Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Купівля/обмін іноземної валюти

Чек лист перевірки імпортного договору

1. Реквізити усіх сторін договору:

 • назва, (номер держреєстрації: для Польщі — KRS, NIP; для РФ — ИНН);
 • адреса реєстрації (країна, місто, вулиця, буд.);
 • банківські реквізити Клієнта: обов’язково зазначені реквізити в АТ «КРЕДОБАНК»;
 • банківські реквізити Нерезидента: SWIFT, назва, адреса банку-нерезидента;
 • IBAN або account Нерезидента.

2.Предмет договору:
якщо в даному розділі передбачені документи, що є невід'ємною частиною договору — Клієнт обов’язково повинен подати їх Банк! (додаткові угоди, специфікації, рахунки-фактури тощо).

3. Умови оплати:
якщо Клієнт планує здійснювати попередню оплату — це має бути передбачено умовами договору Клієнт повинен подавати в банк усі документи, які передбачені в договорі для здійснення попередньої оплата чи оплати по факту надання послуг/поставки продукції.

4. Порядок сплати комісій в т. ч. банків-кореспондентів за проходження платежу:
при здійснення переказу іноземної валюти за кордон комісія за переказ проставляється згідно умов договору.

Можливі варіанти:
OUR — всі комісії за рахунок відправника — відправник сплачує комісії свого банку та банків-посередників.
SHA — комісії банку відправника за сплачує відправник, а комісії банків-посередників — сплачуються за рахунок одержувача, тобто стягуються з суми переказу при його виконанні.
BEN — всі комісії за рахунок одержувача — комісії банку відправника та банків посередників стягуються з суми переказу при його виконанні У випадку, коли умовами договору не передбачено порядок сплати комісії, клієнт такий порядок визначає самостійно, проставляючи вид комісії у своєму платіжному дорученні в іноземній валюті.

5. Умови поставки (якщо договір на поставку продукції):
Умови договору повинні давати відповідь на питання: звичайний імпорт чи імпорт без ввезення?
Оскільки:
1) для здійснення операцій з купівлі/переказу іноземної валюти по договору, що передбачає імпорт без ввезення, будуть вимагатись додаткові документи згідно «Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції», затвердженого постановою НБУ № 8 від 02.02.2019 р;
2) для подання звітності в НБУ за операціями з імпорту без ввезення передбачені окремі коди показників.

6. Дата укладення договору та дата терміну дії договору.
! У випадку, коли термін дії договору завершився, а Клієнт має невиконані зобов’язання в частині здійснення оплати за продукцію/послуги, які отримані до дати закінчення терміну дії договору, операції з купівлі/переказу іноземної валюти на виконання таких зобов’язань здійснюють без вимоги подання в банк Додатку до договору про продовження терміну дії.

Регламент

Валютна операціяЧас поданняТермін виконання
Купівля валютидо 10.00 год.з 14.00 до 16.00 год. *
Обмін (конвертація) валютидо 11.00 год.з 14.00 до 16.00 год. *

* наступного робочого дня/ робочого дня, визначеного нормативними актами НБУ, які застосовуються Банком на момент здійснення операції.

Банк приймає до виконання заяви клієнтів за умови

1) достатнього покриття на поточному рахунку клієнта в АТ «КРЕДОБАНК» в національній/іноземній валюті;
2) подання клієнтом пакету документів, що є підставою для купівлі/обміну іноземної валюти та інших необхідних документів для здійснення аналізу фінансової операції та їх учасників згідно 8 постанови НБУ від 2 січня 2019 р.

За додатковою інформацією просимо звертатися до відділення Банку!

Базовий пакет документів

Базовий пакет для переказу безготівкової іноземної валюти з метою розрахунків за торговою операцією:

 • платіжне доручення в іноземній валюті — надсилаються з використанням системи дистанційного обcлуговування iFobs
 • договір з нерезидентом, оформлений відповідно до вимог законодавства України, в якому передбачені розрахунки у валюті операції та в банківських реквізитах клієнта вказаний поточний рахунок в АТ «КРЕДОБАНК».

