Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Тарифні пакети

[form id=33]

Для корпоративних клієнтів

Тарифні пакети для корпоративних клієнтів (діють з 01.01.2024)

АТ «Кредобанк» пропонує наступні тарифні пакети:

 1. «Бізнес онлайн» — надає змогу відкрити рахунок та розпочати співпрацю з Кредобанком на вигідних умовах.
 2. Новим корпоративним клієнтам-резидентам (крім бюджетних установ), які відкривають в банку перший поточний рахунок, а також діючим корпоративним клієнтам-резидентам (крім бюджетних організацій):
  • «Корпоративний» — з пріоритетом розрахункового обслуговування в національній валюті;
  • «Корпоративний+» — для широкого спектру операцій з розрахункового та готівкового обслуговування в національній та іноземній валютах.
 3. Бюджетним організаціям — пакет для бюджетних організацій.
 4. Нерезидентам — пакет для корпоративних клієнтів-нерезидентів.
 5. Новим та діючим корпоративним клієнтам-резидентам — загальний тарифний пакет для корпоративних клієнтів — резидентів.

Особливості тарифних пакетів:

1. Продаж тарифного пакету:

 • для нового клієнта: укладання договору банківського рахунку та зазначення клієнтом назви тарифного пакету в заяві про відкриття поточного рахунку;
 • для діючого клієнта: подання заяви про зміну тарифного пакету.

2. Обслуговування всіх поточних рахунків клієнта здійснюється за одним тарифним пакетом.

3. Термін (строк) обслуговування за тарифним пакетом — на строк дії договору банківського рахунку.

4. Зміна тарифного пакету з ініціативи клієнта:

 • корпоративний клієнт-резидент (крім бюджетної організації) може ініціювати зміну діючого тарифного пакету (згідно заяви про зміну тарифного пакету) на один з будь-яких інших тарифних пакетів: «Корпоративний», «Корпоративний +», загальний тарифний пакет для корпоративних клієнтів-резидентів;
 • бюджетна організація може ініціювати зміну тарифного пакету (згідно заяви про зміну тарифного пакету) із загального тарифного пакету для корпоративних клієнтів-резидентів на тарифний пакет для бюджетних організацій, або навпаки.

5. Дострокове припинення терміну обслуговування клієнта за обраним тарифним пакетом можливе в наступних випадках:

 • несплати клієнтом до кінця поточного місяця щомісячної плати за обслуговування за тарифним пакетом «Корпоративний», «Корпоративний+»;
 • анулювання діючого тарифного пакету за рішенням уповноваженого органу банку;
 • за згодою сторін або в інших випадках, передбачених законодавством та/або договірними умовами.

Після завершення строку обслуговування за обраним тарифним пакетом, банк самостійно переводить клієнта на загальний тарифний пакет для корпоративних клієнтів-резидентів.

6. Банк має право самостійно встановлювати та змінювати тарифи в будь-якому тарифному пакеті.

За більш детальною інформацією просимо звернутися до найближчого відділення банку.

* Термін обслуговування клієнтів корпоративного бізнесу на тарифному пакеті «Бізнес онлайн» не може перевищувати 4 календарних місяці з моменту реєстрації в системі банку. Закінченням календарного місяця вважається останній день поточного місяця. Після закінчення строку дії тарифного пакету та у випадку відсутності заяви про перехід на інший тарифний пакет, обслуговування буде здійснюватися на загальному тарифному пакеті. Строк обслуговування на тарифному пакеті «Бізнес онлайн» не може бути продовжений.

Цілодобовий контакт-центр