Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Брокерські операції

AT «КРЕДОБАНК» на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) серія АЕ № 185 273 від 07.11.2012р. на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами — брокерської діяльності здійснює посередницькі (брокерські) операції на фондовому ринку, зокрема:

  • купівлю-продаж цінних паперів від імені та за рахунок клієнта;
  • купівлю-продаж цінних паперів від свого імені за рахунок клієнта;
  • обслуговування клієнта на підставі Генерального договору щодо надання інвестиційних послуг та наданих клієнтом замовлень;
  • придбання та продаж цінних паперів на організованому фондовому ринку тощо.

Контакти:

Відділ з питань торгівлі цінними паперами.

Тел.: (032) 297 27 79, e-mail: cp@kredobank.com.ua

Ліцензія

Тарифи на операції з цінними паперами

Генеральний договір (щодо надання інвестиційних послуг)

Додатки до генерального договору

Цілодобовий контакт-центр