Якщо в реквізитах зазначений поточний рахунок, відкритий в іншому уповноваженому банку, то операції за договором будуть обслуговуватись лише після отримання поштою НБУ від іншого уповноваженого банку інформації щодо обсягів купівленої/обміняної/переказаної іноземної валюти, незавершених операцій та інформації з реєстрів митних декларацій для подального обслуговування зовнішньоекономічного договору в АТ «КРЕДОБАНК. Банк, в якому обслуговується зовнішньоекономічний договір надає вищезазначену інформацію виключно на запит АТ «КРЕДОБАНК», який надсилається не пізніше третього робочого дня з дня отримання письмового звернення клієнта. В письмовому зверненні клієнт повинен вказати: номер і дату зовнішньоекономічного договору, назву нерезидента, назву та МФО банку в який необхідно надіслати запит.

 • документи, передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків, якщо така форма розрахунків передбачена в договорі

Додаткові документи:

 • Інвойс (рахунок, специфікація, додаткова угода, коносамент) — документи передбачені зовнішньоекономічним договором як невід'ємна частина договору, або документ визначений як підстава для здійснення оплати в тому числі попередньої.
 • Якщо мета купівлі / обміну іноземної валюти є оплати за фактом поставки нерезидентом продукції з увезенням на територію України, то купівля валюти можлива тільки при наявності інформації про ввезення на територію України продукції, в електронному реєстрі митних декларації, що надійшов на адресу АТ «КРЕДОБАНК» або довідки іншого уповноваженого банку-одержувача реєстру, в якій зазначена вся наявна інформація про митну декларацію із обов’язковим зазначенням суми, що передається на валютний контроль в АТ «КРЕДОБАНК. Така довідка передається іншим уповноваженим банком на адресу АТ «КРЕДОБАНК» виключно з використанням пошти НБУ.
 • Якщо мета купівлі / обміну іноземної валюти є оплата нерезиденту за фактом отримання послуг (виконання робіт / імпорту прав інтелектуальної власності) — Акт прийому-передачі послуг (робіт / прав інтелектуальної власності) або інші документи, що підтверджують факт надання послуг (робіт, прав інтелектуальної власності).
 • Якщо мета купівлі / обміну іноземної валюти — для оплати нерезиденту за фактом поставки продукції за межами України (без ввезення) — договір з нерезидентом, який передбачає продаж продукції нерезиденту за межами України та зарахування виручки від її продажу на рахунки резидента в уповноважених банках або документи, що підтверджують потребу використання резидентом продукції для власних потреб за межами України.

Увага! Цей список документів не є вичерпним, залежить від конкретної операції — Банк може вимагати інші документи, передбачені зовнішньоекономічним договором або необхідні для здійснення ним аналізу фінансової операції та їх учасників на виконання вимог 8 постанови НБУ від 2 січня 2019 р.

ВАЖЛИВО!

 • Документи складені іноземною мовою, повинні бути перекладені на українську мову (переклад засвідчується особою, яка має офіційний дозвіл на здійснення перекладів) або нотаріально завірені у Україні. Не перекладаються на українську мову документи, складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.
 • Копії документів, повинні бути належним чином завірені підписом клієнта (для юридичних осіб — резидентів — підписом керівника (перший підпис в картці зразків підписів) або іншого керівника клієнта, якому надані повноваження на засвідчення документів згідно розпорядчих документів, і відбитком печатки клієнта (необов'язково) або нотаріально.

! Документи, що є підставою для здійснення валютної операції можна надсилати до банку в електронній формі використовуючи систему дистанційного обслуговування iFobs, шляхом сканування з оригіналу документу на паперовому носії інформації, приєднання документу в систему та засвідчення електронно-цифровим підписом.

Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)