Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Перекази через кореспондентські рахунки по системі SWIFT

АТ «КРЕДОБАНК» пропонує здійснити переказ коштів за кордон на рахунок фізичної або юридичної особи. Для цього Ви можете скористатися послугою переказу іноземної валюти через кореспондентські рахунки за системою SWIFT. Банк також здійснює грошові перекази по системі SWIFT по території України, а також обслуговує перекази, які надходять з-за кордону в іноземній валюті на ім'я Клієнта для виплати переказів готівкою.

Здійснення переказів через АТ «КРЕДОБАНК» в системі SWIFT — це найдешевша і найпростіша форма розрахунків в іноземній валюті.

Здійснення переказу за межі України в іноземній валюті можливе як з поточного рахунку, так і без відкриття поточного рахунку. Перекази в іноземній валюті в межах України здійснюються виключно з поточного рахунку.

Для отримання переказу Вам необхідно отримати реквізити для одержання переказу з-за кордону через кореспондентські рахунки у будь-якому відділені Банку.

Всі тарифи

Регламент переказів

Тип платежуCut-off-time
Крайній час подачі платіжного доручення
Надсилання банком платежу до банка-кореспондента
Для переказів в USD, EUR, CAD:
TOD 15:00 17:30*
URG 16:00 17:30*
TOМ 16:30 17:30**

Для переказів в EUR, USD на користь клієнтів PKO BP SA:
TOD 15:00 17:45*
TOМ 16:30 17:30**

Для переказів в PLN на користь клієнтів PKO BP SA:
TOD 14:00 16:30*
URG 15:00 16:30*
ТOМ 16:30 16:30**

Для переказів в PLN (крім переказів на користь PKO BP SA):
TOD 13:00 15:30*
URG 14:00 15:30*
ТОМ 16:30 15:30**

Для переказів в RUB, BYR:
TOD 13:00 16:00*
URG 14:00 16:00*
ТОМ 16:00 16:00**

Весь час встановлено за «Київським часом»
* - поточний робочий день банка-кореспондента
** - наступний робочий день банка- кореспондента
Платежі в інших валютах, (наприклад AUD, CHF, CZK, GBP, HUF, KZT та ін.) виконуються на умовах TOM («Завтрашній платіж») або датою купівлі валюти для даного клієнта


Тип платежу


Опис
«Звичайний платіж» = TOD (англ.today-сьогодні) Списання коштів з кореспондентського рахунку АТ «КРЕДОБАНК» в день подання платіжного доручення до встановленого часу сut-off-time
«Терміновий платіж» = URG (англ. urgent — терміновий) Списання коштів з кореспондентського рахунку АТ «КРЕДОБАНК» в день подання платіжного доручення після встановленого часу cut-off-time з додатковою оплатою згідно тарифів
«Завтрашній платіж» = TOМ (англ. tomorrow -завтра) Списання коштів з кореспондентського рахунку АТ «КРЕДОБАНК» наступним робочим днем банку-кореспондента після дати подання платіжного доручення після встановленого часу cut-off-time (крім термінових платежів)


! Банк приймає до виконання платіжні доручення в іноземній валюті за умови:

1) наявності у клієнта коштів для здійснення переказу

2) якщо сума платежу перевищує екв.15 тис.грн. клієнтом додатково подаються документи, що є підставою для здійснення переказу іноземної валюти

3) якщо сума переказу перевищує екв. 150 тис. грн. клієнтом додатково подаються інші необхідні документів для здійснення аналізу фінансової операції та їх учасників

Контактні телефони для отримання консультації: (032)2977644, (032)2972067.

Підстави для переказу валюти за кордон

Переказ іноземної валюти за дорученням клієнта фізичної особи резидента за межі України може здійснюватися з поточного рахунку, так і без його відкриття для оплати поточних неторговельних операцій в іноземній валюті:

 • у сумі, що в еквіваленті не перевищує 15 000 гривень в один операційний (робочий) день, — з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття (на бажання клієнта) без підтвердних документів;
 • у сумі, що в еквіваленті перевищує 15 000 гривень в один операційний день, — виключно з поточного рахунку в іноземній валюті на підставі підтвердних документів.

