Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Купівля/обмін іноземної валюти

Чек лист перевірки імпортного договору

1. Реквізити усіх сторін договору: назва, (номер держреєстрації: для Польщі — KRS, NIP) адреса реєстрації (країна, місто, вулиця, будинок) банківські реквізити клієнта: обов’язково зазначені реквізити в АТ «КРЕДОБАНК» банківські реквізити нерезидента: SWIFT, назва, адреса банку-нерезидента IBAN або account нерезидента.

2.Предмет договору: якщо в цьому розділі передбачені документи, що є невід'ємною частиною договору — клієнт обов’язково повинен подати їх банк! (додаткові угоди, специфікації, рахунки-фактури тощо).

3. Умови оплати: якщо клієнт планує здійснювати попередню оплату — це має бути передбачено умовами договору, клієнт повинен подавати в банк усі документи, які передбачені в договорі для попередньої оплати чи оплати по факту надання послуг/поставки продукції.

4. Порядок сплати комісій зокрема банків-кореспондентів за проходження платежу: при здійсненні переказу іноземної валюти за кордон комісія за переказ проставляється згідно з умовами договору.

Можливі варіанти: OUR — всі комісії за рахунок відправника — відправник сплачує комісії свого банку та банків-посередників; SHA — комісії банку відправника сплачує відправник, а комісії банків-посередників — сплачуються за рахунок одержувача, тобто стягуються з суми переказу при його виконанні; BEN — всі комісії за рахунок одержувача — комісії банку відправника та банків посередників стягуються з суми переказу при його виконанні У випадку, коли умовами договору не передбачено порядок сплати комісії, клієнт такий порядок визначає самостійно, проставляючи вид комісії у своєму платіжному дорученні в іноземній валюті.

5. Умови поставки (якщо договір на поставку продукції): умови договору повинні давати відповідь на питання: звичайний імпорт чи імпорт без ввезення, оскільки:

 1. для здійснення операцій з купівлі/переказу іноземної валюти по договору, що передбачає імпорт без ввезення, будуть вимагатись додаткові документи згідно з «Положенням про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції», затвердженого постановою НБУ № 8 від 02.02.2019 р.;
 2. для подання звітності в НБУ за операціями з імпорту без ввезення передбачені окремі коди показників.

6. Дата укладення договору та дата терміну дії договору: у випадку, коли термін дії договору завершився, а клієнт має невиконані зобов’язання щодо здійснення оплати за продукцію/послуги, які отримані до дати закінчення терміну дії договору, операції з купівлі/переказу іноземної валюти на виконання таких зобов’язань здійснюють без вимоги подання в банк додатку до договору про продовження терміну дії.

Регламент

Валютна операціяЧас поданняТермін виконання
Купівля валютидо 10:00з 14:00 до 16:00 *
Обмін (конвертація) валютидо 12:00 — при поданні заяви в онлайн-банкінгу KredoBank
до 11:45 — при поданні заяви у відділенні банку
з 14:00 до 16:00 *

* наступного робочого дня/робочого дня, визначеного нормативними актами НБУ, які застосовуються банком на момент здійснення операції.

Банк приймає до виконання заяви клієнтів за умови:

 1. достатнього покриття на поточному рахунку клієнта в АТ «КРЕДОБАНК» в національній/іноземній валюті;
 2. подання клієнтом пакету документів, що є підставою для купівлі/обміну іноземної валюти та інших необхідних документів для здійснення аналізу фінансової операції та їх учасників згідно з постановою НБУ № 8 від 02.01.2019р.

Контактні телефони для отримання консультації: (032)2972067, (032)2972074, (032)2972076.

Базовий пакет документів

Базовий пакет для переказу безготівкової іноземної валюти для розрахунків за торговою операцією:

 • платіжне доручення в іноземній валюті — надсилаються з використанням системи дистанційного обcлуговування iFOBS;
 • договір з нерезидентом, оформлений відповідно до вимог законодавства України, в якому передбачені розрахунки у валюті операції та в банківських реквізитах клієнта вказаний поточний рахунок в АТ «КРЕДОБАНК».

