Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

SWIFT-перекази закордон

Регламент

Тип платежу Cut-off-time

Крайній час подачі
платіжного доручення
Надсилання банком платежу
до банка-кореспондента

Для переказів в USD, EUR, CAD:
TOD 13:00* 17:30**
URG 15:00 17:30**
TOМ 16:00 17:30***

Для переказів в EUR, USD на користь клієнтів PKO BP SA:
TOD 15:00* 17:45**
TOМ 16:00 17:30***

Для переказів в PLN на користь клієнтів PKO BP SA:
TOD 13:00* 16:30**
URG 14:30 16:30**
ТOМ 16:00 16:30***

Для переказів в PLN (крім переказів на користь PKO BP SA):
TOD 13:00* 15:30**
URG 13:30 15:30**
ТОМ 16:00 15:30***

Для переказів в RUB, BYR:
TOD 13:00* 16:00**
URG 13:30 16:00**
ТОМ 16:00 16:00***

*-весь час встановлено за «Київським часом»
**-поточний робочий день банка-кореспондента
***-наступний робочий день банка- кореспондента

Платежі в інших валютах, (наприклад AUD, CHF, CZK, GBP, HUF, JPY, та ін.) виконуються на умовах TOM («Завтрашній платіж») або датою купівлі валюти для даного клієнта

Тип платежуОпис
«Звичайний платіж» = TOD (англ.today-сьогодні)Списання коштів з кореспондентського рахунку АТ «КРЕДОБАНК» в день подання
платіжного доручення до встановленого часу сut-off-time
«Терміновий платіж» = URG (англ. urgent — терміновий) Списання коштів з кореспондентського рахунку АТ «КРЕДОБАНК» в день подання
платіжного доручення після встановленого часу cut-off-time з додатковою оплатою
згідно тарифів
«Завтрашній платіж» = TOМ (англ. tomorrow -завтра)Списання коштів з кореспондентського рахунку АТ «КРЕДОБАНК» наступним робочим
днем банку-кореспондента після дати подання платіжного доручення після встановленого
часу cut-off-time (крім термінових платежів)

Банк приймає до виконання платіжні доручення в іноземній валюті за умови:

 1. Достатнього покриття на поточному рахунку клієнта в АТ «КРЕДОБАНК» для здійснення переказу
 2. Поданого клієнтом пакету документів, що є підставою для переказу іноземної валюти та інших необхідних документів для здійснення аналізу фінансової операції та їх учасників

За додатковою консультацією просимо звертатися у відділення Банку!

Основні правила заповнення

 • Всі літери переказу повинні бути набрані лише латинськими літерами.
 • Недопустимі символи для системи SWIFT: %,@,&,*,#,$, ««, №, ;,\, _підкреслення у нижньому регістрі
 • Правильне заповнення поля 50: 50 °F:/2 600 201 234 567 — рахунок відправника

1/VESELKA LTD — назва відправника

2/VESELA STR. 77 — вулиця і номер будинку

3/UA/LVIV 79 026 — код України за ISO, населений пункт та поштовий індекс

7/UA/30 076 239 — код України за ISO та код клієнта за ЄДРПОУ

 • Правильне заповнення поля 57а: Вибираємо опцію А, та в полі ВІС вказуємо SWIFT банку одержувача
 • В полі 70 вказуємо реквізити документа, що є підставою для здійснення переказу, наприклад:

CONTRACT 01/18 DD01.07.2018, INVOICE 56

 • В полі 71А зазначається за чий рахунок сплачуються комісії банків посередників при проходженні переказу, відповідно до умов договору:

OUR — всі комісії за рахунок відправника — відправник сплачує комісії свого банку та банків-посередників

SHA — комісії банку відправника за сплачує відправник, а комісії банків-посередників — сплачуються за рахунок одержувача, тобто стягуються з суми переказу при його виконанні

BEN — всі комісії за рахунок одержувача — комісії банку відправника та банків посередників стягуються з суми переказу при його виконанні

Базовий пакет документів

Базовий пакет для переказу безготівкової іноземної валюти з метою розрахунків за торговою операцією:

 • платіжне доручення в іноземній валюті — надсилаються з використанням системи дистанційного обcлуговування iFobs
 • договір з нерезидентом, оформлений відповідно до вимог законодавства України, в якому передбачені розрахунки у валюті операції та в банківських реквізитах клієнта вказаний поточний рахунок в АТ «КРЕДОБАНК».

