Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Для юридичної особи

Перелік документів для відкриття рахунку юридичній особі — резиденту:

 • Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту, засновницького договору, установчого акта/положення). Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають. Юридичні особи, які створені/діють на підставі модельного статуту подають копію рішення про їх створення (в якому має бути зазначено відомості про найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту), або провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками;

При поданні оригіналу рішення, копія засвідчується уповноваженим працівником банку;

 • Документи, що підтверджують повноваження представників клієнта (накази, протокол, рішення засновників, довіреності тощо);
 • Паспорт або інший документ, що посвідчує особу представника;
 • Документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків особи — представника;
 • Опитувальник представника клієнта;
 • Перелік осіб, які мають право розпоряджатись рахунком;
 • Опитувальник клієнта — юридичної особи;
 • Додаток до опитувальника — є обовязковими для заповнення для всіх клієнтів ФОП, ЮО, а також:

— додаток до опитувальника для неприбуткової організації— є обов’язковим до заповнення для клієнтів, які є неприбутковими відповідно до чинного законодавства (громадські організації, благодійні організації тощо);

— додаток до опитувальника для НФОР — є обов’язковим до заповнення для небанківських надавачів платіжних послуг (фінансові компанії, страхові компанії тощо);

 • Схематичне зображення структури власності;
 • Документи щодо вивчення клієнта (фінансова звітність на останню звітну дату, з відмітками контролюючого органу про отримання; інші документи на вимогу Банку — за потреби);
 • Заяву про відкриття поточного рахунку.

Перелік документів для відкриття рахунку відокремленому підрозділу:

 • Паспорт або інший документ, що посвідчує особу — представника;
 • Документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків особи — представника;
 • Перелік осіб, які мають право розпоряджатись рахунком;
 • Клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) про відкриття рахунку із зазначенням номера Поточного рахунку юридичної особи та найменування Банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску;
 • Документи щодо вивчення клієнта (фінансова звітність на останню звітну дату, з відміткою контролюючого органу про отримання; інші документи на вимогу Банку — за потреби);
 • Схематичне зображення структури власності;
 • Копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ;
 • Заяву про відкриття поточного рахунку;
 • Опитувальник клієнта — юридичної особи;
 • Опитувальник представника клієнта;
 • Додаток до опитувальника — є обовязковими для заповнення для всіх клієнтів ФОП, ЮО, а також:

  — додаток до опитувальника для неприбуткової організації— є обов’язковим до заповнення для клієнтів, які є неприбутковими відповідно до чинного законодавства (громадські організації, благодійні організації тощо);

  — додаток до опитувальника для НФОР — є обов’язковим до заповнення для небанківських надавачів платіжних послуг (фінансові компанії, страхові компанії тощо);

  • Лист (довільної форми), у якому вказано інформацію щодо контролюючого органу, у якому відокремлений підрозділ взятий на облік як платник податків.
  Цілодобовий контакт-центр