Якщо в реквізитах зазначений поточний рахунок, відкритий в іншому уповноваженому банку, то операції за договором будуть обслуговуватись лише після отримання поштою НБУ від іншого уповноваженого банку інформації щодо обсягів купівленої/обміняної/переказаної іноземної валюти, незавершених операцій та інформації з реєстрів митних декларацій для подального обслуговування зовнішньоекономічного договору в АТ «КРЕДОБАНК. Банк, в якому обслуговується зовнішньоекономічний договір надає вищезазначену інформацію виключно на запит АТ «КРЕДОБАНК», який надсилається не пізніше третього робочого дня з дня отримання письмового звернення клієнта. В письмовому зверненні клієнт повинен вказати: номер і дату зовнішньоекономічного договору, назву нерезидента, назву та МФО банку в який необхідно надіслати запит.

 • документи, передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків, якщо така форма розрахунків передбачена в договорі.

Додаткові документи:

 • інвойс (рахунок, специфікація, додаткова угода, коносамент) — документи передбачені зовнішньоекономічним договором як невід'ємна частина договору, або документ визначений як підстава для здійснення оплати в тому числі попередньої;
 • якщо мета купівлі/обміну іноземної валюти є оплати за фактом поставки нерезидентом продукції з увезенням на територію України, то купівля валюти можлива тільки при наявності інформації про ввезення на територію України продукції, в електронному реєстрі митних декларації, що надійшов на адресу АТ «КРЕДОБАНК» або довідки іншого уповноваженого банку-одержувача реєстру, в якій зазначена вся наявна інформація про митну декларацію із обов’язковим зазначенням суми, що передається на валютний контроль в АТ «КРЕДОБАНК. Така довідка передається іншим уповноваженим банком на адресу АТ «КРЕДОБАНК» виключно з використанням пошти НБУ;
 • якщо мета купівлі/обміну іноземної валюти є оплата нерезиденту за фактом отримання послуг (виконання робіт/імпорту прав інтелектуальної власності) — Акт прийому-передачі послуг (робіт/прав інтелектуальної власності) або інші документи, що підтверджують факт надання послуг (робіт, прав інтелектуальної власності)
 • якщо мета купівлі/обміну іноземної валюти — для оплати нерезиденту за фактом поставки продукції за межами України (без ввезення) — договір з нерезидентом, який передбачає продаж продукції нерезиденту за межами України та зарахування виручки від її продажу на рахунки резидента в уповноважених банках або документи, що підтверджують потребу використання резидентом продукції для власних потреб за межами України.

Увага! Цей список документів не є вичерпним, залежить від конкретної операції — банк може вимагати інші документи, передбачені зовнішньоекономічним договором або необхідні для здійснення ним аналізу фінансової операції та їх учасників на виконання вимог постанови НБУ № 8 від 02.01.2019р.

ВАЖЛИВО!

 • Документи складені іноземною мовою, повинні бути перекладені на українську мову (переклад засвідчується особою, яка має офіційний дозвіл на здійснення перекладів) або нотаріально завірені в Україні. Не перекладаються на українську мову документи текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською мовою.
 • Копії документів, повинні бути належним чином завірені підписом клієнта (для юридичних осіб — резидентів — підписом керівника (перший підпис в картці зразків підписів) або іншого керівника клієнта, якому надані повноваження на засвідчення документів згідно розпорядчих документів, і відбитком печатки клієнта (необов'язково) або нотаріально.

Документи, що є підставою для здійснення валютної операції можна надсилати до банку в електронній формі використовуючи систему дистанційного обслуговування iFOBS, шляхом сканування з оригіналу документа на паперовому носії інформації, приєднання документа в систему та засвідчення електронно-цифровим підписом. Контактні телефони для отримання консультації: (032)2972067, (032)2972074, (032)2972076.

Цілодобовий контакт-центр