Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Депозитарні послуги

АТ «КРЕДОБАНК» запрошує на депозитарне обслуговування та пропонує:

Для інвесторів:

 • відкриття та ведення рахунків у цінних паперах (фізичним та юридичним особам, резидентам та нерезидентам, інститутам спільного інвестування із приватним розміщенням)
 • забезпечення розрахунків за біржовими угодами на рахунках інвесторів або через узагальнюючий транзитний рахунок торгівця цінними паперами
 • здійснення операцій з ОВДП (облігаціями внутрішніх державних позик) та муніципальними облігаціями через депозитарій Національного Банку України
 • для фізичних осіб — безкоштовний облік недержавних цінних паперів
 • для активних інвесторів — покрокове зменшення тарифу при проведенні понад 20, 100 та 250 облікових операцій в місяць
 • інформаційно-консультаційна підтримка операцій з цінними паперами

Для торгівців цінними паперами:

 • забезпечення розрахунків за біржовими угодами на рахунках інвесторів або через узагальнюючий транзитний рахунок торгівця цінними паперами
 • покрокове зменшення тарифу при проведенні понад 20, 100 та 250 облікових операцій в місяць

Для емітентів:

 • відкриття та обслуговування рахунків власникам в процесі розміщення акцій та облігацій емітента
 • переведення на обслуговування раніше дематеріалізованих цінних паперів від іншої депозитарної установи

Переваги співпраці із Депозитарною установою АТ «КРЕДОБАНК»:

 • швидке та висококваліфіковане обслуговування операцій з цінними паперами
 • індивідуальний підхід до кожного клієнта
 • лояльні тарифи на депозитарні послуги
 • повна конфіденційність

АТ «КРЕДОБАНК» здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ № 286 595 від 10 жовтня 2013 року, термін дії з 12.10.2013 р. необмежений

Реквізити депозитарної установи:

АТ «КРЕДОБАНК»
ЄДРПОУ 9 807 862
МДО 301 515
Рахунок в НДУ 100 024-UA30301515

Контакти:

АТ «КРЕДОБАНК»
Відділ депозитарної діяльності
Департаменту казначейства
79 026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, каб. 302
Тел./факс (032) 297−23−12
e-mail: depo@kredobank.com.ua

Цілодобовий контакт-центр