Для проведення переказу за межі України фізичної особи має подати такі документи:

 • платіжне доручення або заяву на переказ готівки;
 • паспорт або документ, що його замінює;
 • документи, що підтверджують наявність підстав для здійснення переказу за межі України (далі -підтвердні документи).

Підтвердними документами для фізичних осіб — резидентів є договори (контракти), рахунки-фактури, листи-розрахунки чи листи-повідомлення юридичних осіб — нерезидентів, повноважних органів іноземних країн, листи адвокатів чи нотаріусів іноземних країн, позовні заяви, запрошення (виклики), документи про родинні стосунки або їх належним чином засвідчені копії та інші підтвердні документи, що використовуються в міжнародній практиці.

Підтвердні документи (крім документів про родинні відносини або їх належним чином засвідчених копій) повинні містити такі реквізити: повну назву і місцезнаходження отримувача, назву банку та реквізити рахунку, на який здійснюється переказ, назву валюти, суму до сплати, призначення платежу, особу отримувача підтвердного документу.

Підтвердними документами, які підтверджують родинні стосунки, можуть бути: паспорт, свідоцтва про шлюб, про народження, про розірвання шлюбу, про встановлення батьківства, зміну прізвища, імені, тощо. Перелік документів, які необхідні для того, щоб установити стосунки осіб, визначається в залежності від ступеня їх споріднення. У разі відсутності документів про підтвердження родинних стосунків їх підтвердження здійснюється в судовому порядку.

Офіційні документи, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше. Якщо підтвердні документи викладені іноземною мовою, то Банк може вимагати їх переклад на українську мову. Документи складені російською мовою не підлягають перекладу на українську мову.

Допускається подання підтвердних документів, роздрукованих з мережі Інтернет лише у випадках здійснення переказів за межі України за операціями:

 • на оплату витрат іноземним судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплата податків, зборів інших обов’язкових платежів), витрат іноземних адвокатів у разі порушення справ за кордоном, у яких позивачем або відповідачем є фізична особа;
 • на оплату витрат на лікування в медичних закладах іншої держави, а також на оплату витрат на транспортування хворих;
 • на оплату витрат на навчання і стажування в навчальних закладах іншої держави, витрат на проведення тестів, іспитів тощо;
 • на оплату участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, конгресах, виставках, ярмарках, культурних і спортивних заходах, а також інших міжнародних зустрічах, що відбуваються на територіях іноземних країн;
 • на оплату витрат на придбання літератури та передплатних видань, що видаються за кордоном;
 • на оплату зборів (мита) за дії, пов’язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, уключаючи оплату послуг, які надаються патентними відомствами інших країн, і послуг патентних повірених за кордоном;
 • на оплату витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати і витрати на поховання);
 • на оплату продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності, що набуваються в нерезидентів за кордоном для власного споживання;
 • платежі у зв’язку з прийняттям спадщини;
 • на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів.

Підтвердними документами з мережі Інтернет є документи, роздруковані (сформовані) з сайтів отримувачів коштів, а також, що надійшли електронною поштою на ім'я фізичної особи, яка здійснює переказ, з електронної адреси отримувача коштів.

Для цілей застосування з метою оплати поточних неторговельних операцій в іноземній валюті. під терміном «родичі» розуміється: батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, брат, сестра (повнорідні і неповнорідні), двоюрідні брати і сестри, тітка, дядько, племінниця, племінник, усиновлювач, усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, чоловік, дружина.

У разі виїзду за кордон на постійне місце проживання громадяни можуть здійснювати за межі України перекази іноземної валюти з власних поточних рахунків без обмеження суми. Підставою для зазначених переказів є пред’явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (для осіб без громадянства — документа, що посвідчує особу) з відміткою про виїзд на постійне місце проживання із зазначенням країни виїзду.

