Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Контроль надходжень з-за кордону

Базовий пакет документів

Базовий пакет для контролю надходжень з-за кордону в іноземній валюті:

  • договір (контракт) з нерезидентом, інший документ, що має силу договору і застосовуваний у міжнародній практиці: інвойс (рахунок — фактура);
  • акт виконаних робіт / наданих послуг (якщо предметом договору є роботи, транспотрні або страхові послуги);
  • лист клієнта у вільній формі з уточненням призначення платежу, у разі відсутності, або вказівки неповних / помилкових даних у полі «70:» у SWIFT МТ103 (посилання на номер і дату договору, інвойса (рахунка) та інших документів у відповідності з якими надійшли кошти за платежем).

Термін подання клієнтом документів по надходженнях з-за кордону — 3 дні з моменту зарахування коштів на поточний рахунок. Даний термін встановлений з врахуванням необхідності подання банком звітності в НБУ.

! Документи можна надсилати до банку в електронній формі використовуючи систему дистанційного обслуговування iFobs, шляхом сканування з оригіналу документу на паперовому носії інформації, приєднання документу в систему та засвідчення електронно-цифровим підписом.

Увага! Даний список не є вичерпним, залежить від конкретної операції Клієнта — Банк може зажадати інші документи, передбачені зовнішньоекономічним договором.

ВАЖЛИВО! У випадку неподання клієнтом документів по надходженнях з-за кордону на його користь в поточному місяці, банк зобов’язаний повідомити до 10-го числа місяця, наступного за звітнім про дані факти податковий орган за місце реєстрації клієнта.

Контактний телефон для отримання консультації — (032)2972057, (032)2972067, (032)2972074.
Цілодобовий контакт-центр