Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Відкриття рахунку ЕСКРОУ

АТ «КРЕДОБАНК» надає послуги з відкриття та обслуговування ескроу рахунку (рахунку умовного зберігання), що призначений для забезпечення механізму розрахунків під час процедури обов’язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи.

ЕСКРОУ рахунок може бути відкритий як клієнтам, так і потенційним клієнтам Кредобанку, які не мають відкритих рахунків та не користуються його послугами.

ЕСКРОУ рахунок відкривається після укладення договору рахунку умовного зберігання (ескроу) та здійснення ідентифікації, верифікації клієнта (емітента) та/або представника/представників клієнта (емітента) згідно з законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та нормативно-правовими актами Національного банку України з питань фінансового моніторингу.

Грошові кошти акціонерам виплачуються у відповідності до Публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у власників акцій. Обов’язковою умовою такої виплати є повна відповідність ідентифікаційних даних акціонера, який зазначений в переліку (реєстрі) акціонерів, документам, що будуть представлені ним чи його представником для отримання коштів.

Зазначені розрахунки з акціонерами проводяться через мережу власних відділень АТ «КРЕДОБАНК» згідно переліку (реєстру) акціонерів, що був отриманий від емітента, акції якої викуповуються у:

  • безготівковій чи готівковій формі — фізичним особам;
  • безготівковій формі — юридичним особам
  • за особистим зверненням акціонера чи його представника.

У разі потреби отримання додаткових консультацій щодо порядку здійснення АТ «КРЕДОБАНК» вищезазначених виплат, просимо звертатись до контакт-центру Кредобанку за телефоном 0 800 500 850 (безкоштовно по Україні).

Цілодобовий контакт-центр