Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Політика запобігання конфліктам інтересів

Політика запобігання конфліктам інтересів передбачає встановлення внутрішнього контролю за здійсненням попереджувальних заходів щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів, своєчасне виявлення i контроль цих конфліктів, а також обмеження їх негативного впливу на функціонування Банку та його відносин з клієнтами та уникнення ситуацій, пов’язаних з:

  • вчиненням дій або прийняттям рішень керівництвом Банку, членами колегіальних органів та іншими працівниками Банку на користь пов’язаних з ними осіб;
  • використанням інсайдерської інформації керівниками Банку та іншими працівниками Банку;
  • позабанківською діяльністю керівників Банку та інших працівників Банку;
  • наявністю службової взаємозалежності між працівниками, які є близькими особами між собою;
  • неправомірним прийняттям подарунків чи даруванням подарунків керівникам Банку та іншим працівникам Банку.

Політика запобігання конфліктам інтересів в АТ «КРЕДОБАНК»

Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)