ви можете скористатися послугою переказу іноземної валюти через кореспондентські рахунки за системою SWIFT. Банк також здійснює грошові перекази по системі SWIFT по території України, а також обслуговує перекази, які надходять з-за кордону в іноземній валюті на ім'я Клієнта для виплати переказів готівкою.

Здійснення переказів через АТ «КРЕДОБАНК» в системі SWIFT — це найдешевша і найпростіша форма розрахунків в іноземній валюті.

Здійснення переказу за межі України, а також в межах України в іноземній валюті можливе з виключно поточного рахунку Кредобанку.

Для отримання переказу вам необхідно отримати реквізити для одержання переказу з-за кордону через кореспондентські рахунки у будь-якому відділені банку.

Всі тарифи

Для того, щоб кошти зарахувались на ваш рахунок, необхідно безпомилково вказати такі дані:

 • Назву, адресу банку одержувача — в даному випадку: JSC «KREDOBANK», Sakharova str. 78, Lviv, Ukraine;
 • SWIFT (BIC CODE) код банку отримувача — SWIFT код Кредобанку: WUCBUA2X;
 • Номер рахунку отримувача в форматі IBAN — можна переглянути в онлайн-банкінгу: натисніть на рахунок, свайпніть справа-наліво та оберіть «Відправити реквізити»;
 • Прізвище та ім'я отримувача (латиницею);
 • Призначення платежу;
 • Суму і валюту переказу;
 • Тип комісії: OUR, BEN, SHA*;
 • Реквізити банка-посередника — можна переглянути за посиланням (обираєте реквізити, які стосуються валюти, у якій вам будуть здійснювати переказ).

*Типи комісії:

 • OUR — комісію свого банку та банків-посередників сплачує відправник;
 • SHA — комісію банку відправника сплачує відправник, а комісії банків-посередників сплачує отримувач. Стягується з суми переказу при його виконанні;
 • BEN — всі комісії оплачує одержувач — комісії банку відправника та банків посередників стягуються з суми переказу при його виконанні.

Основні причини чому переказ SWIFT не надходить:

 1. Неповна/відсутня назва отримувача — для успішного зарахування необхідно, щоб відправник вказав прізвище та ім'я отримувача (латиницею).
 2. Невірний рахунок одержувача — при здійсненні переказу надайте відправнику рахунок у форматі IBAN.
 3. Відсутній рахунок у валюті переказу — Для того, щоб отримати переказ з-за кордону необхідно, щоб був відкритий рахунок у відповідній валюті.
 4. Рахунок не відповідає назві одержувача — для отримання переказу необхідно, щоб номер рахунку, який вказується при переказі, відповідав прізвищу та імені (латиницею) власника рахунку.

Регламент переказів

Тип платежуCut-off-time
Крайній час подачі
платіжного доручення
Надсилання банком платежу
до банка-кореспондента
Для переказів в USD, EUR, CAD:
TOD 15:00 17:30*
URG 16:00 17:30*
TOМ 16:30 17:30**

Для переказів в EUR, USD
на користь клієнтів PKO BP SA:
TOD 15:00 17:45*
TOМ 16:30 17:30**

Для переказів в PLN
на користь клієнтів PKO BP SA:
TOD 14:00 16:30*
URG 15:00 16:30*
ТOМ 16:30 16:30**

Для переказів в PLN
(крім переказів на користь PKO BP SA):
TOD 13:00 15:30*
URG 14:00 15:30*
ТОМ 16:30 15:30**

Для переказів в RUB, BYR:
TOD 13:00 16:00*
URG 14:00 16:00*
ТОМ 16:00 16:00**

Весь час встановлено за «Київським часом»

* - поточний робочий день банка-кореспондента

** - наступний робочий день банка- кореспондента

Платежі в інших валютах, (наприклад AUD, CHF, CZK, GBP, HUF, KZT та ін.) виконуються на умовах TOM («Завтрашній платіж») або датою купівлі валюти для даного клієнта.

Тип платежу:

 • TOD (англ.today-сьогодні) — «Звичайний платіж» — списання коштів з кореспондентського рахунку АТ «КРЕДОБАНК» в день подання платіжного доручення до встановленогочасу сut-off-time
 • URG (англ. urgent — терміновий) — «Терміновий платіж» — списання коштів з кореспондентського рахунку АТ «КРЕДОБАНК» в день подання платіжного доручення після встановленого часу cut-off-timeз додатковою оплатою згідно тарифів
 • TOМ (англ. tomorrow -завтра) — «Завтрашній платіж» — списання коштів з кореспондентського рахунку АТ «КРЕДОБАНК» наступним робочим днем банку-кореспондента після дати подання платіжного доручення післявстановленого часу cut-off-time (крім термінових платежів).

Банк приймає до виконання платіжні доручення в іноземній валюті за умови:

 1. Наявності у клієнта коштів для здійснення переказу
 2. Якщо сума платежу перевищує екв. 399 999.99 грн.клієнтом додатково подаються документи, що є підставоюдля здійснення переказу іноземної валюти
 3. Якщо сума переказу перевищує екв. 399 999.99 грнклієнтом додатково подаються інші необхідні документидля здійснення аналізу фінансової операціїта їх учасників

Контактні телефони для отримання консультації: (032) 297−76−44, (032) 297−20−67.

Підстави для переказу валюти за кордон

Переказ іноземної валюти за дорученням клієнта фізичної особи резидента за межі України може здійснюватися з поточного рахунку для оплати поточних неторговельних операцій в іноземній валюті:

 • у сумі, що в еквіваленті не перевищує 399 999.99 гривень в один операційний (робочий) день, — з поточного рахунку в іноземній валюті без підтвердних документів;
 • у сумі, що в еквіваленті перевищує 399 999,99 гривень в один операційний день, — з поточного рахунку в іноземній валюті на підставі підтвердних документів.

