Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Політика запобігання конфліктам інтересів

Політика запобігання конфліктам інтересів в АТ «КРЕДОБАНК» та Банківській Групі передбачає встановлення внутрішнього контролю за здійсненням попереджувальних заходів щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів, своєчасне виявлення i контроль цих конфліктів, а також обмеження їх негативного впливу на функціонування банку та його відносин з клієнтами та уникнення ситуацій, пов’язаних з:

  • вчиненням дій або прийняттям рішень керівниками банку, членами колегіальних органів та іншими працівниками банку на користь пов’язаних з ними осіб (в розумінні ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»);
  • використанням інсайдерської інформації керівниками банку та іншими працівниками банку;
  • діловою та публічною діяльністю керівників та інших працівників банку, яка виконується поза банком;
  • службовою залежністю або безпосередньою підконтрольністю родичів;
  • неправомірним прийняттям подарунків чи даруванням подарунків керівникам банку та іншим працівникам банку;
  • обмеженням негативного впливу конфлікту інтересів на діяльність банку/відносини з клієнтами або іншими суб'єктами.

Уникнення конфлікту інтересів при співпраці суб'єкта оціночної діяльності з банком

Суб'єкт оціночної діяльності, який має намір співпрацювати з банком, інформує банк про відсутність або наявність випадків виникнення конфлікту інтересів між суб'єктом оціночної діяльності та працівниками банку.

Відповідно до умов договору про співпрацю, суб'єкт оціночної діяльності в двотижневий термін інформує банк про зміни, що відбулися в складі осіб, які здійснюють оцінку майна, їх кваліфікаційних ознаках, місцезнаходження та телефони офісу, представництв, філій, складі керівництва та надає оформлені належним чином доповнення до поданих раніше документів або нові документи щодо вказаних змін.

Що означає термін «конфлікт інтересів»?

Згідно зі статтею 2 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки та банківську діяльність» конфлікт інтересів — наявні та потенційні суперечності між особистими інтересами і посадовими чи професійними обов’язками особи, що можуть вплинути на добросовісне виконання нею своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень.

Політика запобігання конфліктам інтересів в АТ «КРЕДОБАНК» та Банківській Групі

Цілодобовий контакт-центр