Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Публічна пропозиція (оферта) щодо обслуговування клієнтів ЮО та ФОП на умовах «Правил надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям у ПАТ «КРЕДОБАНК»

26 січня 2017

Шановні Клієнти!

ПАТ «КРЕДОБАНК» (далі — Банк), керуючись чинним законодавством України, повідомляє, що з 01.06.2017 року Банк переходить на обслуговування клієнтів-юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на підставі «Правил надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям у ПАТ «КРЕДОБАНК», затверджених рішенням Правління Банку № 480 від 24.04.2017 року, (далі — Правила), текст яких оприлюднено на офіційному сайті Банку.

Щодо обслуговування Банком діючих клієнтів-юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, повідомляємо, що:

У зв’язку з переходом на комплексне банківське обслуговування відповідно до умов та положень Правил, юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які є діючими клієнтами Банку, з 01.06.2017 року продовжують користуватися послугами Банку відповідно до укладених раніше договорів з урахуванням умов, визначених Правилами.

У разі, якщо юридична особа чи фізична особа-підприємець, яка є діючим клієнтом Банку, до 01.06.2017 року не надасть за офіційним місцезнаходженням Банку (79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78) свою письмову відмову від прийняття Публічної пропозиції (оферти) та/або не розірве укладені та діючі з Банком договори щодо:

  • відкриття та закриття поточних/карткових рахунків та розрахунково-касового обслуговування;
  • купівлі, продажу, обміну (конвертації) іноземної валюти;
  • виконання регулярних платежів;
  • переказу готівки;
  • обслуговування зарплатного проекту;
  • надання послуг з використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк»;
  • виготовлення та використання корпоративних банківських платіжних карток;
  • відкриття та обслуговування вкладних рахунків, розміщення вкладів;
  • обслуговування кредиту (позики, в тому числі поворотної фінансової допомоги) в іноземній валюті від нерезидента;
  • надання в користування індивідуального сейфу, та фактично продовжить користуватись послугами Банку

— згода (акцепт) клієнта на прийняття Публічної пропозиції (оферти) вважається такою, що надана клієнтом та отримана Банком відповідно до вимог чинного законодавства України з 01.06.2017 року (дата акцепту клієнта).

Тобто, фактичне продовження користування послугами Банку після дати акцепту є фактом надання згоди та прийняття діючими клієнтами Банку Публічної пропозиції (оферти).

Таким прийняттям Публічної пропозиції (оферти) клієнт безумовно та в цілому приєднується до умов Правил. При цьому всі вказані вище договори, якщо вони були укладені між клієнтом та Банком до дати акцепту Публічної пропозиції (оферти), вважаються зміненими та продовжують діяти в частині, що не суперечать умовам Правил, які вважаються такими, що з 01.06.2017 року набрали чинності для Банку та всіх юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців-діючих клієнтів Банку, які прийняли (акцептували) Публічну пропозицію (оферту) шляхом фактичного продовження користування послугами Банку.

Оскільки отримання та/або фактичне продовження користування клієнтами з 01.06.2017 року вищенаведеними послугами Банку є повним та безумовним підтвердженням з боку клієнтів щодо прийняття ними Публічної пропозиції (оферти), подальше обслуговування таких клієнтів Банком здійснюється виключно в рамках та на підставі Правил.

У разі отримання Банком від клієнтів до 01.06.2017 року письмової відмови від прийняття Публічної пропозиції (оферти) та обслуговування на запропонованих Банком умовах та нездійснення клієнтом відповідних дій щодо розірвання укладених з Банком договорів, всі укладені з таким клієнтом договори будуть вважатись припиненими з 01.06.2017 року за згодою Сторін.

Публічна пропозиція (оферта) не розповсюджується на правовідносини Банку з юридичними особами та фізичними особами-підприємцями за договорами на здійснення кредитних операцій та іншими договорами про надання банківських послуг, відмінних від тих, перелік яких наведено у цій Публічній пропозиції (оферті). Умови вказаних договорів продовжують діяти до закінчення строку дії такого відповідного укладеного договору та Банк підтверджує виконання відносно них всіх своїх зобов’язань.

Підписатися
Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)