Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Накопичувальний

[form id=175]


Вклад «Накопичувальний» — найкращий вибір для тих, хто прагне стабільного зростання своїх коштів.

Мінімальна сума вкладу

 • 500,00 UAH
 • 100,00 USD
 • 100,00 EUR

Максимальна сума вкладу — необмежена

Процентні ставки за вкладом

За вкладом застосовуються дві процентні ставки: основна та пільгова.

 • За основною процентною ставкою виплата відбувається щомісяця.
 • За пільговою ставкою проценти перераховуються при достроковому розірванні вкладу за повні місяці дії цього вкладу в день розірвання.

Для вкладів, укладених через новий онлайн-банкінг від KredoBank процентна ставка підвищується на +0,50% в національній валюті, +0,25% в доларах США.

Строкгрн., % річних*$, % річних*€, % річних*

Виплата % в кінці

терміну

Виплата % за повні

місяці*

Виплата % в кінці

терміну

Виплата % за повні

місяці*

Виплата % в кінці

терміну

Виплата % за повні

місяці*

12 місяців

4,50

2,00

0,01

0,01

0,01

0,01

* - пільгова ставка при достроковому розірванні депозиту за повні місяці не передбачає виплату бонусів за розміщення через новий онлайн-банкінг від KredoBank та бонус за тарифний пакет

При обслуговуванні клієнта на одному з Тарифних пакетів автоматично надається БОНУС до процентної ставки

Проценти можуть бути виплачені

 • шляхом щомісячного приєднання нарахованих процентів до суми вкладу (капіталізація процентів). Таким чином відбувається нарахування процентів не тільки на суму першого внеску та поповнень вкладу, а й на суму попередньо виплачених процентів, що збільшує суму сплачених Вам процентів;
 • на рахунок клієнта в Кредобанку.

Також Ви можете оформити банківську платіжну картку до рахунку та отримувати проценти готівкою через банкомати або здійснювати покупки за їх допомогою.

При оформленні банківської платіжної картки (продуктового ряду Mastercard Debit) до вкладу, отримання коштів у будь-якому банкоматі України — безкоштовно.

Можливі строки вкладу: 12 міс.

Збереження процентів при отримані коштів з вкладу

 • видача коштів здійснюється за першою вимогою вкладника, незалежно від строку знаходження коштів на вкладному рахунку;

Поповнення вкладу додатковими внесками

 • мінімальна сума поповнення вкладу готівкою складає - 100,00 гривень, 20,00 доларів, 20,00 євро;
 • максимальна сума поповнень вкладу протягом календарного місяця — не більше суми первинного внеску;

Після закінчення строку вкладу

Якщо в день закінчення терміну розміщення коштів вкладник не виявив бажання щодо отримання коштів, вклад автоматично продовжується на аналогічний строк на наступний термін.

Перегляд розміру процентної ставки

Зміна процентної ставки відбувається після закінчення терміну вкладу та при продовженні договору банківського вкладу на наступний термін. При цьому за депозитом встановлюється ставка, яка діє в Кредобанку за цим видом вкладу, в день такого продовження.

Додаткові можливості

 • вклад може бути розміщений на користь іншої особи. В такому випадку права на вклад належать особі, яка розмістила вклад, проте після звернення в банк особи, на ім'я якої відкрито вклад, права на кошти переходять до неї;
 • Ви можете оформити у відділенні Кредобанку довіреність іншій особі на право користування процентами та сумою коштів на вкладі;

[calculator id=96]

*Розрахунки наведені у калькуляторі - наближені.

*При обрахунку «доходу після оподаткування» враховано припущення:

 1. к-сть днів у році - 365;
 2. к-сть днів у місяці - 30;
 3. з вирахуванням першого і останнього дня дії вкладу;
 4. з вирахуванням податків та зборів (18% - податок на доходи фізичних осіб + 1.5% військовий збір);
 5. повернення коштів в день закінчення дії вкладу;
 6. відсутня заборгованість за обслуговування на тарифному пакеті;
 7. сума поповнення кожного місяця стала та не перевищує першого внеску на вклад.

Приклад обрахунку до депозиту «Накопичувальний»:

Умова: Клієнт розміщує на депозит 1 000,00 грн., термін вкладу 12 міс., валюта гривня, пакет SMART, спосіб залучення он-лайн, без капіталізації %, без щомісячного поповнення вкладу.

Процентна ставка по вкладу становитиме: 4,50% (номінальна ставка)+0,50% (бонус за он-лайн залучення)+0,25% (бонус за пакет SMART) = 5,25% (до оподаткування).

Ставка після оподаткування: 5,25% - (19,5%*(податки та збори: 18,0% -податок на доходи фізичних осіб+ 1,5% - військовий збір)*5,25%) = 4,23%.

Сума доходу (до оподаткування) становитиме: 1000,00 грн.+ ((1000,00 грн. * 5,25%)/365)* ((30*12)-2)) =1051,49 грн.

Сума податків: 19,5% * ((1000,00 грн. * 5,25%)/365)* ((30*12)-2)) = 10,04 грн.

Дохід після оподаткування становитиме: 1 000,00 грн.+ ((1 000,00 грн. * 5,25%)/365)* ((30*12)-2)) — 19,5%* (((1 000,00 грн. * 5,25%)/365)* ((30*12)-2))) = 1041,45грн.

Вклад не передбачає можливості часткового зняття коштів.
Максимальна сума поповнень вкладу протягом календарного місяця — не більше суми первинного внеску.
При знятті коштів до закінчення терміну вкладу відбувається збереження процентів: а) нарахованих за пільговою процентною ставкою за кожен
повний місяць перебування коштів на вкладі; б) за ставкою «При достроковому закритті за ініціативою клієнта» — 0,01% річних — за фактичний
термін перебування коштів на вкладі, якщо кошти на вкладі знаходилися менше 1 місяця.
Банківський вклад (депозит) «Накопичувальний» з автоматичною пролонгацією договору. Відмінити пролонгацію можливо самостійно через
онлайн-банкінг від KredoBank або звернувшись у відділення банку. При автоматичній пролонгації договору на новий термін встановлюється
процентна ставка у розмірі, що діє за вкладом (депозитом) «Накопичувальний» на дату пролонгації.
АТ «КРЕДОБАНК» немає права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено
договором або законом.
АТ «КРЕДОБАНК» немає права вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним
особи як обов’язкову умову надання послуги банківського вкладу (депозиту) «Накопичувальний» (за винятком надання пакету послуг за
згодою клієнта).
Клієнти банку мають можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, у тому числі
шляхом звернення до контакт-центру банку.

Істотні характеристики вкладу «Накопичувальний»

Типова форма договору банківського вкладу «Накопичувальний»

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам у АТ «Кредобанк» (оферта)

Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)