Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Реквізити Картки

На лицьовому боці Картки розміщені:

1. Ім'я та прізвище держателя Картки. Розташовані в нижній частині Картки під датою терміну дії Картки. На неперсоніфікованих картках прізвище та ім`я держателя Картки відсутні.

2. Назва/ код структурного підрозділу Банку, що випустив Картку. По корпоративних/зарплатних Картках можливе нанесення назви підприємства/Організації.

3. Термін дії Картки. Вказується нижче від номера Картки. Як правило, термін дії Картки позначає дату закінчення строку її дії (наприклад, 01/10, — це означає, що Картка дійсна до останнього дня січня 2010 року). Інколи термін дії складається з дати початку і дати закінчення строку дії Картки. Картка закінчує свою дію в 00 годин першого дня місяця, що буде наступним за вказаним на Картці.

4. Логотип МПС Visa International, Mastercard Europe (Maestro) розташований в правому верхньому або нижньому куті Картки. Логотип Mastercard: два пересічні кола червоного та жовтого кольорів з написом Mastercard білого кольору: обов`язковий для всіх карток Mastercard. Логотип Maestro: два пересічні кола синього та червоного кольорів з написом Maestro білого кольору, що нанесений на їх фоні обов`язковий для всіх карток Maestro.

5. Номер Картки. Номер карток Visa завжди починається з цифри «4», карток Mastercard — з цифри «5», Maestro — з цифри «6» і складаються з 16 цифр. Останні чотири цифри номера Картки у Карток підвищеного класу (Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Gold, Visa Gold, Mastercard Platinum) ембосовані на голограмі.

6. Для карток підвищеного класу (Mastercard Electronic, Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Gold, Visa Gold, Mastercard Platinum) голограма:

МПС Visa International — зображення голуба у польоті. Голограма невідчутна на дотик

МПС Mastercard Europe — зображення двох півкуль, що перехрещуються.

Голограма невідчутна на дотик.

На зворотньому боці Картки розміщені:

1. Магнітна смуга — розміщена у верхній частині Картки. На магнітній смузі розміщена службова інформація, яка зчитується спеціальним пристроєм під час проведення операцій з Карткою.

2. Місце для підпису — місце для зразка підпису держателя Картки (AUTHORIZED SIGNATURE).Підпис повинен бути виконаний чітко кульковою ручкою.

3. 4 останні цифри номера Картки розміщені ліворуч на смузі для підпису.

4. CVV2/CVC2 код — використовується як засіб додаткової ідентифікації під час розрахунків Карткою в мережі Інтернет та/або допомога при здійсненні замовлень товарів і послуг телефоном або поштою, розміщений праворуч на смузі для підпису.

5. Нижче від зразка підпису держателя Картки вказано, що Картка є власністю банку-емітента і може бути використана тільки тією особою, чиє ім'я ембосовано на зовнішньому боці Картки.

6. Телефон служби цілодобової клієнтської підтримки — номер телефону за яким держатель Картки може звернутись до Банку та отримати будь-яку консультацію щодо використання Картки, а також необхідну допомогу.

Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)