Оригінали та копії документів, що є підставою для переказу іноземної валюти, передбачені відповідним нормативним актом для такого типу операції, подаються у Відділення. У разі якщо фізична особа ініціює здійснення фінансової операції з переказу коштів в іноземній валюті на суму, що перевищує еквівалент 150 000 гривень, згідно вимог Постанови № 369*, до проведення даної операції потрібно надати:

 • документи (інформацію), що підтверджують власні фінансові можливості, джерела походження власних коштів та інших активів особи, наявність, розміщення та/або використання активів клієнта, що дають змогу проводити або ініціювати проведення фінансової операції на відповідну суму;
 • документи (інформацію), що підтверджують наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри.

Фінансова операція з переказу фізичною особою коштів в іноземній валюті на суму, що перевищує еквівалент 150 000 гривень не підлягатиме аналізу та перевірці згідно вимог Постанови № 369 в разі, якщо це операція:

 • з оплати витрат на лікування в медичних закладах іншої держави;
 • оплати витрат на транспортування хворих;
 • переказу пенсій, аліментів;
 • оплати витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання);
 • оплати витрат на навчання виключно для оплати навчального процесу;
 • переказу коштів на суму, яка не перевищує 50 000 доларів США, що здійснюється на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів, а також з метою оплати витрат іноземним судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів).

Фізична особа-резидент, яка звертається до Банку з метою здійснення переказу коштів за межі України для :

 • розміщення коштів на власному рахунку за межами України;
 • здійснення інвестиції за кордон;
 • виконання власних зобов’язань перед нерезидентом за договором страхування життя повинна подати додаткові документи на отримання в НБУ індивідуальної ліцензії в електронній формі (е-ліцензія).

Загальна сума е-ліцензії не має перевищувати в сукупності 50 000 доларів США включно протягом календарного року. Фізична особа для одержання е-ліцензії має подати такі документи (інформацію):

 • заяву до Національного банку про видачу е-ліцензії;
 • документи (інформацію), на підставі яких (якої) уповноважений банк повинен з’ясувати наявність джерел походження коштів фізичної особи (заявника), у тому числі коштів, що є спільною сумісною власністю подружжя, у сумі, достатній для здійснення переказу коштів на підставі е-ліцензії. Такими документами (інформацією) можуть бути податкові декларації про майновий стан і доходи/податкові декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця з відміткою контролюючого органу України про їх отримання, довідки (відомості) контролюючого органу України про суми виплачених доходів та сплачених податків, інформація з офіційного сайта Національного агентства з питань запобігання корупції з декларацій про майновий стан і доходи, які подавалися на виконання вимог законодавства у сфері запобігання корупції, договори про продаж рухомого та/або нерухомого майна, інші документи, які підтверджують джерела походження коштів фізичної особи (заявника). Джерелом походження коштів фізичної особи (заявника), у тому числі коштів, що є спільною сумісною власністю подружжя, може бути: заробітна плата та/або інші виплати і винагороди, які виплачені (надані) у зв’язку з трудовими відносинами, доходи, отримані від господарської/незалежної професійної діяльності, доходи, отримані від операцій з продажу об'єктів рухомого та/або нерухомого майна, інвестиційний прибуток, успадковані кошти, інші виплати відповідно до умов цивільно-правових правочинів (договорів);
 • оригінали або копії документів, що підтверджують мету здійснення переказу з України [договір (контракт), рахунок (інвойс) та/або інший (і) документ (и), що використовуються в міжнародній практиці]. Ці документи повинні містити інформацію про найменування/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країну місцезнаходження/ місце проживання отримувача переказу, найменування та країну місцезнаходження банку та реквізити рахунку, на який здійснюється переказ, найменування валюти, суму переказу до сплати, призначення (мету) переказу. Зазначені в цьому пункті документи не подаються в разі отримання е-ліцензії для розміщення фізичною особою (заявником) коштів на власному рахунку за межами України;
 • додаткові документи (інформація), необхідні Банку для здійснення аналізу та перевірки документів про фінансову операцію та її учасників згідно Постанови № 369.

* - «Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників», затвердженого постановою Правління НБУ від 15.08.2016р. № 369

Контактні телефони для отримання консультації: (032)2977644, (032)2972067.

Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)