Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Загальні умови обслуговування кредитів

Для належного виконання умов кредитних договорів та угод забезпечення укладених між Вами та АТ «КРЕДОБАНК» Вам необхідно:

  • надавати АТ «КРЕДОБАНК» доступ до майна, з метою здійснення перевірки його наявності та стану збереження, з наступною періодичністю: транспортні засоби та нерухомість не рідше одного разу в 12 місяців;
  • вчасно здійснювати усі види страхування, що передбачені умовами кредитного договору* та сплачувати страхові платежі у відповідності до умов страхової угоди;
  • у разі настання страхового випадку негайно повідомити про це АТ «КРЕДОБАНК»;
  • щорічно надавати офіційні документи, що підтверджують отримання та розмір доходів за останніх 6 місяців;
  • у випадку зміни прізвища, адреси прописки/проживання та контактних даних, невідкладно доводити ці зміни до відома АТ «КРЕДОБАНК». Актуальні контактні дані забезпечать вчасну доставку важливої інформації по Вашому кредиту.

    * У випадку невчасного здійснення страхування, або несплати чергового страхового платежу, банк у відповідності до умов кредитного договору має право збільшити відсоткову ставку по кредиту.

    Цілодобовий контакт-центр