Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Політика запобігання конфліктам інтересів

Політика запобігання конфліктам інтересів в АТ «КРЕДОБАНК» та Банківській Групі передбачає встановлення внутрішнього контролю за здійсненням попереджувальних заходів щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів, своєчасне виявлення i контроль цих конфліктів, а також обмеження їх негативного впливу на функціонування банку та його відносин з клієнтами та уникнення ситуацій, пов’язаних з:

  • вчиненням дій або прийняттям рішень керівниками банку, членами колегіальних органів та іншими працівниками банку на користь пов’язаних з ними осіб (в розумінні ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»);
  • використанням інсайдерської інформації керівниками банку та іншими працівниками банку;
  • діловою та публічною діяльністю керівників та інших працівників банку, яка виконується поза банком;
  • службовою залежністю або безпосередньою підконтрольністю родичів;
  • неправомірним прийняттям подарунків чи даруванням подарунків керівникам банку та іншим працівникам банку;
  • обмеженням негативного впливу конфлікту інтересів на діяльність банку/відносини з клієнтами або іншими суб'єктами.

Політика запобігання конфліктам інтересів в АТ «КРЕДОБАНК» та Банківській Групі

Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)