Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Інформація для клієнтів та іпотекодавців про порядок державної реєстрації припинення іпотеки

Шановні клієнти Банку!

Керуючись Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV із змінами та доповненнями (далі — Закон) та Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 (далі — Порядок), повідомляємо, що клієнти мають право після повного виконання грошових зобов’язань перед банком, подати в Банк письмову заяву та здійснити дії, пов’язаних із державною реєстрацією припинення іпотеки та зняття заборони.

На підставі одержаної письмової заяви уповноважена особа Банку узгоджує із клієнтом подальші дії для здійснення державної реєстрації припинення іпотеки та зняття заборони. Із пакетом документів клієнт та уповноважена особа Банку звертаються до нотаріуса, який посвідчив іпотечний договір, з метою проведення ним державної реєстрації припинення іпотеки.

Обтяження, які підлягають державній реєстрації, вважаються припиненими з моменту державної реєстрації їх припинення в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Державна реєстрація обтяжень речових прав проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.

Ст. 10 Закону передбачає, що державними реєстраторами, зокрема є державні реєстратори органів місцевого самоврядування та нотаріуси. Так, з 01.01.2016 року відмінностей у повноваженнях та компетенції між державними реєстраторами органів державної реєстрації та нотаріусами — немає.

Державна реєстрація припинення обтяження нерухомого майна іпотекою може проводиться нотаріусом одночасно із зняттям ним заборони, накладеної при посвідченні договору іпотеки. Якщо нотаріус позбавлений можливості її зняти (в разі смерті, заміщення нотаріуса, неможливості виконання ним своїх обов’язків, припинення нотаріусом діяльності, передачі документів до державного нотаріального архіву або з будь-яких інших причин), заборона може бути знята іншим нотаріусом.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 2 Закону, у разі подання документів для проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення іпотеки заявником є іпотекодержатель, особа, в інтересах якої встановлено, змінено або припинено іпотеку, або уповноважені ними особи. Для здійснення державної реєстрації прав, заявник подає державному реєстратору наступні документи, зокрема:

  • документ, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його замінює. У разі вилучення у громадянина України паспорта громадянина України у зв’язку з отриманням дозволу для виїзду за кордон на постійне проживання документом, що посвідчує особу громадянина України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне проживання за кордоном. Документом, що посвідчує посадову особу державного органу або органу місцевого самоврядування, є службове посвідчення. У разі подання заяви уповноваженою на те особою уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріус або його помічник перевіряє обсяг повноважень такої особи за документом, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи;
  • оригінали документів, що підтверджують сплату адміністративного збору та/або внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав. Згідно ч. 4 ст. 20 Закону заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень не приймається за відсутності документа, що підтверджує оплату послуг, та у разі внесення відповідної плати не в повному обсязі;
  • копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідним органам державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
  • визначений законодавством документ, на якому нотаріусом вчинено напис про накладення заборони щодо відчуження нерухомого майна;
  • договір, укладений у порядку, визначеному законом, яким встановлюється обтяження речових прав на нерухоме майно, чи його дублікат;
  • інші необхідні документи, згідно вимог нотаріуса.

Зазначений перелік може бути конкретизований нотаріусом під час особистого звернення з метою державної реєстрації припинення іпотеки та зняття заборони.

Цілодобовий контакт-центр