Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Інформаційне повідомлення про конкурс на аудиторські послуги

05 серпня 2020

Інформаційне повідомлення про проведення Конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «КРЕДОБАНК»

АТ «КРЕДОБАНК» (далі - Банк) запрошує аудиторські фірми для участі у Конкурсі з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути обрані (призначені) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку (далі - Конкурс).

До Конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «КРЕДОБАНК».

Фінансова звітність та інша публічна інформація АТ «КРЕДОБАНК» доступна на веб-сайті Банку (https://www.kredobank.com.ua). Кожен учасник Конкурсу має право подати тільки одну конкурсну пропозицію. Валютою конкурсної пропозиції є гривня.

1. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку включає:

1.1. Аудит окремої та консолідованої фінансової звітності Банку та Звіту керівництва за 2020 рік, 2021 рік відповідно до вимог Законів України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», «Про банки і банківську діяльність», нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міжнародних стандартів аудиту, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту (МСА).
1.2. Аудит фінансової звітності Банківської групи «Кредобанк» за 2020 рік, 2021 рік відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України.
1.3. Проведення оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями за 2020 рік, 2021 рік, відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України (включаючи вимоги Постанови Правління НБУ № 141 від 22.12.2017 року «Про затвердження Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України», зі змінами, Рішення Правління НБУ від 28.12.2017 № 848-рш Про затвердження Технічного завдання для здійснення оцінки стійкості банків та банківської системи України, зі змінами.

2. Вимоги до учасника Конкурсу для відбору аудиторської фірми.

2.1. Включення аудиторської фірми до окремого розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, а саме до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
2.2. Досвід роботи аудиторської фірми у сфері аудиту фінансової звітності банків та оцінки якості активів банку, зокрема досвід роботи з банками учасниками міжнародних фінансових груп.
2.3. Наявність бездоганної репутації, відсутність порушень законодавства України претензій, професійної етики та Міжнародних стандартів аудиту.
2.4. Забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності.
2.5. Наявність діючого Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг.
2.6. Професійний досвід аудиторської команди, зокрема партнерів, наявність сертифікатів, посвідчень, необхідних документів на право зайняття аудиторською діяльністю.
2.7. Відсутність обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Банку.
2.8. Відсутність обмежень щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону про аудит.

3. Істотні вимоги для участі в Конкурсі:

3.1. Інформація про команду аудиторів, яка залучається до виконання завдання з аудиту фінансової звітності Банку роботи:
− загальна кількість працівників,
− докладний опис запропонованого складу аудиторів, які будуть проводити аудит, кваліфікації та досвіду (надати копії передбачених законодавством України підтверджуючих документів, сертифікатів).
3.2. Комерційні пропозиції щодо вартості послуг (загальна вартість надання послуг; умови оплати, розрахунок вартості послуг, графік проведення аудиту) з:
— проведення аудиторської перевірки річної окремої та консолідованої фінансової звітності Банку, Звіту про управління та розрахунок вартості послуг, графік проведення аудиту;
— проведення оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України (включаючи вимоги Постанови Правління НБУ № 141 від 22.12.2017 року);

3.3. Досвід роботи на ринку аудиторських послуг та клієнтська база:

— інформація про аудиторську фірму, засновників, керівництво;
— перелік основних клієнтів у фінансовому секторі України, зокрема банків за останні 3 роки;
— перелік інших послуг, які надаються.

4. Перелік необхідних документів для участі в Конкурсі.

4.1. Копія свідоцтва про включення аудиторської фірми до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
4.2. Документи, що підтверджують відсутність (або наявність) в аудиторській фірмі, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність.
4.3. Документи, які підтверджують, що сума винагороди аудиторської фірми, отриманої за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.
4.4. Копія Статуту в останній (діючій) редакції або інший установчий документ.
4.5. Копію рішення засновників про створення юридичної особи, в разі здійснення діяльності на підставі модельного статуту.
4.6. Копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо є його платником).
4.7. Копія Свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо є його платником).
4.8. Витяг з ЄДРПОУ, оформлений відповідного до вимог чинного законодавства.
4.9. Проект договору про надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.
4.10. Документ, який визначає повноваження особи на підписання договору (протокол зборів про призначення директором, наказ про виконання обов’язків директора, довіреність тощо).
4.11. Заповнені форми Банку (Додаток 3 та Додаток 4 до Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності), підтвердні документи до них.
4.12. Інша інформація, яка може бути суттєва та корисна.

5. Графік проведення Конкурсу:

— Термін подачі конкурсних пропозицій складає 14 календарних днів від часу опублікування цього Повідомлення на офіційному веб-сайті Банку.
— Інформування переможця Конкурсу здійснюється після затвердження результатів Конкурсу Наглядовою Радою Банку засобами електронної пошти.
— Оприлюднення результатів конкурсу відбудеться після погодження Національним банком України аудитора на офіційному веб-сайті Банку.

Контактна особа: Гудь Ірина Зіновіївна, директор Департаменту закупівель;
e-mail: izhud@kredobank.com.ua
тел.: 032 297 27 59, моб. тел. (050)3172472.

Надання конкурсних пропозицій здійснюється шляхом надсилання документів (у форматі PDF та MS Word) на електронну пошту контактної особи.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Реквізити АТ «КРЕДОБАНК»
Юридична адреса:
вул. Сахарова, 78
79 026 м. Львів,
Україна

ЄДРПОУ № 9 807 862
МФО 325 365
UA933253650000003619000000001 в АТ «КРЕДОБАНК»
ІПН 98 078 613 028

Голова Комітету з питань контролю витрат і проведення тендерів АТ «КРЕДОБАНК» Є.Я. Шугаєв

Інформаційне повідомлення про проведення Конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності

Підписатися
Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)