Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Депозитарні послуги

АТ «КРЕДОБАНК» запрошує на депозитарне обслуговування та пропонує:

Для інвесторів:

  • відкриття та ведення рахунків у цінних паперах (фізичним та юридичним особам, резидентам та нерезидентам, інститутам спільного інвестування із приватним розміщенням)
  • забезпечення розрахунків за біржовими угодами на рахунках інвесторів або через узагальнюючий транзитний рахунок торгівця цінними паперами
  • здійснення операцій з ОВДП (облігаціями внутрішніх державних позик) та муніципальними облігаціями через депозитарій Національного Банку України
  • для фізичних осіб — безкоштовний облік недержавних цінних паперів
  • інформаційно-консультаційна підтримка операцій з цінними паперами

Для торгівців цінними паперами:

  • забезпечення розрахунків за біржовими угодами на рахунках інвесторів або через узагальнюючий транзитний рахунок торгівця цінними паперами

Переваги співпраці із Депозитарною установою АТ «КРЕДОБАНК»:

  • швидке та висококваліфіковане обслуговування операцій з цінними паперами
  • індивідуальний підхід до кожного клієнта
  • лояльні тарифи на депозитарні послуги
  • повна конфіденційність

АТ «КРЕДОБАНК» здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ № 286 595 від 10 жовтня 2013 року, термін дії з 12.10.2013 р. необмежений

Реквізити депозитарної установи:

АТ «КРЕДОБАНК»
ЄДРПОУ 09 807 862
МДО 301 515
Рахунок в НДУ 100 024-UA30301515

Контакти:

АТ «КРЕДОБАНК»
Відділ депозитарної діяльності
Департаменту контролю ліквідності та цінних паперів
79 026, м. Львів, вул. Сахарова, 78
Тел./факс (032) 297−23−12
e-mail: custody@kredobank.com.ua

Цілодобовий контакт-центр