Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Аналіз фінансової операції та її учасників

Перелік індикаторів та вимоги до документів

З метою виконання вимог Постанови НБУ № 8 від 2 січня 2019 р. «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції» (надалі — Постанова НБУ № 8), АТ «Кредобанк» зобов’язаний забезпечити всебічний аналіз та перевірку документів (інформації) про валютні операції клієнтів банку або інших осіб (у визначених законодавством випадках) та відомостей про їх учасників, які є підставою для:

 • купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України, на інвестиційні рахунки, поточні рахунки нерезидентів — юридичних осіб, відкриті в Україні;
 • здійснення розрахунків/переказів у гривнях та іноземній валюті за межі України, на інвестиційні рахунки, поточні рахунки нерезидентів — юридичних осіб, відкриті в Україні;
 • здійснення розрахунків/переказів коштів на користь нерезидентів через філії банків, відкриті на території інших держав;
 • зарахування коштів у гривнях та іноземній валюті, що надійшли з рахунків, відкритих в Україні, на інвестиційні рахунки, поточні рахунки нерезидентів — юридичних осіб, відкриті в Україні.

Для якнайшвидшого проведення валютних операцій, просимо Вас при наявності індикатора (ів) сумнівних валютних операції, наведених у Додатку 1 до Постанови НБУ № 8, надавати додаткові документи, перелік яких зазначений нижче, з метою здійснення всебічного аналізу валютної операції. Зверніть особливу увагу до вимог щодо оформлення додаткових документів.

Перелік ризикових держав (територій) операції з резидентами яких підлягають додатковому аналізу (індикатор 42) розміщено тут.

Перелік іноземних банків, діяльність яких може бути пов’язана з проведенням сумнівних валютних операцій (індикатор 43) розміщено тут.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ПАКЕТУ ДОДАТКОВИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ:

1. Документи, що підтверджують структуру власності та дають змогу встановити кінцевого (их) бенефіціарного (их) власника (ів) (Далі — КБВ) [у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників та змісту діяльності всіх сторін зазначених договорів МОЖУТЬ БУТИ:

 • витяг з торгового/комерційного/судового реєстру;
 • установчі документи (Memorandum or Articles of association/By Law);
 • сертифікати акцій (Share certificates);
 • копії трастових декларацій від номінального акціонера (Deed of Trust), декларацій довірчої власності, довіреності, афідевіт тощо.
 • посилання на офіційний інтернет сайт компанії нерезидента, де міститься інформація про структуру власності, КБВ та діяльність нерезидента.

Документи щодо структури власності та КБВ мають містити актуальну інформацію з датою оформлення документу, завірені підписом та печаткою (за наявності) компанії-нерезидента. У документі має бути обов’язково зазначено:

1.1 Якщо засновники — фізичні особи:

 • ПІБ фізичних осіб КБВ;
 • країна постійного місця проживання;
 • часта у статутному капіталі/ прав голосу в юридичній особі.

1.2 Якщо засновники — юридичні особи:

 • найменування;
 • країна реєстрації;
 • частка у статутному капіталі.

інформація про КБВ відповідно до п. 1.1

1.3 У випадку акціонерних товариств потрібно вказати назву фондової біржі, де акції знаходяться у вільному обігу.(Лист від контрагента -нерезидента довільної форми).

Кінцевий бенефіціарний власник (КБВ) — будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) є:

для юридичних осіб — будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, — засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для інших подібних правових утворень — особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

При цьому КБВ не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права;

2. Податкова/фінансова звітність має бути на останню звітну дату та з відмітками відповідного контролюючого органу України про її отримання/прийняття. Також документи засвідчуються підписам керівника/головного бухгалтера підприємства і (за наявності) печаткою підприємства.

3. Документи, які підтверджують факт перебування фізичної особи — отримувача переказу закордоном можуть бути:

 • посвідка на постійне місце проживання, видана органами виконавчої влади іноземної держави (Наприклад, Permanent resident card або Karta stalego pobytu);
 • карта/дозвіл на тимчасове перебування/проживання; (Наприклад, Karta czasowego pobytu)
 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про тимчасове проживання або постійне проживання закордоном;
 • інші документи.

УВАГА!!! Посвідчення водія, видане органами іноземної держави не підтверджує факт постійного перебування/проживання за кордоном.

4. Перелік документів, які дають змогу встановити відповідність суті та розміру фінансових операцій клієнта його фінансовому стану та змісту діяльності.

5. Додаткові документи, які надаються до установи Банку, мають містити актуальну інформацію на дату подання.

* ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06.12.2019р.

6. Копії документів, отриманих від контрагента-нерезидента, мають бути завірені підписом керівника (уповноваженої ним особи) та печаткою (за наявності) контрагента -нерезидента.

7. Документи, складені іноземною мовою (окрім англійської та російської), мають бути перекладені на українську мову. Переклад засвідчується підписом керівника (уповноваженої ним особи) та печаткою (за наявністю) Клієнта або підписом та печаткою уповноваженого перекладача.

8. У випадку наявності інформації про те, що компанія-нерезидент (включаючи їх дочірні та афілійовані компанії) включена до списку Forbes Global 2000, просимо інформувати Банк (лист довільної форми).

Увага!!! Перелік додаткових документів не є вичерпним та визначається Банком з урахуванням суті та мети фінансової операції (намірів здійснення фінансової операції).

Орієнтовний перелік додаткових документів (інформації), для здійснення поглибленого аналізу

Цілодобовий контакт-центр