Якщо в реквізитах зазначений поточний рахунок, відкритий в іншому уповноваженому банку, то операції за договором будуть обслуговуватись лише після отримання поштою НБУ від іншого уповноваженого банку інформації щодо обсягів купівленої/обміняної/переказаної іноземної валюти, незавершених операцій та інформації з реєстрів митних декларацій для подального обслуговування зовнішньоекономічного договору в АТ «КРЕДОБАНК.
Для цього, клієнт надає згоду в АТ «КРЕДОБАНК» про надання відповідного запиту та дозвіл в інший уповноважений банк на розкриття інформації щодо операцій за зовнішньоекономічним договором. Законодавчо виизначені насутпні терміни подання запиту — 3 робочі дні, надання відповіді — 5 робочих днів з дня отримання запиту.

 • документи, передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків, якщо така форма розрахунків передбачена в договорі

Додаткові документи:

 • Інвойс (рахунок, специфікація, додаткова угода, коносамент) — документи передбачені зовнішньоекономічним договором як невід'ємна частина договору, або документ визначений як підстава для здійснення оплати в тому числі попередньої.
 • Якщо мета переказу іноземної валюти є оплати за фактом поставки нерезидентом продукції з увезенням на територію України, то купівля валюти можлива тільки при наявності інформації про ввезення на територію України продукції, в електронному реєстрі митних декларації, що надійшов на адресу АТ «КРЕДОБАНК» або довідки іншого уповноваженого банку-одержувача реєстру, в якій зазначена вся наявна інформація про митну декларацію із обов’язковим зазначенням суми, що передається на валютний контроль в АТ «КРЕДОБАНК. Така довідка передається іншим уповноваженим банком на адресу АТ «КРЕДОБАНК» виключно з використанням пошти НБУ.
 • Якщо мета переказу іноземної валюти є оплата нерезиденту за фактом отримання послуг (виконання робіт / імпорту прав інтелектуальної власності) — Акт прийому-передачі послуг (робіт / прав інтелектуальної власності) або інші документи, що підтверджують факт надання послуг (робіт, прав інтелектуальної власності)
 • Якщо мета переказу іноземної валюти — для оплати нерезиденту за фактом поставки продукції за межами України (без ввезення) — договір з нерезидентом, який передбачає продаж продукції нерезиденту за межами України та зарахування виручки від її продажу на рахунки резидента в уповноважених банках або документи, що підтверджують потребу використання резидентом продукції для власних потреб за межами України.

Увага! Цей список документів не є вичерпним, залежить від конкретної операції — Банк може вимагати інші документи, передбачені зовнішньоекономічним договором або необхідні для здійснення ним аналізу фінансової операції та їх учасників на виконання вимог 8 постанови НБУ від 2 січня 2019 р. ВАЖЛИВО!

 • Документи складені іноземною мовою, повинні бути перекладені на українську мову (переклад засвідчується особою, яка має офіційний дозвіл на здійснення перекладів) або нотаріально завірені у Україні. Не перекладаються на українську мову документи, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською мовою.
 • Копії документів, повинні бути належним чином завірені підписом клієнта (для юридичних осіб — резидентів — підписом керівника (перший підпис в картці зразків підписів) або іншого керівника клієнта, якому надані повноваження на засвідчення документів згідно розпорядчих документів, і відбитком печатки клієнта (необов'язково) або нотаріально.

  ! Документи, що є підставою для здійснення валютної операції можна надсилати до банку в електронній формі використовуючи систему дистанційного обслуговування iFobs, шляхом сканування з оригіналу документу на паперовому носії інформації, приєднання документу в систему та засвідчення електронно-цифровим підписом.

  Контактні телефони для отримання консультації: (032)2972067, (032)2972074, (032)2972076.

  Перекази з Польщі

  Швидкий та безкоштовний переказ з Польщі в Україну (детальніше), без купи документів та невідомих полів для заповнення — це цілком реально. Все просто і під рукою завдяки унікальній пропозиції від Кредобанку та найкращого банку в Польщі для українців — PKO Bank Polski.

  Що для цього потрібно?

  Все, що вам потрібно — це бути клієнтом та мати рахунок в польських злотих у Кредобанку (наприклад Правильна картка). Переказ з Польщі можна зробити без відкриття рахунку в польському банку.

  Цілодобовий контакт-центр