Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Документи для актуалізації даних

В зв’язку із актуалізацією даних банком щодо клієнта, в тому числі ідентифікаційних даних (актуалізації, шляхом отримання документального підтвердження наявності (відсутності) змін у них), чекаємо на актуальні документи щодо ідентифікації та вивчення юридичної особи, дистанційно.

Актуалізація даних клієнта — фізичної особи підприємця дистанційно:

  • Якщо паспортні дані не змінювалися (в тому числі не відбувалися зміни, пов’язані з досягненням 25-и чи 45-и річного віку):
  1. Заповнити форму опитувальника клієнта фізичної особи/фізичної особи підприємця та додаток до опитувальника. Завірити документи КЕП.
  2. Завірити КЕП копію всіх сторінок паспорта (вигляді книжечки) чи обидвох сторін ІД-картки та довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру.
  3. Здійснити відправку документів п.1−2 разом з файлом підпису у банк через iFOBS керуючись інструкцією.
  • Якщо паспортні дані змінювалися:
  1. Заповнити форму опитувальника клієнта фізичної особи/фізичної особи підприємця та додаток до опитувальника. Завірити документи КЕП.
  2. Здійснити відправку документа разом з файлом підпису у банк через iFOBS керуючись інструкцією.
  3. Для надання інформації щодо актуального паспортного документа, завітайте у банк. При собі потрібно мати паспорт та довідку про присвоєння індивідуального податкового номеру.

Актуалізація даних клієнта — юридичної особи дистанційно:

1. Заповнити форму опитувальника клієнта — юридичної особи та додаток до опитувальника (обов'язковий для заповнення для всіх клієнтів ФОП, ЮО), а також:

— додаток до опитувальника для неприбуткової організації— є обов’язковим до заповнення для клієнтів, які є неприбутковими відповідно до чинного законодавства (громадські організації, благодійні організації тощо);

— додаток до опитувальника для НФОР — є обов’язковим до заповнення для небанківських надавачів платіжних послуг (фінансові компанії, страхові компанії тощо);

2. Завірити документи КЕП представника кієнта, що має повноваження розпорядника (право підпису).

3. Підготувати актуальні документи (схематичне зображення структури власності, фінансову звітність підприємства на останню звітну дату (з відміткою контролюючого органу про її отримання) та інші документи, які зазнали змін (установчий документ, протоколи/накази про призначення посадових осіб тощо) завірити їх КЕП представника клієнта, що має повноваження розпорядника (право підпису).

4. Здійснити відправку документа разом з файлом підпису у банк через iFOBS, керуючись інструкцією.

5. В зручний час, усім особам, що мають право розпорядчого підпису, завітати до відділення банку з паспортом та довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду.

Цілодобовий контакт-центр