Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Тарифні пакети

[form id=33]

Для корпоративних Клієнтів

Тарифні пакети для корпоративних клієнтів

ПАТ «КРЕДОБАНК» пропонує наступні Тарифні пакети:

1. Новим корпоративним Клієнтам-резидентам (крім бюджетних установ), які відкривають в Банку перший поточний рахунок:

  • «Maxi-korpo (Базовий + Актив)» — з пріоритетом розрахункового обслуговування в національній валюті;
  • «Maxi-korpo (Комплексний)» — для широкого спектру операцій з розрахункового та готівкового обслуговування в національній та іноземній валютах.

2. Бюджетним організаціям — Пакет для бюджетних організацій.

3. Нерезидентам — Пакет для корпоративних клієнтів-нерезидентів.

4. Загальний Тарифний пакет для корпоративних клієнтів-резидентів.

Особливості Тарифних пакетів:

1. Продаж Тарифного пакету:

  • для нового Клієнта: укладання Договору банківського рахунку та зазначення Клієнтом назви Тарифного пакету в Заяві про відкриття поточного рахунку;
  • для діючого Клієнта: подання Заяви про зміну Тарифного пакету.

2. Обслуговування всіх поточних (в т. ч. карткових) рахунків Клієнта здійснюється за одним Тарифним пакетом.

3. Термін (строк) обслуговування за Тарифним пакетом — на строк дії Договору банківського рахунку.

4. Зміна Тарифного пакету з ініціативи Клієнта:

  • протягом всього строку обслуговування Клієнта за одним з Тарифних пакетів «Maxi-korpo» він може ініціювати його зміну (згідно Заяви про зміну Тарифного пакету) на один з інших Тарифних пакетів «Maxi-korpo» або на Загальний Тарифний пакет для корпоративних клієнтів-резидентів.

5. Дострокове припинення терміну обслуговування Клієнта за обраним Тарифним пакетом можливе в наступних випадках:

  • несплати Клієнтом до кінця поточного місяця щомісячної плати за обслуговування по Тарифному пакету «Maxi-korpo»;
  • анулювання діючого Тарифного пакету за рішенням уповноваженого органу Банку;
  • за згодою сторін або в інших випадках, передбачених законодавством та/або договірними умовами.

Після завершення строку обслуговування за обраним Тарифним пакетом, Банк самостійно переводить Клієнта на Загальний Тарифний пакет для корпоративних клієнтів-резидентів.

6. Банк має право самостійно встановлювати та змінювати тарифи в будь-якому Тарифному пакеті.

За більш детальною інформацією просимо звернутися до найближчого відділення Банку.

Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)