Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Акредитиви | Корпоративним клієнтам

[form id=152]

Ще одним зручним механізмом розрахунків між партерами, є акредитиви, які можуть бути виконані за рахунок ваших коштів або кредитних ресурсів Кредобанку.

Акредитив — форма безготівкових розрахунків, за якої клієнт-заявник акредитиву доручає банку, що його обслуговує виконати платіж бенефіціару (постачальнику) за товари, виконані роботи чи надані послуги.

Як правило, така форма розрахунку притаманна партнерам, які розпочинають свою співпрацю або мають на меті безпечно оплатити за зовнішньоекономічними контрактами.

Переваги:

 • Тверде та надійне забезпечення платежу, отримане до початку відвантаження товару тощо, що мінімізує ризики невиконання контрактних зобов’язань.
 • Вибір оптимальних умов розрахунків та можливість уникнення авансових платежів.
 • Суттєва економія витрат порівняно із традиційним кредитуванням, можливість отримання короткострокового фінансування.

Особливостями акредитивів є вигідні умови фінансування виплат по акредитивах та великий різновид акредитивів.

Акредитив може бути покритий за рахунок власних коштів клієнта (покритий акредитив) або за рахунок кредитних ресурсів банку (непокритий акредитив).

Що потрібно для відкриття покритого акредитива?

 1. Додати до торговельного контракту умови, що передбачають акредитивну форму розрахунків;
 2. Звернутись до регіонального корпоративного центру Кредобанку;
 3. Подати заяву на відкриття акредитива та торговельний контракт;
 4. Відкрити рахунок покриття та перерахувати кошти.

Що потрібно для відкриття непокритого акредитива?

 1. Додати до торговельного контракту умови, що передбачають акредитивну форму розрахунків;
 2. Звернутись до регіонального корпоративного центру Кредобанку;
 3. Подати документи, що необхідні для прийняття Кредобанком рішення про відкриття непокритого акредитива.

Види акредитів для корпоративних клієнтів, які ви можете оформити в Кредобанку:

 1. Відкличний — може бути змінений або анульований банком-емітентом за дорученням свого клієнта-покупця без додаткової на це згоди експортера.
 2. Безвідкличний — не може бути анульований чи змінений до завершення терміну його дії, без попередньої згоди бенефіціара-продавця.
 3. Підтверджений — банк-емітент доручає іншому банку взяти безпосередню участь в операції шляхом надання бенефіціару власного зобов’язання оплати, аналогічного зобов’язанням банка-емітента.
 4. Непідтверджений — бенефіціар отримує зобов’язання оплати лише банка-емітента.
 5. Трансферабельний — бенефіціар може перевести такий акредитив на інших осіб/постачальників.
 6. Револьверний — сума акредитиву автоматично поновлюється після здійснення оплати.
 7. Резервний (Stand-By Letter of Credit) — виконує роль банківської гарантії.

За шляхом виконання:

 • негайний платіж — у випадку пред’явлення відповідних документів — негайно;
 • відстрочений платіж — на визначену в умовах дату;
 • акцепт — замість зарахування коштів, банк — платник акцептує вексель/тратту;
 • негоціація — викуп негоціюючим банком векселів/тратт, виставлених на банк — емітент чи підтверджуючий банк.

Перегляньте тарифи за акредитивами для корпоративних клієнтів Кредобанку

Цілодобовий контакт-центр