Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Інкасо | Корпоративним клієнтам

Інкасо —  розрахункова операція, за допомогою якої банк за інкасовим дорученням клієнта отримує на підставі розрахункових документів належні клієнту кошти від платника за відвантажені на адресу платника товарно-матеріальні цінності та надані послуги та зараховує ці кошти на рахунок клієнта у банку.

[form id=278]

Банк обслуговує експортне та імпортне документарне інкасо в іноземній валюті, яке використовується клієнтами для розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами. Ми пропонуємо клієнтам використовувати цю форму розрахунків лише з тими контрагентами, які мають хорошу ділову репутацію з підтвердженням тривалих бездоганних торгових стосунків.

При проведенні розрахунків за документарним інкасо, банк передає імпортеру документи лише після їх оплати або акцепту векселя, мінімізуючи таким чином, до моменту завершення розрахунків, ризик втрати експортером свого товару. Водночас, в інтересах імпортера оплата відбудеться за фактично поставлений/відправлений товар, що підтверджують, надані в банк товаророзпорядчі документи.

Щоб оформити розрахунки за інкасо:

  • додайте до контракту умови платежу, що передбачають розрахунки з інкасо;
  • зверніться у будь-яке відділення Кредобанку;
  • заповніть інкасове доручення;
  • подайте документи для відправки до інкасуючого банку.

Тарифи за документарним інкасо для корпоративних клієнтів Кредобанку:

1Оформлення інкасового доручення і відправка документів
на інкасоабо передача клієнту документів отриманих по
інкасо проти платежу/акцепту:
0,15% від суми
мін. 25 USD — макс. 300 USD
2Зміна умов інкасового доручення або авізування змін до інкасо:25 USD
3Здійснення, за дорученням клієнта, запиту по інкасо:25 USD

З переліком усіх відділень Кредобанку можна ознайомитись за посиланням.

Цілодобовий контакт-центр