Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Гарантії | Корпоративним клієнтам

[form id=76]

Банківські гарантії — зручний механізм розрахунків у національній та іноземних валютах.

Банківська гарантія — це зобов’язання банку виплатити бенефіціару (особі, на користь якої надана гарантія) певну грошову суму у випадку невиконання принципалом за гарантією (особою, що є боржником перед бенефіціаром) своїх зобов’язань перед бенефіціаром.

Гарантія видається в підтвердження платоспроможності клієнта або своєчасного виконання ним зобов’язань за контрактами/договорами.

Переваги:

 • мінімізація ризиків, безпека в проведенні розрахунків та виконанні контрактних зобов’язань;
 • гарантія виконання зобов’язань за клієнта;
 • суттєва економія витрат порівняно із традиційним кредитуванням.

Особливістю гарантії є підтвердження гарантій першокласними банками (видача гарантій іноземними банками-кореспондентами за поданням АТ «КРЕДОБАНК»).

Види гарантій, які ви можете оформити в Кредобанку:

 1. Платіжна — виконання клієнтом платіжних зобов’язань перед торговим партнером (бенефіціаром), передбачених відповідним контрактом/договором
 2. Для фірм туристичної діяльності — виконання клієнтом своїх зобов’язань перед туристами відповідно до договору на туристичне обслуговування
 3. Повернення авансового платежу — повернення клієнтом раніше отриманої суми авансового платежу від торгового партнера (бенефіціара), у випадку невиконання зобов’язань по контракту/договору
 4. Виконання договірних зобов’язань — виконання клієнтом своїх зобов’язань перед замовником робіт/послуг (бенефіціаром), передбачених контрактом/договором
 5. Тендерна — виконання клієнтом тендерних зобов’язань перед замовником тендеру
 6. Повернення кредиту — виконання клієнтом своїх зобов’язань перед кредитором щодо своєчасного погашення кредитної заборгованості

За резидентністю бенефіціара (особа, на користь якої надається гарантія) гарантія може бути міжнародна (надається на користь бенефіціара-нерезидента) та внутрішня (надається на користь бенефіціара-резидента).

Кредобанк пропонує наступні гарантії:

 • пряма гарантія — гарантія банку на користь бенефіціара;
 • непряма гарантія (контргарантія) — банк клієнта (покупця) звертається в іноземний (або український) банк з проханням надати гарантію на користь бенефіціара.

Щоб отримати банківську гарантію:

 • оберіть тендер, умовами якого передбачено надання тендерної гарантії, або додайте до торговельного контракту умови, що передбачають надання гарантії платежу, повернення авансу або виконання інших умов контракту;
 • зверніться у регіональний корпоративний центр Кредобанку;
 • подайте документи для отримання гарантії.

Перегляньте тарифи за гарантіями для корпоративних клієнтів Кредобанку

Цілодобовий контакт-центр