Для проведення переказу за межі України фізичної особи має подати такі документи:

 • платіжне доручення або заяву на переказ готівки;
 • паспорт або документ, що його замінює;
 • документи, що підтверджують наявність підстав для здійснення переказу за межі України (далі -підтвердні документи).

Підтвердними документами для фізичних осіб — резидентів є договори (контракти), рахунки-фактури, листи-розрахунки чи листи-повідомлення юридичних осіб — нерезидентів, повноважних органів іноземних країн, листи адвокатів чи нотаріусів іноземних країн, позовні заяви, запрошення (виклики), документи про родинні стосунки та інші підтвердні документи, що використовуються в міжнародній практиці.

Підтвердні документи (крім документів про родинні відносини) повинні містити такі реквізити: повну назву і місцезнаходження отримувача, назву банку та реквізити рахунку, на який здійснюється переказ, назву валюти, суму до сплати, призначення платежу, особу отримувача підтвердного документу.

Підтвердними документами, які підтверджують родинні стосунки, можуть бути: паспорт, свідоцтва про шлюб, про народження, про розірвання шлюбу, про встановлення батьківства, зміну прізвища, імені, тощо. Перелік документів, які необхідні для того, щоб установити стосунки осіб, визначається в залежності від ступеня їх споріднення. У разі відсутності документів про підтвердження родинних стосунків їх підтвердження здійснюється в судовому порядку.

Офіційні документи, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше. Якщо підтвердні документи викладені іноземною мовою, то Банк може вимагати їх переклад на українську мову. Документи складені російською мовою не підлягають перекладу на українську мову.

Підтвердними документами з мережі Інтернет є документи, роздруковані (сформовані) з сайтів отримувачів коштів, а також, що надійшли електронною поштою на ім'я фізичної особи, яка здійснює переказ, з електронної адреси отримувача коштів.

Для цілей застосування з метою оплати поточних неторговельних операцій в іноземній валюті. під терміном «родичі» розуміється: батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, брат, сестра (повнорідні і неповнорідні), двоюрідні брати і сестри, тітка, дядько, племінниця, племінник, усиновлювач, усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, чоловік, дружина.

У разі виїзду за кордон на постійне місце проживання громадяни можуть здійснювати за межі України перекази іноземної валюти з власних поточних рахунків без обмеження суми. Підставою для зазначених переказів є пред’явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (для осіб без громадянства — документа, що посвідчує особу) з відміткою про виїзд на постійне місце проживання із зазначенням країни виїзду.

Оригінали та копії документів, що є підставою для переказу іноземної валюти, передбачені відповідним нормативним актом для такого типу операції, подаються у Відділення. У разі якщо фізична особа ініціює здійснення фінансової операції з переказу коштів в іноземній валюті на суму від 400 тис. гривень в еквіваленті і більше, згідно вимог Постанови правління НБУ № 8*, до проведення даної операції потрібно надати:

 • документи, що підтверджують джерела походження коштів (активів) особи- ініціатора проведення фінансової операції на відповідну суму;
 • документи (інформацію), що підтверджують наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри.

Фінансова операція з переказу фізичною особою коштів в іноземній валюті на суму від 400 тис. гривень в еквіваленті і більше не підлягатиме аналізу та перевірці згідно вимог Постанови Правління НБУ № 8* в разі, якщо це операція:

 • з оплати витрат на лікування в медичних закладах іншої держави;
 • оплати витрат на транспортування хворих;
 • переказу пенсій, аліментів;
 • оплати витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання);
 • оплати витрат на навчання виключно для оплати навчального процесу;
 • переказу коштів на суму, яка не перевищує 50 000 євро, що здійснюється на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів, а також з метою оплати витрат іноземним судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів).
 • переказу коштів, отриманих як оплата праці нерезидентами в Україні;

Фінансові операції:

 • розміщення коштів на власному рахунку за межами України;
 • здійснення інвестиції за кордон;
 • виконання власних зобов’язань перед нерезидентом за договором страхування життя
 • надання нерезиденту позики (поворотної фінансової допомоги)
 • здіснюються в межех е-ліміту.

Перекази з Польщі

Швидкий та безкоштовний переказ з Польщі в Україну (детальніше), без купи документів та невідомих полів для заповнення — це цілком реально. Все просто і під рукою завдяки унікальній пропозиції від Кредобанку та найкращого банку в Польщі для українців — PKO Bank Polski.

Що для цього потрібно?

Все, що вам потрібно — це бути клієнтом та мати рахунок в польських злотих у Кредобанку (наприклад Правильна картка). Переказ з Польщі можна зробити без відкриття рахунку в польському банку.

Перекази з Європи

Переказ в євро з ЄС

Або ж зручні перекази коштів з країн Європейського Союзу. Відкривайте рахунок в євро і пересилайте кошти з країн ЄС в Україну:

 • через європейську систему переказів SEPA;
 • безготівково з банків 27 країн Євросоюзу;
 • комісія за зарахування євро на картку в Кредобанку — 0 євро.

А також знімайте готівку в касах Кредобанку або ж переводьте у гривню в онлайн-банкінгу Кредобанку й знімайте в банкоматах (детальніше).

Більш детальну інформацію стосовно фінансових операцій для фізичних осіб-резидентів, які проводяться в межах е-ліміту, можна знайти тут.

* - «Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції», затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019р. № 8.

Контактні телефони для отримання консультації: (032)2977644, (032)2972067.

Цілодобовий контакт-центр