Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Тарифні пакети

[form id=33]

Для корпоративних Клієнтів

Тарифні пакети для корпоративних клієнтів (діють з 03.08.2020)

АТ «КРЕДОБАНК» пропонує наступні Тарифні пакети:

1. Новим корпоративним клієнтам-резидентам (крім бюджетних установ), які відкривають в банку перший поточний рахунок:

  • «Корпоративний» — з пріоритетом розрахункового обслуговування в національній валюті;
  • «Корпоративний+» — для широкого спектру операцій з розрахункового та готівкового обслуговування в національній та іноземній валютах.

2. Бюджетним організаціям — пакет для бюджетних організацій.

3. Нерезидентам — пакет для корпоративних клієнтів-нерезидентів.

4. Загальний тарифний пакет для корпоративних клієнтів-резидентів.

Особливості Тарифних пакетів:

1. Продаж Тарифного пакету:

  • для нового клієнта: укладання договору банківського рахунку та зазначення клієнтом назви тарифного пакету в Заяві про відкриття поточного рахунку;
  • для діючого клієнта: подання заяви про зміну тарифного пакету.

2. Обслуговування всіх поточних рахунків клієнта здійснюється за одним тарифним пакетом.

3. Термін (строк) обслуговування за тарифним пакетом — на строк дії договору банківського рахунку.

4. Зміна тарифного пакету з ініціативи клієнта:

  • протягом всього строку обслуговування клієнта за тарифним пакетом «Корпоративний» чи «Корпоративний+», клієнт може ініціювати його зміну (згідно заяви про зміну тарифного пакету) на один з інших тарифних пакетів: «Корпоративний», «Корпоративний+», Загальний тарифний пакет для корпоративних клієнтів-резидентів.

5. Дострокове припинення терміну обслуговування клієнта за обраним тарифним пакетом можливе в наступних випадках:

  • несплати клієнтом до кінця поточного місяця щомісячної плати за обслуговування за тарифним пакетом «Корпоративний», «Корпоративний+»;
  • анулювання діючого тарифного пакету за рішенням уповноваженого органу банку;
  • за згодою сторін або в інших випадках, передбачених законодавством та/або договірними умовами.

Після завершення строку обслуговування за обраним тарифним пакетом, банк самостійно переводить клієнта на загальний тарифний пакет для корпоративних клієнтів-резидентів.

6. Банк має право самостійно встановлювати та змінювати тарифи в будь-якому тарифному пакеті.

За більш детальною інформацією просимо звернутися до найближчого відділення банку.

Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)