Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Відкриття та обслуговування рахунку в PKO Bank Polski

[form id=84]

Відкриття рахунку в PKO Bank Polski

Для того, щоб відкрити рахунок в PKO Bank Polski резиденту Польщі необхідно подати:

Реєстраційні документи клієнта:

 • датою видачі не пізніше, ніж 3 місяці до дня подачі в Банк, витяг з Єдиного державного реєстру судових рішень (KRS) або Центрального обліку і інформації про господарську діяльність (CEIDG) залежно від організаційно-правової форми товариства, при чому існує можливість скачати комп’ютерний витяг з KRS (з сайту Міністерства юстиції: ems.ms.gov.pl) або CEIDG (з сайту: prod.ceidg.gov.pl);
 • довідку про присвоєння статистичного ідентифікаційного номера REGON, якщо номера REGON немає у витязі з CEIDG, KRS або в загальнодоступній базі REGON (stat.gov.pl);
 • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків NIP, якщо номера NIP немає у витязі з CEIDG, KRS або в загальнодоступній базі REGON (stat.gov.pl);
 • угода/статут товариства.

Якщо інтереси товариства представляє вповноважена особа:

 • довіреність з нотаріально завіреними підписами.

Формуляри PKO Bank Polski:

 • ідентифікаційна картка;
 • довіреність на обслуговування клієнта в Центрі обслуговування корпоративного клієнта;
 • картка зразків підписів;
 • заявка на інтернет-банкінг iPKO biznes;
 • заява про статус FATCA юридичної особи;
 • довідка-підтвердження статусу податкового резидента.

Для того, щоб відкрити рахунок в PKO Bank Polski нерезиденту Польщі необхідно подати:

Реєстраційні документи клієнта:

 • актуальний витяг з закордонного реєстру комерційних компаній або інший офіційний документ, що містить основну інформацію про нерезидента, його статус, місце реєстрації, представників, при чому термін від дати оформлення або видачі до дати подачі документу на іноземній мові не може бути довший, ніж 6 місяців, завірений шляхом проставлення «апостиля» та перекладений на польську мову присяжним (спеціально уповноваженим) перекладачем Польщі.

Якщо інтереси товариства представляє вповноважена особа:

 • довіреність з нотаріально завіреними підписами, завірена шляхом проставлення «апостиля» та перекладена на польську мову присяжним (спеціально уповноваженим) перекладачем.

Формуляри PKO Bank Polski:

 • ідентифікаційна картка;
 • довіреність на обслуговування клієнта в Центрі обслуговування корпоративного клієнта;
 • картка зразків підписів;
 • заявка на інтернет-банкінг iPKO biznes;
 • заява про статус FATCA юридичної особи;
 • довідка-підтвердження статусу податкового резидента.

Тарифи обслуговування рахунку в PKO Bank Polski

ПослугаКорпоративний клієнтМСБ

Відкриття поточного рахунку в PLN, USD, EUR

0,00

0,00

Обслуговування поточного рахунку в PLN, USD, EUR

120 PLN/місяць для кожного рахунку

0,00 (за умови надходжень на рахунок у поточному календарному місяці в розмірі не менше 50 000 PLN, інакше — 49,00 PLN)*

Плата за «Клієнт-Банк» (iPKO biznes)

200 PLN/місяць

0,00 для 5 користувачів

15 PLN для за кожного наступного користувача

Вартість електронного платежу:

на рахунки в РКО ВР

на рахунки в інших банках


1 PLN

2 PLN

0,00 PLN

0,75 PLN

Вартість паперового платежу:

на рахунки в РКО ВР

на рахунки в інших банках

10 PLN

20 PLN

6 PLN

9 PLN

Внесення готівки PLN
у терміналах самообслуговування0,00 (до 50 тис. PLN в місяць)
на відділенні

0,5% (min 10 PLN)

на рахунки в PKO BP:

до 1200 PLN — 6 PLN

більше 1200 PLN — 0,5%

на рахунки в інших банках: 1% (min 20 PLN)

Внесення готівки USD, EUR

1% (min 10 PLN)

0,5% (min 6 PLN)

Видача готівки

0,2% (min 5 PLN)

0,5% (min 6 PLN)

Купівля валюти

— 

Продаж валюти

— 

— 

Конвертація валюти

— 

— 

Переказ коштів в іноземній валюті (електронний):

перекази PKO Intercompany Payments (до АТ «КРЕДОБАНК»)

35 PLN

35 PLN

платежі в межах зони SEPA (єдина зона платежів в EUR): тільки в EUR, тільки в конкретно визначених країнах та банках

15 PLN

8 PLN

платежі в межах зони ЄЕЗ (європейська економічна зона): тільки в EUR, тільки в конкретно визначених країнах

40 PLN

25 PLN

інші міжнародні платежі

0,2% (min 20 PLN — max 180 PLN)

0,15% (min 25 PLN — max 130 PLN)

Відкриття карткового рахунку

— 

 —

Видача БПК PKO Visa Business Electron в PLN — оплата в рік

40 PLN

Видача БПК PKO Visa Business EUR — оплата в рік

20 EUR

Видача БПК PKO Visa Business USD — оплата в рік

25 USD

Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)